Ріптер белгілері пайдаланған бағалар жүйесі

Әріптер белгісімен қойылған бағалар Балдардың сандық эквиваленті Балдар Дәстрлі жүйе бойынша қойылған баға
А А- 3,67 95-100 90-94 өте жақсы (5)
В+ В В- 3,33 3,00 2,67 85-89 80-84 75-79 жақсы (4)
С+ С С- Д+ Д 2,33 2,00 1,67 1,33 1,00 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 қанағаттанарлық (3)
F 0-49 қанағаттанарлықсыз (2)

Курс бойынша білімдерін бағалау

Бағаланатын жайғасым 1-8 апта ішіндегі бағалаулар саны 9-15 апта ішіндегі бағалаулар саны Баллдардың максималды саны Электронды журналға баллдарды қою мерзімдері
Ағымды бақылау әр бағалау 100 баллдан әр апта сайын (1-ші аптасыз)
СӨЖ әр СӨЖ-ге 100 балл 4,7,11,14 апталар
Аралық бақылау әр аралық бақылауға 100 баллдан 8 и 15 апталар
Емтиханға жіберу рейтингі 1 R 1 8 апта
Емтиханға жіберу рейтингі 2 R2 15 апта
Академиялық кезеңде жиналған емтиханға жіберу рейтингі R = (R1+R2)/2 15 апта
Емтихан E 16-19 апталар
Қорытынды баға I = R*0.6+E*0.4  

Бағаларды қою критерийлері

Бақылау түрі Максималды баға Баллдарды оқытушы журналына қою мерзімдері
Ағымды бақылау: Сабаққа қатысу: 1 сағат – 5 балл Үй тапсырмасын орындау ОСӨЖ тапсырмаларын орындау Белсенділік (дәрістерде жауап беру...)     әр сабақ сайын    
СӨЖ 1 Тапсырма 1 Тапсырма 2 Тапсырма 3 СӨЖ тапсырмаларын өткізу кестесі бойынша
СӨЖ 2 Тапсырма 1 Тапсырма 2 Тапсырма 3 СӨЖ тапсырмаларын өткізу кестесі бойынша
СӨЖ 3 Тапсырма 1 Тапсырма 2 Тапсырма 3 СӨЖ тапсырмаларын өткізу кестесі бойынша
СӨЖ 4 Тапсырма 1 Тапсырма 2 Тапсырма 3 СӨЖ тапсырмаларын өткізу кестесі бойынша
1 аралық бақылау: жобаны қорғау Жоба идеясы Жобаны сипаттау Жобаны презентациялау     3 апта 6 апта 8 апта
2 аралық бақылау : коллоквиум 1 сұрақ – баға 1 2 сұрақ – баға 2 3 сұрақ – баға 3 Қорытынды баға: (баға 1+баға 2+баға 3)/3   15 апта


Дәрістердің күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Дәріс тақырыптары Сағат саны Апта Әдебиет
Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеттері. Өнеркәсіп сервисі.   1,2,3  
Кәсіпорын сервисінің заманауи тұжырымдамасы. 2-3 1,2,3,11
Өнімді сервистік қамтамасыз ету жүйесінің тиімділігі ретіндегі сервистің жеке деңгейі. 4-5 1,2,3,8,9
Өнеркәсіптік өнімді сервистік қамтамасыз ету жүйесіндегі тұтынушының қосымша эффектісін есептеу әдістемесі. 6-7 1,2,3,4,5,6,7,10,11
Кәсіпорын сервисін жетілдірудің негізгі жолдары. 1,2,3,4,5,6,
Өндірістік сервисте сапа менеджменті жүйесін қолдану. 1,2,3,4,5,6,7
Кәсіпорын жүйесіндегі сервис. Өнеркәсіптік кәсіпорын сервисін ұйымдастыру функциялары мен принциптері. 10-11 1,2,3,4,5,9, 12, 15
Өнеркәсіптік өнімді сервистік қамтамасыз ету жүйесін ұйымдастыру принциптері. 1,2,3,4,5,7,8
  Өнеркәсіптік өнімді сервистік қамтамасыз ету жүйесіндегі жылжытушы қызметтердің экономикалық негіздері. 1,2,3,4
Өнеркәсіптік сервис қызметі үшін ақы төлеу нысандары. 14-15 1,2,3,4
  Барлығы