Міністерство освіти і науки україни

Пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail:ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Від 13.05.2016 № 1/11-6162

На №____________ від ______________

Виконуючому обов’язки ректора

Національного авіаційного університету

Харченку В. П.

Шановний Володимире Петровичу!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.05.2016 № 487 утворено комісію з перевірки скарг і звернень громадян, що надійшли до Міністерства освіти і науки України щодо Національного авіаційного університету.

За результатами засідання 12 травня 2016 року зазначеної комісії просимо надати вичерпну інформацію з копіями відповідних документів, зокрема стосовно:

недопуску студентів та Матвєєва В., як члена вченої ради НАУ на засідання вченої ради 20 квітня 2016 року, у зверненні Матвєєва В. зазначається, що охорона не пропустила його на засідання за вказівкою Харченка В. П. та Майснера А. В., про звільнення 03 грудня 2015 року Смерічевського С. Ф. та виконання рішень суду про протиправне його звільнення, поновлення 04 грудня 2015 року Ложачевської О. М. на посаді завідувача кафедри міжнародної економіки;

примусу з боку адміністрації НАУ звільнитися Литвиновському Ю. В. за «власним бажанням», у зверненні Литвиновського Ю. В. зазначається, що з 16.12.2015 Майснер А. В. примушував його звільнитися за «власним бажанням», у випадку відмови звільнити «за статтею»;

неправомірних на думку Кулика М. С. дій адміністрації НАУ та внесення змін до Статуту університету без обговорення та погодження на конференції трудового колективу, невідповідності змін до Статуту університету законодавству України, зміни назви посад, зміна кваліфікаційних вимог до посад проректорів, прибрати з тексту Статуту вимогу про необхідність погодження вченою радою НАУ призначати та звільняти керівників підрозділів університету, проект нової редакції Статуту приховується від членів трудового колективу;

звернення Григор’євої Т., яка зазначає про відсутність представників органів студентського самоврядування у складі вченої ради НАУ та погроз з боку адміністрації про виключення зі складу студентів, у зверненні Григор’єва Т. зазначає, що Харченко В. П., Майснер А. В., та Калита Т. дали доручення Ложачевській О., директору Інституту економіки і менеджменту створити «проблеми» для її відрахування;

погроз з боку адміністрації університету Пунді С. П. звільнитися за «власним бажанням» та за його словами незаконного звільнення з 25.04.2016 року за його принципову позицію щодо дій ноого керівництва НАУ;

звернень Пузіка С. О., Клименка П. І., Литвиновського Ю., Войцехівського В. В., Смерічевського С. Ф. щодо розпуску наглядової НАУ, проведення виборів ректора НАУ, скасування на думку заявників незаконних наказів Харченка В. П., виконуючого обов’язки ректора НАУ, зокрема від 03.0-12.2015 № 1077/к, виконання рішення суду про відсторонення Шульги В. П. від виконання обов’язків проректора НАУ, тиску Майснера А. В. на працівників з вимогою про звільнення за власним бажанням;

звернення Хращевського Р. В. щодо його звільнення з посади виконуючого обов’язки ректора НАУ;

звернення Зарубінської І. Б. щодо звільнення 20.08.2015 року, поновлення на посаді наказом від 05.11.2015 № 966/к та виконання адміністрацією НАУ рішень Липовецького районного суду від 29 грудня 2015 року, Апеляційого суду Вінницької області від 29 лютого 2016 року про поновлення її на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків НАУ, наказу від 22 грудня 2015 року № 358, яким затверджено склад наглядової ради НАУ без представників студентів, виконання рішень суду по поновленню на посадах Борсука П. С.,
Полухіна А. В., Козачка Я. В.;

листа Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо поновлення Зарубінської І. Б. на посаді та призначення на посади звільнених працівників осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, зростання соціальної напруги у колективі.

Також просимо надати вичерпну інформацію стосовно усунення недоліків виявлених під час перевірок Державної інспекції навчальних закладів України Національного авіаційного університету у 2015 та 2016 роках.

За результатами засідання зазначеної комісії 12 травня 2016 року відповідь надати не пізніше 24.05.2016 та бути готовими до відповідей на запитання на наступному засіданні комісії, що відбудеться 30.05.2016 о 15.00.

З повагою

Тимчасово виконуючий

обов’язки Міністра Р. В. Греба

Рибалко А. В.

481 32 36