Мікобактерії туберкульозу. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика туберкульозу

Базові тести

1.Кислототривкі бактерії не забарвлюються простими методами. Для їх виявлення необхідний спеціальний метод фарбування. Який метод забарвлення використовують для виявлення таких бактерій?

А. - по Граму

В. - *По Цілю - Нільсену

С. - По Нейссеру

Д. - по Морозову

Е .– по Буррі – Гінсу

2.Збудник туберкульозу називають кислотолугоспиртостійкою

бактерією. Наявність яких хімічних речовин у складі бактерії додає їм

такі властивості?

А. – білків

В. – полісахаридів

С. – *воскоподібних речовин

Д. – вуглеводів

Е. – фосфатидів

3.У мазках, приготовлених з мокроти хворого на туберкульоз легенів, мікобактерій не виявлено. Яким методом можна підвищити вірогідність виявлення мікобактерій в досліджуваному матеріалі?

А. – темнопольна мікроскопія

В. – мікроскопія нативних препаратів

С. – *гомогенізація і флотація

Д. – забарвлення по Цілю-Нільсен

Е. – забарвлення по Нейссеру

4.У препараті, пофарбованому по Цілю-Нільсену виявлені червоні палички, розташовані групами у вигляді «кіс». Спор і капсул не виявлено. До якого сімейства відносяться виявлені бактерії?

А. – Enterobacterii

B. - Ricketsii

С. – *Mуcobakterii

D. – Chlamidii

E. – Bacillaceae

5.При обстеженні дітей на туберкульоз у 2 дітей проба Манту виявилася негативною. Який препарат необхідно ввести цим дітям?

А. – *туберкулін

В. – БЦЖ

С. – АКДС

Д. – антибіотик

Е. – ПАСК

6.Для діагностики туберкульозу використовують туберкулінові проби. Що собою представляє препарат туберкулін?

А. – протимікробний препарат

В. – Екзотоксин .

С. – *ендотоксин

Д. – антибіотик

Е. – вакцина

7.У діагностиці туберкульозу використовують всі мікробіологічні методи діагностики. Який з них є вирішальним для діагностики і контролем за ефектом лікування?

А. – мікроскопічний

В. – бактеріологічний

С. – серологічний

Д. – біологічний

Е. – *алергічний

8.Для профілактики туберкульозу використовують вакцину БЦЖ. До якого класу вакцин вона відноситься?

А. – *жива

В. – убита

С. – хімічна

Д. – генно-інженерна

Е. – асоційована

9.Які речовини, що входять до складу мікобактерій додають їм патогенні властивості?

А. – білки

В. – *гліколіпіди

С. – полісахариди

Д. – антигени

Е. – глікопротеїди

10.Які тести використовують для оцінки ефективності вакцинації відбору осіб, що підлягають вакцинації і ревакцинації?

А. – реакція Райта

В. – реакція Відаля

С. – *проба Манту

Д. – проба Бюрне

Е. – р. Кана

Крок 2006-2007

1. Звичайно грунт є не сприятливим середовищем для більшості патогенних видів

бактерій, вірусів, грибів і найпростіших. Проте, як фактор передачі ряду збудників

інфекційних захворювань він відіграє важливу роль. Які з названих

мікроорганізмів найдовше можуть зберігатися у ґрунті?

A *Мікобактерії туберкульозу

B Збудники чуми

C Холерний вібріон

D Збудники туляремії

E Шигели

2 З харкотиння хворого з підозрою на туберкульоз виготовлено препарат та

забарвлено за Цилем-Нільсеном. Які властивості збудника буде враховано для

його ідентифікації?

A *Морфологічні та тінкторіальні

B Культуральні та ферментативні

C Патогенність та вірулентність

D Біологічні та антигенні

E Токсигенність та імуногенність

3 В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз,

Для бактеріоскопічного дослідження препаратів - мазків і виявлення

туберкульозної палички потрібно використати один із методів збагачення, який

передбачає обробку харкотиння розчином їдкого натру. Як називається такий

метод?:

A *Гомогенізація

B Інактивація

C Флотація

D Фільтрація

E Знешкодження

4 Значну роль у профілактиці туберкульозу відіграє планова масова вакцинація

проти туберкульозу новонароджених дітей віком 5-7 днів життя. Для контролю

ефективності протитуберкульозної вакцинації застосовують пробу:

A *Туберкулінову пробу Манту

B Шика

C Заксе

D Алергічну

E Діка

Тема №51

Патогенні спірохети. Трепонеми. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика сифілісу

Базові тести

2.Що можна сказати про специфічну профілактику сифілісу?

