D) шығыс кернеуінің кіріс кернеуіне қатынасы

$$$148

Көп каскадты күшейткіште жалпы күшейту тең:

A) жеке каскадтар күшейткіш коэффициенттерінің көбейту нәтижесіне

$$$149

Кернеу күшейткішінің негізгі параметрі болып ... табылады:

C) кернеу бойынша күшейту коэффициенті

$$$151

Күшейткішті генераторға айналдыру үшін келесі шарттарды қамтамасыз ету керек:

C) фаза және амплитуда балансын

$$$152

Күшейткіш дифференциалды деп аталады, егер ол күшейтсе:

D) күшейткіш кірістерінің арасындағы кернеуді

$$$153

Күшейткіштің КГ гармоника коэффициенті мынаған тең

A)

$$$155

Күшейткіш коэффициенті модулінің кіріс сигналы жиілігінен тәуелділігі – ол:

A) күшейткіштің амплитуда-жиіліктік сипаттамасы

$$$156

Кіріс және шығыс кернеулері арасындағы фазаның ығысу бұрышының жиіліктен тәуелділігі – ол:

B) күшейткіштің фаза-жиіліктік

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

$$$001

Андай негізгі электрлік параметрлер тұрақты резисторды сипаттайды?

A) таралу қуаты, мүмкін кернеу, номинал, дәлдік шегі

$$$017

Қандай резисторлардың кедергілері бір реттік немесе периодтық реттеу кезінде өзгереді және аппаратураның функционалдау процесінде өзгермейді:

B) ауыспалы нақыштаушы

$$$018

Қандай резисторлар металды диэлектрлік, металды- тотығу және металдандырылған болып бөлінеді?

C) жұқа пленкалы

$$$032

Құйын тәрізді тоқтардың шығындарының азаюы үшін:

A)магнитті-сымды трансформаторлы болаттың жіңішке пластиналарынан дайындау, бір жағынан бөлектенуші қабат лак немесе оксидпен жабылған

$$$115

Қай элемент динистормен міндетті түрде тізбектей жалғанған

E) шектегіш резистор

$$$161

Қай жағдайда операциондық күшейткіштің күшейту коэффициенті үлкен: