За рік обов’язково буває 2 сонячних затемнення, але може бути 4 або навіть 5. За рік може не бути жодного місячного затемнення, а максимальна кількість – 3

Максимальна кількість затемнень за рік – 7 (5С+2М або 4С+3М).

Питання для самоперевірки

1.Коли може відбутися затемнення Сонця? Місяця? Чому?

2. У яких фазах Місяця можна спостерігати затемнення Сонця, Місяця?

3. Чи збігаються площина місячної орбіти та площина екліптики?

4. Які три типи сонячних затемнень існують?

5. Скільки затемнень за рік можна очікувати?


Завдання з методичними рекомендаціями для самостійної роботи

Тема 7. Будова Сонячної системи. Планети Сонячної системи

Планети-гіганти

2 години

Мета: ознайомитися із фізичними та орбітальними характеристиками планет-гігантів та планет-карликів.

Зміст самостійної роботи

1.Юпітер.

2.Сатурн.

3.Уран.

4.Нептун.

5.Карликові планети.

Література

1. Климишин І.А. Астрономія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / І.А. Климишин, І.П. Крячко. – К.: Знання України, 2003. – с. 86-96.

2. Кононович Э.В. Общий курс астрономии: учебное пособие / Э.В. Кононович, В. И. Мороз; под ред. В.В. Иванова. – [2-е изд., испр.]. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – с.331-342.

3. Пришляк М.П. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П. Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.– с.74-86.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Розглянути характеристики планет-гігантів за наступним планом:

1. Розмір і маса планети.

2. Відстань планети від Сонця.

3. Період обертання навколо Сонця та навколо осі.

4. Характеристика атмосфери.

5. Температурні умови.

6. Число та характеристики супутників.

7. Цікаві подробиці про планету.

- Дати характеристику планетам-карликам та вказати їх представників.

Питання для самоперевірки

1.За якими характерними ознаками планети-гіганти виділено в окрему групу?

2.Що собою являє Велика Червона Пляма на Юпітері?

3.Чим пояснюється виділення додаткової енергії з надр планет-гігантів?

4.Чому систему Плутон-Харон можна назвати подвійною системою?

5. Коли і ким планету Плутон було віднесено до класу планет-карликів?

6. Назвіть Галілеєві супутники Юпітера.

7. Назвіть планети-гіганти у порядку зменшення їхньої маси.

8.Яка з планет гігантів обертається лежачи на боку?

9.Яка з планет гігантів легше води?

10.У якої з планет-гігантів найбільше супутників?

11.З чого складаються кільця Сатурна?

12.Чому Уран і Нептун блакитного кольору?

13.Який найбільший супутник у Сонячній системі?

14.Порівняйте густину планет-гігантів з густиною відомих вам речовин.

15.Чи мають планети-гіганти тверду оболонку?

16.Які планети мають кільця?

17.Як змінюється період обертання навколо Сонця планет-гігантів порівняно з планетами земної групи?