Ммунитет. Неспецифические факторы защиты. Фагоцитоз. Опсонический индекс. Титрование комплемента, лизоцима


1. Иммунитеттің ең басты қызметі://

1) Тосқауылдық қызмет//

2) Антагонистік қызмет//

3) "бөтеннен" "өзінің" қызметтерін жырата алады//

4) Жасуша қабырғаларының өткізгіштігін өзгерте алады//

5) Жергілікті сезімталдықты күшейтеді

2. Иммунитет түрлері:

1) Жүре пайда болған//

2) Абсолютті//

3) Салыстырмалы//

4) Оталаудан кейінгі//

5) емдеу

3. табиғи иммунитеттің (түрлік) негізгі белгілері://

1) вакцинадан кейінгі//

2) тұқым қуалайды//

3) өмір сүру барысында пайда болады//

4) салыстырмалы//

5) спецификалық емес

4. Жүре пайда болған иммунитеттің негізгі белгілері://

1) Түрлік белгі//

2) өмір сүру барысында пайда болады//

3) тұқым //

4) салыстырмалы//

5) спецификалық емес

5. Туа падй болған белсенді иммунитет болуы мүмкін://

1) Антибактериалды//

2) Антивакцинальді//

3) Антисарысулы//

4) Фагоцитозға қарсы//

5) антигормоналды

6. Антитоксикалық иммунитет қандай жағдайда пайда болады://

1) Эндотоксинді енгізу кезінде//

2) Анатоксинмен иммундау барысында//

3) Кез-келген ақуызбен иммундау барысында//

4) Антимикробты сарысмуды пайдалану барысында//

5) Вирусқа қарсы сарысуды енгізгенде

7. Жүре пайда болған иммунитет болуы мүмкін://

1) Абсолютті//

2) Антитоксикалық//

3) Туа пайда болған//

4) Жергілікті//

5) фагоцитарлы

8. Жүре пайда болған иммунитет://

1) Генотиптің өзгерісі нәтижесінде пайда болады//

2) Жасанды иимундау барысында пайда болады//

3) Туа пайда болған//

4) Жекеленген емес//

5) Тұқым қуалайды//

9. Жасанды белсенді иммунитет://

1) Механикалық тосқауыл қызметін атқарады//

2) Вакцина енгізгеннен кейін пайда болады//

3) IgM түрінде тұқым қуалайды//

4) Сарысуды енгізгеннен кейін пайда болады//

5) Ана сүті арқылы беріледі//

10. Спецификалық емес тұрақтылықтың негізгі факторлары://

1) Терінің қорғаныш қасиеттері//

2) Вакцинадан кейінгі//

3) Механикалық//

4) Антиденелерді өндіру//

5) Адамда мүлдем болмайды

11. Терінің тосқауылдық қызметі://

1) Бактерицидті қасиетке ие//

2) Антиденелерді өндіру//

3) Түрлік белгі//

4) Балалық шақта белсендірек//

5) Антагонистік әсер ету

12. Шырышты қабаттардың тосқауылдық қызметі://

1) Антагонистік әсер ету//

2) Механикалық тосқауыл//

3) Комплементтің әсері//

4) Вакцина енгізу кезінде байқалады//

5) Түрлік белгіге ие

13. Қалыпты микрофлораның қорғаныш қызметі://

1) Тосқауылды бекітуші//

2) Механикалық тосқауыл//

3) Антагонисттік әсер//

4) Лизоцимнің бактерицидтік әсер етуі//

5) Адамда мүлдем болмайды

14. Табиғи иммунитеттің жасушалық қорғаныш факторлары://

1) Комплемент//

2) Фагоцитоз//

3) Пропердин//

4) Антиденелер//

5) Лейкиндер//

15. Спецификалық емес гуморалды факторларға не жатпайды://

1) Лизоцим//

2) β-лизин//

3) комплемент//

4) интерферон//

5) антитоксиндер

16. Лизоцим://

1) Көміртек//

2) Липопротеид//

3) Ферментмуроминидаза//

4) Фагоцитозды белендіреді//

5) Қалыпты микрофлораның қызметін тежейді//

17. Лизоцимді қайда анықтайды://

1) Зәрде//

2) Нәжісте//

3) Көз жасында//

4) Лимфоциттерде//

5) макрофагтарда

18. Лизоцим әсіресе неге әсер етеді://

1) Грам оң бактерияларға//

2) Грам теріс бактерияларға//

3) Макроорганизмге//

4) Фагоцитозға//

5) Шырышты қабаттарға

19. Комплемент:

1) Ақуыз//

2) липополисахаридтер

3) микробтарды лизиске ұшыратпайды//

4) жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//

5) нуклеопротеид//

20. Комплементтің төменде келтірілгендердің біреуінен басқасының барлығы негізгі қасиеттеріне жатады://

1) Термолабилді//

2) Иммунды лизис тудырады//

3) Иммуноглобулин болып табылады//

4) Бактерицидті әсер етеді//

5) Антиген-антидене кешенімен байланысады

21. Комплементтің қорғаныш қызметтері:

1) жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//

2) вирустардың көбеюін тежейді//

3) микроорганизмдерді жояды//

4) Иммунды лизис тудырады//

5) Бактериостатикалық әсер етеді

22. Қалыпты антиденелердің қорғаныштық қызметі://

1) Бактерияларды сіңіреді//

2) Антиген-антидене кешенімен байланысады//

3) Фагоцитозды белсендіреді//

4) Шығу тегі жануар және өсімдік тектес жасушаларды ерітеді//

5) Комплемент бак кезде әсер етеді

23. Иммунитеттің жасушалық теориясын ұсынушы://

1) Пастер//

2) Кох//

3) Мечников//

4) Ивановский//

5) Д"Эррель

24. Микрофагтар://

1) Нейтрофилдер//

2) Эритроциттер//

3) Моноциттер//

4) Купфер жасушалары//

5) Ретикулярлы жасушалар

25. Қозғалғыш макрофагтар://

1) Моноциттер//

2) ретикулярлы жасушалар//

3) эндотелий жасушалары//

4) қызыл сүйек кемігінің стромасы//

5) нейтрофилдер

26. Бекітілген макрофагтар://

1) Лимфалардың жасушалары//

2) Қан моноциттері//

3) Нейтрофилдер//

4) Купфер жасушалары//

5) Базофилдер

27. Фагоцитарлы жасушалардың қызметі://

1) Антиденелердің синтезіне қатысады//

2) Микроорганизмдерді жояды//

3) Бактерицидті әсер етеді//

4) Антагонистік әсер етеді//

5) Атиген-антидене кешенімен байланысады

28. Фагоцитоз кезеңдерінің бірі://

1) Тұрақты хемотаксис//

2) Фаголизис//

3) лейкоцтитердің диапитезі//

4) Эритроциттердің гемолизі//

5) Хромосомадағы интеграция

29. Интерферон://

1) Термостабилді бактерицидті зат//

2) Қан сарысуының жоғары молекулалы ақуызы//

3) Тін жасушалармен өндірілетін төменгі молекулалы ақуыз//

4) Лизин антиденелері//

5) Липид тектес зат

30. Аяқталмаған фагоцитоз қайда байқалады://

1) Іш сүзегінде//

2) Гонореяда//

3) Дифтерияда//

4) Пиелонефритте//

5) Тырысқақта

31. Гемолитикалық сарысу://

1) Эритроциттермен иммундау кезінде алынады//

2) Емдеуде қоланады//

3) Қосымша компоненттерсіз эритроциттерді лизиске ұшыратады//

4) Қалыпты антиденелерден тұрады//

5) Фагоцитозды тудырады

32. Фагоцитоздың интенсивтілігі://

1) Бір лейкоцитпен фагоциттелген бактериялардың орташа мөлшері//

2) Микроорганизмдерді қоршап алу мүмкіндігі бар фагоциттердің профунті//

3) Реакция беретін шамалы ғана мөлшерде сұйылтыған сарысу //

4) Жасушаішілік қорытылу //

5) Организмнің арнайы жасушалармен белсенді жұту үрдісі

33. Лизоциманің титрі://

1) зерттелетін материалдың шамалы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы//

2) зерттелетін материалдың ең төменгі мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//

3) зерттелетін материалдың ең жоғарғы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//

4) антигеннің шамалы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы//

5) антигеннің ең жоғарғы мөлшердегі сұйылтуында көрінетін бактериялардың толық лизиске ұшырауы антигендік бірлікте анықталуы

34. Жүре пайда болған иммунитетті сипаттаудағы қате жауап ://

1) Жекеленген//

2) өмір сүру барысында пайда болады//

3) спецификалды//

4) түрлік//

5) табиғи және жасанды түрлерге бөлінеді

35. Спецификалық емес иммунитеттің негізгі факторларға төменде келтірілгендірдің қайсысы тән емес://

1) Терінің және шырышты қабаттардың қорғаныштық қасиеттері //

2) Т-хелперлер//

3) табиғи киллерлер//

4) гуморалдық факторлар (лизоцим, комплемент және т.б.)//

5) фагоцитоз

36. Қалыпты микрофлораның қорғаныштық қызметіне не жатпайды://

1) Механикалық тосқауыл//

2) Организмнің иммундық жүйесінің жетілуіне әсер етеді//

3) Қалыпты антиденелердің өндірісі//

4) Патогенді микробтардың шырышты қабаттарда колонизациялануына және адгезиялануына кедергі жасайды//

5) Патогенділерге антагонистік әсер көрсетеді

37. Фагоциттер нені синтездей алмайтыны дәлелденді://

1) Оттегі радикалдарын (О2 , Н2 О2 )//

2) Комплемекнт пен лизоцим компоненттерін//

3) лизосомды ферменттер//

4) интерферон//

5) кортикостероидтар

38. Фагоциттеуші жасушалардың қызмет етуіне жатпайды://

1) Коплементті байланыстыру реакциясы//

2) Организмнің гомеостазын ұстап тұрады//

3) Қабыну және қалпына келу үрдістері//

4) Спецификалық емес инфекцияға қарсы қорғаныш //

5) Спецификалық жасушалық иммунитеттің иммуногенезінде және реакцияларында

39. Табиғи киллер жасушалары (ТКЖ)://

1) Токсиндердің әсерін бейтараптайды//

2) Анафилотоксин болып табылады//

3) Ферменттердің синтезделуіне белгі береді//

4) Лизосомды ферменттерді синтездейді//

5) Ісікке қарсы бақылауды қалыптастырады

40. Лизоцимді сипаттауда төмендегінің қайсысы тән емес://

1) Ақуыз//

2) Муроминидаза ферменті//

3) Бактерия жасуша қабырғасының өткізгіштігін өзгертеді//

4) Грам оң бактерияларға әсер етеді//

5) Барлық грам теріс бактерияларға белсенді әсер етуі

41. Интерферон://

1) Жасушадан тыс вирусты зақымдайды//

2) Вирустық РНҚ-ның синтезін тосқауылдайды//

3) Лейкоциттерден өндірілмейді//

4) Антибактериалды белсенділікке ие//

5) Жасушалардың токсині