Хімічні властивості

1. Термічне розкладання: [Cu(OH)]2CO3(малахіт) ® 2Cu + CO2↑ + H2O

2. Взаємодія з кислотою з утворенням середньої солі: Sn(OH)Cl + HCl ⇄ SnCl2 + H2O

Комплексні. Містять складні катіони чи аніони: [Ag(NH3)2]Br ⇄ [Ag(NH3)2]+ + Br

Маючи основні поняття про класи неорганічних сполук, студент повинен уміти зображати їх графічні формули, складати рівняння реакцій, що можуть проходити між сполуками, знати способи одержання тих чи інших сполук та методи перетворення одних речовин в інші.

Контрольні запитання і задачі

1. Складіть рівняння реакцій між речовинами та вкажіть тип реакції:

1) магній оксидом і сульфур(VI) оксидом; 2) алюміній оксидом і сульфатною кислотою;

3) цинк гідроксидом і натрій гідроксидом; 4) цинком і хлоридною кислотою;

5) карбон(ІV) оксидом і барій оксидом; 6) сульфур(IV) оксидом і натрій гідроксидом;

7) хром(VI) оксидом і літій оксидом; 8) ферум(ІІІ) гідроксидом і нітратною кислотою;

9) купрум(II) сульфатом і цинком; 10) кальцій оксидом і сульфур(IV) оксидом;

11) алюміній оксидом і натрій гідроксидом; 12) розведеною нітратною кислотою і міддю;

13) натрій хлоридом і аргентум нітратом; 14) фосфор(V) оксидом і кальцій оксидом;

15) алюміній оксидом і хлоридною кислотою; 16) магнієм і хлоридною кислотою.

2. Які солі можуть утворитися при взаємодії:

1. Ca(OH)2 + H3PO4 = 5. Al(OH)3 + H2SO4 = 9. NH4OH + H3PO4 = 13. NH4OH + H2SO4 =
2. NaOH + H2CO3 = 6. Bа(NO3)2+ Na2SO4 = 10. Cr(OH)2 + HNO3 = 14. Ва(OH)2 + H3РO4 =
3. Bі(OH)3 + H2SO4 = 7. SO2 + NaOH = 11. Nі(OH)2 + HCl = 15. SnO + HCl =
4. Sn(OH)2 + HCl = 8. Na2SіO3 + H2CO3 = 12. Zn(OH)2 + H2SO4 = 16. КОН + Сu(SO4) =

3. Складіть рівняння одержання середніх солей із кислих і основних:

1. MgOHCl 5. Al(OH)Cl2 9. SbOHBr 13. FeOHSO4
2. KHS 6. Fe(HSO3)2 10. CaH2P2O7 14. Zn(HCO3)2
3. Bі(OH)2NO3 7. CrOHSO4 11. Sn(OH)Cl 15. (SnOH)2SO4
4. Na2HPO4 8. Fe(H2PO4)3 12. CaHPO4 16. Cu(HCO3)2


4. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

1) Ca ® Ca(OH)2 ® CaCO3 ® Ca(HCO3)2 ® CaCO3 ® CaO;

2) Al ® Al2O3 ® AlCl3 ® Al(OH)3® Al2(SO4)3

3) Cu ® Cu(NO3)2 ® Cu(OH)2 ® CuO ® CuSO4 ® CuS

4) Zn®ZnO®Zn(NO3)2 ® ZnOHNO3 ® Zn(OH)2 ® K2ZnO2

5) K ® KOH ® Cr(OH)3 ® Cr2O3 ® Cr2(SO4)3