Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій 25 страница

У сечі новонародженого визначаються цитрулін та високий рівень аміаку. Назвіть, утворення якої речовини найімовірніше порушене у цього малюка?

A. *

 Сечовини

B.

 Сечової кислоти

C.

 Аміаку

D.

 Креатиніну

E.

 Креатину

368.

У сечі хворого виявлені кетонові тіла. При якому захворюванні в сечі збільшується їх кількість?

A. *

 Цукровий діабет

B.

 Гострий гломеруронефрит

C.

 Сечокам’яна хвороба

D.

 Туберкульоз нирки

E.

 Інфаркт нирки

369.

У сечі хворого виявлено оксипролін і пролін у підвищених концентраціях. Порушення метаболізму якого білка можна припустити у цього хворого:

A. *

 Колагену

B.

 Гемоглобіну

C.

 Міозину

D.

 Фібриногену

E.

 Протромбіну

370.

У сечі хворого виявлено цукор, кетонові тіла. Вміст глюкози у крові становить 10,1 ммоль/л. Наявність якого захворювання можна припустити?

A. *

 Цукровий діабет

B.

 Гепатит

C.

 Панкреатит

D.

 Інфаркт міокарда

E.

 Атеросклероз

371.

У сечі хворого М. в клінічній лабораторії виявили білок реакцією Геллера. Утворення білого каламутного кільця денатурованого білка за методом Брандберга-Стольнікова відбувається між 2-ю і 3-ю хвилинами у 4-ій пробірці. Яка концентрація білка в сечі в цій пробірці?

A.

 0,0033г/л

B.

 0,066г/л

C.

 0,075 г/л

D. *

 0,033 г/л

E.

 0,099 г/л

372.

У спортсмена, що знаходився на дієті з великим вмістом білка, встановлено кислу реакцію сечі. Наявність яких речовин зумовлює такі зміни?

A.

 Урати й сульфати

B.

 Хлориди й фосфати

C.

 Хлориди й сульфати

D. *

 Фосфати й сульфати

E.

 Урати й хлориди

373.

У хворих на цистит та пієліт сеча набуває лужної реакції. Чим обумовлена зміна реакції у даному випадку?

A.

 Розкладом однозаміщених фосфатів

B.

 Переважанням бікарбонатів К і Nа

C.

 Розкладом сечової кислоти

D. *

 Розкладом сечовини

E.

 Споживанням лужних мінеральних вод

374.

У хворого 35 років, який часто вживає алкоголь, на фоні лікування сечогінними засобами виникли сильна м'язова і серцева слабість, блювання, діарея; АТ - 100/60 мм рт.ст., депресія. Причиною такого стану є посилене виділення з сечею:

A. *

 Калію

B.

 Натрію

C.

 Хлору

D.

 Кальцію

E.

 Фосфатів

375.

У хворого в крові та сечі виявлено високий вміст індикану – показника активації процесів гниття білків у кишечнику. Яка амінокислота є джерелом індикану?

A. *

 Триптофан

B.

 Тирозин

C.

 Пролін

D.

 Фенілаланін

E.

 Гістидин

376.

У хворого в сечі підвищена амілізна активність і присутній трипсин. Про патологію якого органа це свідчить?

A.

 Шлунка

B.

 Нирок

C. *

 Підшлункової залози

D.

 Кишечника

E.

 Печінки

377.

У хворого виявили глюкозурію. Вміст глюкози у крові – в межах норми. Цей стан є наслідком порушення:

A.

 Гліколізу

B.

 Розпаду глікогену нирки

C.

 Функції підшлункової залози

D.

 Глюконеогенезу

E. *

 Функції ниркових канальців

378.

У хворого виявлена у сечі підвищена амілазна активність та наявність трипсину. У крові – підвищена амілаза. Про патологію якого органу це свідчить?

A. *

 Підшлункової залози

B.

 Шлунка

C.

 Нирок

D.

 Печінки

E.

 Кишечника

379.

У хворого виявлено вміст сечовини у крові 16 ммоль/л, а у сечі дорівнює 10 г/добу. Які можливі причини такого стану?

A.

 Захворювання печінки

B.

 Інфаркт міокарда

C. *

 Ниркова недостатність

D.

 Гострий панкреатит

E.

 Алергія

380.

У хворого виявлено збільшення вмісту сечовини і креатиніну у крові і зменшення їх у сечі. Які можливі причини такого стану?

A.

 Такий стан виникає при захворюванні м’язів

B.

 Основна причина – захворювання печінки

C. *

 Захворювання, що призводять до недостатності нирок

D.

 Основна причина такого стану це порушення знешкодження, транспорту та екскреції аміаку з сечею

E.

 Такий стан виникає в результаті порушення кислотно-лужної рівноваги в організмі

381.

У хворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При стоянні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш ймовірна причина такого стану?

A. *

 Порфірія

B.

 Гемолітична жовтяниця

C.

 Альбінізм

D.

 Пелагра

E.

 Алкаптонурія

382.

