ТЕМА 15. Фінансовий облік поточних біологічних активів

План

Вступ

1. Сутність, визнання, оцінка та класифікація біологічних активів, значення і завдання їх обліку

2. Фінансовий облік поточних біологічних активів на підприємстві

2.1 Характеристика господарської діяльності підприємства 2.2Документальне оформлення руху поточних біологічних активів сільськогосподарських підприємств

2.3Синтетичний і аналітичний облік руху поточних біологічних активів

2.4Відображення інформації про поточні біологічні активи у фінансовій звітності

Висновки

Список використаних джерел

ТЕМА 16. Фінансовий облік грошових коштів та їх еквівалентів на підприємствах

План

Вступ

1. Сутність, склад грошових коштів та їх еквівалентів, значення і завдання їх обліку

2. Фінансовий облік грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві

2.1 Характеристика господарської діяльності підприємства 2.2Документальне оформлення руху грошових коштів та їх еквівалентів

2.4Відображення інформації про грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності

Висновки

Список використаних джерел

ТЕМА 17. Фінансовий облік грошових коштів на рахунках в банку

План

Вступ

1. Сутність, види, значення і завдання обліку грошових коштів на рахунках в банку

2.Фінансовий облік грошових коштів на рахунках в банку

2.1 Характеристика господарської діяльності підприємства 2.2Порядок відкриття рахунків в банку та документальне оформлення руху грошових коштів на рахунках в банку

2.3Синтетичний і аналітичний облік руху грошових коштів на рахунках в банку

2.4Відображення інформації про грошові кошти на рахунках в банку у фінансовій звітності

Висновки

Список використаних джерел

ТЕМА 18. Фінансовий облік поточних фінансових інвестицій

План

Вступ

1. Сутність, визнання, оцінка і класифікація фінансових інвестицій, значення та завдання їх обліку

2. Фінансовий облік поточних фінансових інвестицій на підприємстві

2.1 Характеристика господарської діяльності підприємства 2.2Документальне оформлення операцій з обліку поточних фінансових інвестицій

2.3 Синтетичний і аналітичний облік поточних фінансових інвестицій

2.4 Відображення інформації про поточні фінансові інвестиції у фінансовій звітності

Висновки

Список використаних джерел

ТЕМА 19. Фінансовий облік дебіторської
заборгованості за товари (роботи, послуги)

План

Вступ

1.Сутність, визнання, оцінка і класифікація дебіторської заборгованості, значення і завдання її обліку

2. Фінансовий облік дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на підприємстві

2.1 Характеристика господарської діяльності підприємства 2.2Документальне оформлення розрахунків з покупцями і замовниками за товари (роботи, послуги)

2.3Синтетичний і аналітичний облік дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)

2.4Відображення інформації про дебіторську заборгованість за товари (роботи, послуги) у фінансовій звітності

Висновки

Список використаних джерел

ТЕМА 20. Фінансовий облік заборгованості за розрахунками з різними дебіторами

План

Вступ

1. Сутність, визнання, оцінка і класифікація дебіторської заборгованості, значення і завдання її обліку

2. Фінансовий облік заборгованості за розрахунками з різними дебіторами на підприємстві

2.1 Характеристика господарської діяльності підприємства 2.2Документальне оформлення та облік розрахунків за виданими авансами та нарахованими доходами

2.3Документальне оформлення та облік розрахунків з підзвітними особами

2.4Документальне оформлення та облік розрахунків за претензіями, відшкодуванням завданих збитків, з іншими дебі­торами та державними цільовими фондами

2.5Відображення інформації про розрахунки з різними дебіторами у фінансовій звітності

Висновки

Список використаних джерел