А. *Не розроблена.

В. Жива вакцина.

С. Убита вакцина.

Д. Хіміопрофілактіка.

Е. Імунна сироватка

3.У якому періоді захворювання людина хвора на сифіліс найбільш небезпечна для оточуючих?

А. В перший (первинна сифілома).

В. В інкубаційний.

С. *В другий (генералізований) .

Д. В третій (Гумозний)

Е. В четвертий (нейросифіліс)

4.По антигенним властивостям трепонеми схожі з тканинами тварин і людини. Які хімічні речовини виконують роль таких антигенів?

А. Глікопротєїни.

В. *Ліпіди.

С. Білки.

Д. Полісахариди.

Е. Вуглеводи.

5.В мазках з виразки хворого виявлені звивисті мікроорганізми з 8-12 рівномірними завитками. За Романовським – Гімзою фарбуються у блідо-рожевий колір. Про який мікроорганізм іде мова?

А. Лептоспіра.

В. Борелія .

С. *Трепонема.

Д. Сальмонелла.

Е. Кишкова паличка

6.При підозрі на сифіліс з сироваткою крові хворого була поставлена реакція Вассермана, яка виявилася позитивною. Які додаткові дослідження треба провести для підтвердження діагнозу?

А. *Реакцію іммобілізації трепонем. .

В. Р.Кана .

С. Р.Закс-Вітебського.

Д. РА

Е. РП

7.При підозрі на сифіліс приготовлений мазок з виразки. Який метод забарвлення треба використати для виявлення трепонем?

А. За Грамом.

В. *За Романговським-Гімзе.

С. По Нейссеру.

Д. По Цілю-Нільсену

Е. По Лефферу.

8. Який матеріал потрібно взяти від хворого на сифіліс для бактеріоскопічного дослідження?

А. Гній.

В. *Зміст висипань.

С. Випорожнення.

Д. Кров.

Е. Сиворотку крові.

9. Який матеріал потрібно взяти від хворого на сифіліс для бактеріоскопічного дослідження?

А. Гній.

В. *Зміст висипань.

С. Випорожнення.

Д. Кров.

Е. Сироватку крові.

10. Який метод діагностики є основним при сифілісі у всі періоди захворювання?

А. Мікроскопічний.

В. Бактеріологічний.

С. *Серологічний.

Д. Біологічний.

Е. Алергічний.

11-Що є джерелом інфекції при сифілісі?

А.Тварини.

В. Грунт

С. Комахи, що живляться кров’ю.

Д. *Хвора людина.

Е. Предмети побуту.

Крок 2007-2008

1 Через місяць після виписки чоловіка з дермато-венерологічного

стаціонару, де він лікувався від сифілісу, пацієнт звернувся до лікаря з

скаргами на появу ущільненої безболісної виразки. Лікар поставив

діагноз “первинний сифіліс”. Які результати попереднього стаціонарного

лікування даного хворого і як називається виявлена лікарем форма

інфекційного захворювання?

A * Повне лікування, реінфекція

B Повне лікування, суперінфекція

C Неповне лікування, рецидив

D Неповне лікування, бактеріоносійство

E Повне лікування, вторинна інфекція.

2 Для підтвердження діагнозу “Вторинний сифіліс” використовують реакцію

імобілізації трепонем. Які компоненти необхідні для постановки цієї реакції?

A *сироватка крові хворого, комплемент, завис живих блідих трепонем

B інактивована сироватка крові хворого, комплемент, завис живих блідих трепонем

C кров хворого, комплемент, завис живих блідих трепонем

D сироватка крові хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завис живих блідих трепонем

E кров хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завис живих блідих трепонем

3 Під час темнопольного мікроскопічного дослідження матеріалу із шанкеру,

виявленого у хворої на слизовій оболонці піхви, виявлено спірохети. До якої

групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A *Звивисті

B Клостридії

C Коки

D Бактерії

E Бацили

Тема №52