У хворого з крововиливом у ділянку надзорового та пришлуночкових ядер гіпоталамуса виникла поліурія та зменшення рівня вазопресину у крові. Який головний механізм розвитку поліурії у цьому випадку?

A. *

 Зменшення реабсорбції води у канальцях

B.

 Зменшення реабсорбції натрію

C.

 Збільшення фільтрації води в клубочках

D.

 Збільшення екскреції калію

E.

 Збільшення реабсорбції натрію у канальцях

383.

У хворого із скаргами на набряки спостерігається протеїнурія. Вміст загального білка в плазмі крові 40 г/л. Найбільш вирогідною причиною такого стану є захворювання:

A.

 Серцево-судинної системи

B. *

 Нирок

C.

 Сечового міхура

D.

 Печінки

E.

 Підшлункової залози

384.

У хворого М. клінічна картина гострого панкреатиту. Підвищення у сечі рівня якої з перерахованих нижче речовин буде підтвердженням діагнозу?

A. *

 Амілази

B.

 Сечовини

C.

 Залишкового азоту

D.

 Сечової кислоти

E.

 Альбуміну

385.

У хворого на нецукровий діабет спостерігається значне збільшення добового діурезу, без глюкозурії. Який гормональний препарат замісної терапії можна рекомендувати для лікування?

A. *

 Вазопресин

B.

 Інсулін

C.

 Адреналін

D.

 Альдостерон

E.

 Соматостатин

386.

У хворого нефритом виявлені глюкозурія і аміноацидурія. Вірогідною причиною цього є порушення механізму реабсорбції глюкози й амінокислот:

A. *

 Вторинного Nа+-залежно-го транспорту

B.

 Піноцитозу

C.

 Простої дифузії

D.

 Первинного активного транспорту

E.

 Фагоцитозу

387.

У хворого явна прогресуюча м’язова дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі, характерний для такого стану.

A.

 Азот

B.

 Амонійні солі

C. *

 Креатинін

D.

 Сечова кислота

E.

 Сечовина

388.

У хворого, виснаженого голодуванням, у нирках підсилюється процес:

A. *

 Глюконеогенезу

B.

 Синтезу сечовини

C.

 Синтезу білірубіну

D.

 Утворення гіпурової кислоти

E.

 Синтезу сечової кислоти

389.

У хворого, прооперованого з приводу "гострого живота", сеча набула коричневого кольору, кількість індикану в сечі перевищила 90 мкмоль/доб. За кількістю індикану в сечі людини можна зробити висновки:

A. *

 Про інтенсивність гниття білків у кишечнику

B.

 Про зниження активності ферментних систем орнітинового циклу

C.

 Про швидність окисного дезамінування ароматичних амінокислот

D.

 Про інтенсивність знешкодження аміаку

E.

 Про швидкість виведення азоту

390.

У хлопчика 10 років після ангіни з'явились набряки на гомілках та обличчі. В ан. сечі: відносна густина – 1028, білок – 1 г/л, еритроцити – змінені вкривають все поле зору, лейкоцити - до 15 в п/з, циліндрів немає, епітелій сечових шляхів – 2-3 в п/з. Попередній діагноз - гострий гломерулонефрит. Яке дослідження Ви призначите для оцінки функціонального стану нирок?

A.

 Визначення амілази сечі

B.

 Проба Зимницьким

C. *

 Дослідження вмісту креатиніну та азотистих речовин в крові

D.

 Коагулограма

E.

 Контроль випитої та виділеної рідини

391.

У хлопчика, який перебуває на стаціонарному лікуванні, виявлено ураження нирок та підвищений артеріальний тиск. З підвищенням якого біологічно активного пептиду пов`язаний цей стан?

A. *

 Ангіотензину ІІ

B.

 Антидіуретичного гормону

C.

 Глюкагону

D.

 Калідину

E.

 Інсуліну

392.

У чоловіка 50 років виявили високомолекулярні білки у сечі. Порушення якого процесу може бути причиною цього стану?

A.

 Реабсорбції білків

B.

 Процесів секреції

C. *

 Проникності ниркового фільтра

D.

 Величини ефективного фільтраційного тиску

E.

 Поворотно-протипотокової системи

393.

У чоловіка виявили глюкозурію. Вміст глюкози у крові в межах норми. Наслідком порушення якого процесу може бути цей стан?

A.

 Глюконеогенезу

B.

 Функції підшлункової залози

C.

 Розпаду глікогену у нирках

D.

 Гліколізу

E. *

 Функції ниркових канальців

394.

У чоловіка з ураженням печінки при проведенні проби Квіка на детоксикаційну здатність спостерігали низький рівень в сечі:

A. *

 Гіпурової кислоти

B.

 Оксипроліну

C.

 Бензоату натрію

D.

 Креатиніну

E.

 Амінокислот

395.

Ухворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячних променів. При стоянні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш ймовірна причина такого стану?

A.

 Алкаптонурія

B.

 Альбінізм

C.

 Гемолітична жовтяниця

D.

