Кон-фу цзы

3 Гуань цзы

4 Лао цзы

5 Джон Ло

384. Монополия ұғымының грек тілінен аудармасы:

1. жалғыс тұтынамын

2. monos – жалғыс, poleo - сатамын

3. бірігіп сату

4. жалғыс тұтынып, бірігіп сату

5. сату және тұтыну

385. Ежелгі Грецияның әйгілі философы мен экономисті:

1 Варрон

2 Калумелло

3 Сенеки

4 Катон

Платон

386. Тозудың ақшалай көрінісі:

1. ғимарат

2. өнім

Амортизация

4. капитал

5. еңбек күші

387. «Экономия» категориясын экономикалық айналымға еңгізген:

Аристотель

2 Калумелло

3 Ксенофонт

4 Катон

5 Платон

388. «Саяси экономия» категориясын экономикалық айналымға еңгізген:

А. Монкретьен

2 Д. Норе

3 Д. Юм

4 Г. Скаруфи

5 В. Петти

389. «Саяси экономия бойынша трактат» жұмыстың авторы:

А. Монкретьен

2 Д. Норе

3 Д. Юм

4 Г. Скаруфи

5 В. Петти

390. Ғылымдардың қайсы меркантелизм мектебіне жатпайды:

1 А. Монкретьен

2 Д. Норе

3 Д. Юм

4 Г. Скаруфи

В. Петти

391. «Жинақтар мен салықтар туралы трактат» жұмыстың авторы:

1 А. Монкретьен

2 Д. Норе

3 Д. Юм

4 Г. Скаруфи

В. Петти

392.... - «табиғат билігі» деп грек тілінен аударылады.

1 марксизм

Физиократизм

3 классикалық саяси экономия

4 институционализм

5 либерализм.

393. Классикалық саяси экономияны – экономикалық мектептің қалаушысы:

1. В. Петти

А. Смит

3. Д. Рикардо

4. Я. Тинберген

5. К. Маркс

394. Социализм – құрғақ қиял экономикалық бағытқа жатпайтың экономист:

1 А. Симон

2 Р. Оуэн

3 Ш. Фурье

К. Менгер

5 К. Маркс

395. Ұдайы өндірістің түрлері:

1. жай және жалпы

2. жай және ұлғаймалы

3. жалпы

4 институционалды

5 либералды

396. К. Менгер – … қалаушысы болып есептеледі:

1. меркантилизмның

2. марксизмның

3. классикалық саяси экономияның

4. маржинализмның

5. либерализмның

397. … - шекті көрсеткіш деп аударылады:

1 мерканте

2 физис

Маржинал

Маржинал

5 либерал

398 Сұраныс пен ұсыныстың негізгі теңдіктерінің математикалық интерпретациясын берген экономист:

1 А. Симон

2 У. Петти