II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y

1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y.

2. Обчислити коефіцієнти регресії II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y - №1 - открытая онлайн библиотека і II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y - №1 - открытая онлайн библиотека двома способами за наступними результатами спостережень. Обчислити помилку коефіцієнта регресії і провести оцінку його істотності.

№ спосте-режень Х У № спосте-режень Х У № спосте-режень Х У № спосте-режень Х У № спосте-режень Х У

3. Для вказаних у завданні № 2 результатів розрахувати теоретичні значення Y0 за рівнянням лінійної регресії (для перших десяти спостережень).

4. Вирівняти наступний емпіричний ряд регресії (для Y) методом: а) графічним; б) ковзаючої середньої; у) зваженої ковзаючої середньої.

Х (тривалість вегетаційного періоду у кукурудзи)
Y (концентрація хлорофілу) 3,5 3,8 4,7 5,0 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0 7,2

* – для графічного способу побудувати емпіричні і теоретичні криві регресії Х/ У і Y/Х.

5. Обчислити коефіцієнти рівняння лінійної регресії і теоретичні значення ( II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y - №3 - открытая онлайн библиотека ) для даних другого завдання. Порівняти їх із результатами, одержаними в третьому завданні.

6. Обчислити рівняння регресії при гіперболічній залежності і теоретичні значення II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y - №3 - открытая онлайн библиотека для наступних даних.

Концентрація свинцю, мг/л (Х) Довжина гіпокотилю двотижневих проростків нагідків лікарських (Calendula officinalis L.), мм (Х) у/х 1/х 1/х2 II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y - №3 - открытая онлайн библиотека
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

III. Домашнє завдання. Є наступні вимірювання довжини (Х) суцвіть люпину гібридного (Lupinus × hуbridis hort.) і числа квіток у них (Y).

№ спосте-режень Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6
Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y

1. Побудувати графічно емпіричні лінії регресії Y/Х і Х/ У.

2. Обчислити коефіцієнти регресії II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y - №1 - открытая онлайн библиотека і II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y - №7 - открытая онлайн библиотека двома способами. Обчислити помилку коефіцієнта регресії і провести оцінку його істотності.

3. Для рослин з першої по дванадцяту (включно) розрахувати теоретичні значення Y0 за рівняннями лінійної регресії.

4. Обчислити коефіцієнти рівняння лінійної регресії і теоретичні значення ( II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y - №3 - открытая онлайн библиотека ) для рослин з першої по дванадцяту (включно). Порівняти їх із результатами, одержаними в третьому завданні.

5. Обчислити коефіцієнти рівняння регресії при гіперболічній залежності і теоретичні значення II. Практичне завдання. 1. Для кореляційної таблиці (практичне завдання лабораторного заняття № 10–12) графічно побудувати емпіричні ряди регресії Y/X і X/Y - №3 - открытая онлайн библиотека для наступних даних:

Концентрація кадмію, мг/л (Х) Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6
Довжина головного кореня двотижневих проростків чорнобривців розлогих (Tagetes patula L.)
24,5 25,6 20,0 28,3 27,2 26,0
23,0 23,2 18,6 25,0 26,5 23,1
20,0 21,6 15,3 24,2 25,0 22,0
19,3 20,0 14,0 20,7 24,0 21,5
18,0 19,3 14,0 18,1 20,1 18,4
15,0 18,4 11,5 17,0 18,3 15,6
15,0 16,2 10,0 14,0 17,0 14,0
14,0 16,0 9,3 12,0 16,0 12,0
11,2 14,0 8,4 11,3 15,0 10,5
8,3 10,3 7,0 10,5 10,5 9,7
7,0 7,5 6,1 9,6 9,6 8,5

6. Вирівняйте методом ковзаючої середньої і ковзаючої зваженої середньої ряд регресії.

Варіант № 1 23,6; 24,8; 26,5; 27,9; 30,8; 31,5; 33,7; 53,2
Варіант № 2 12,3; 13,2; 14,6; 15,9; 16,5; 18,2; 20,3; 22,8
Варіант № 3 6,5; 7,9; 9,5; 10,2; 12,7; 15,3; 14,3; 16,0
Варіант № 4 24,3; 26,8; 28,9; 30,2; 33,5; 36,1; 38,0; 40,1
Варіант № 5 15,8; 16,3; 18,0; 20,3; 22,4; 25,9; 28,3; 30,0
Варіант № 6 9,2; 10,1; 12,3; 14,8; 16,5; 18,9; 20,6; 22,6