 Подагра

E. *

 Порфірія

396.

Хвора 36 років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?

A. *

 Оксипроліну

B.

 Індикану

C.

 Креатиніну

D.

 Сечовини

E.

 Уробіліногену

397.

Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча має специфічний запах. Що може бути причиною такого стану:

A. *

 Хвороба кленового сиропу

B.

 Хвороба Аддісона

C.

 Тирозиноз

D.

 Гістидинемія

E.

 Базедова хвороба

398.

Хворий зібрав першу, середню та кінцеву порції сечі в 3 окремі баночки в кожній з яких визначили кількість білка. Який результат свідчить про справжню протеїнурію?

A.

 Тільки у 1-й

B.

 Тільки в 1 і 2-й

C. *

 В усіх

D.

 Тільки в 3-й

E.

 В 1 і 3-й

399.

Хворому з прогресуючою м'язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Виявлення якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м'язів у даного хворого?

A. *

 Креатину

B.

 Карнітину

C.

 Карнозину

D.

 Гіпурової кислоти

E.

 Креатиніну

400.

Хворому з прогресуючою м'язовою атрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Виявлення якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м'язів у даного хворого?

A. *

 Креатину

B.

 Порфиринів

C.

 Сечовини

D.

 Гіпурової кислоти

E.

 Креатиніну

401.

Хворому на сечокам'яну хворобу після обстеження призначили алопурінол – конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:

A.

 Фосфату кальцію

B.

 Дигідрату оксалату кальцію

C. *

 Урату натрію

D.

 Сульфату кальцію

E.

 Моногідрату оксалату кальцію

402.

Хлопчику 10 років з захворюванням нирок зроблено аналіз сечі. При мікроскопії знайдені: еритроцити – 5000 в полі зору, лейкоцити – 1000 в полі зору. Оцініть пробу:

A.

 Норма

B. *

 Гематурія

C.

 Лейкоцитурія

D.

 Циліндрурія

E.

 Всі відповіді вірні

403.

Чоловік 35 років перебуває на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні з діагнозом «Вірусний гепатит». Які біохімічні показники сечі будуть діагностичною ознакою в даному випадку?

A.

 Поява креатиніну

B.

 Зростання залишкового азоту

C.

 Підвищення сечовини

D. *

 Поява уробіліногену і білірубіну

E.

 Поява стеркобіліну

404.

Чоловік 35 років скаржиться на спрагу ( випиває до 6 л на добу), поліурію, схуднення, загальну слабкість. Хворіє протягом 6 місяців. Шкіра та язик сухі. Сеча: питома вага 1,004, білок - сліди, лейк. 2-4 у п/з. Які причини можуть викликати постійну поліурію?

A.

 Ураження канальців нирок

B.

 Підвищення осмотичного тиску сечі

C. *

 Зменшення продукції антидіуретичного гормону

D.

 Збільшення продукції альдостерону

E.

 Ураження клубочків нирок

405.

Чоловік 55 років, який страждає на болі в ділянці нирок, надійшов в лікарню. При ультразвуковому обстеженні пацієнта виявлені у нирках камені. Наявність якої речовини в сечі є найбільш вірогідною причиною утворення каменів у даного пацієнта?

A. *

 Сечової кислоти

B.

 Білірубіну

C.

 Білівердину

D.

 Уробіліну

E.

 Креатиніну

406.

Чоловік 58 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль у суглобах. При обстеженні виявлено підвищення концентрації сечової кислоти в крові та сечі. Назвіть, при розпаді яких речовин утворюється сечова кислота?

A. *

 Пуринових нуклеотидів

B.

 Піримідинових нуклеоти-дів

C.

 Амінокислот

D.

 Білків

E.

 Хромопротеїнів

407.

Чоловік протягом 4 років хворіє на хронічний гломерулонефрит. Відмічаються явні набряки на обличчі, останнім часом з’явились набряки на ногах та тулубі, збільшилась протеїнурія. Який із перерахованих механізмів спричинює набряки у хворого?

A. *

 Зниження онкотичного тиску крові

B.

 Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах

C.

 Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини

D.

 Утруднення лімфовідтоку

E.

 Підвищення проникності капілярів

408.

Юнак звернувся до лікаря з скаргами на те, що сеча набула червонявого відтінку. При детальному клініко-лабораторному обстежені патологічних змін не виявлено, проте отримані дані анамнезу чітко вказують на зв’язок з вживанням деяких продуктів. Чим обумовлена зміна забарвлення сечі у даному випадку?

A.

 Наявністю крові

B.

 Вживанням антипірину, пірамідону

C.

 Присутністю великої кількості жовчних пігментів

D. *

 Пігментами буряка

E.

 Виділенням фосфатів і уратів

409.

65-70% потреби міокарда в енергії покриваєтья за рахунок окиснення невуглеводних субстратів, серед яких особливе значення мають жирні кислоти. Яка найімовірніша причина може викликати жирову інфільтрацію серця при ішемічній хворобі?