Еластичність пропозиції за власною ціною. Фактори, які впливають на еластичність пропозиції

Цінова еластичність пропозиції це відносна зміна обсягу пропозиції, що припадає на одиницю відносної зміни ціни.ЕS = Еластичність пропозиції за власною ціною. Фактори, які впливають на еластичність пропозиції - №1 - открытая онлайн библиотека

де: DQ – процентна зміна пропозиції. DР – процентна зміна ціни.

Розрізняють:

Еластична пропозиція – пропозиція змінюється швидше ніж ціна:ЕS > 1.

Нееластична пропозиція – пропозиція змінюється повільніше ціни:ЕS < 1.

Одинична еластичність пропозиції – пропозиція змінюється відповідно до зміни ціни: ЕS = 1.

Абсолютно еластична пропозиція – означає збільшення поставок продукції на ринок при незмінних цінах: ЕS = ∞.

Абсолютно нееластична пропозиція – означає однакові поставки при будь-якої зміні ціни: ЕS = 0.

Враховуючи розрахунок процентної зміни, коли пропозиція змінюється з Q0 до Q1, а ціна з Р0 до Р1, формула буде мати вигляд: ЕS = Еластичність пропозиції за власною ціною. Фактори, які впливають на еластичність пропозиції - №2 - открытая онлайн библиотека .

Це цінова еластичність пропозиції визначена у точці. Дугова еластичність пропозиції визначається формулою: Еластичність пропозиції за власною ціною. Фактори, які впливають на еластичність пропозиції - №3 - открытая онлайн библиотека

Визначивши еластичність пропозиції, можна відповісти на питання, наскільки виробники тої, чи іншої продукції реагують на зміну ціни. Слід зауважити, що пропозиція повільніше реагує на зміну ціни, ніж попит.

 
  Еластичність пропозиції за власною ціною. Фактори, які впливають на еластичність пропозиції - №4 - открытая онлайн библиотека

Мал..3.11. Еластичність пропозиції:а) еластична, б) одинична еластичність, в)нееластична.

 
  Еластичність пропозиції за власною ціною. Фактори, які впливають на еластичність пропозиції - №5 - открытая онлайн библиотека

Мал. 3.12. Особливі випадки еластичності пропозиції: а) абсолютно еластична, б) абсолютно нееластична.

Фактори, які впливають на еластичність пропозиції:

Фактор часу. Чим більше часу пройде з моменту зміни ціни на товар, тим еластичніша буде пропозиція.

Можливість переходу до виробництва інших товарів. Реакція виробників певного товару на підвищення його ціни багато в чому буде визначатися тим, наскільки просто перейти від виробництва інших товарів до виробництва даного товару. Якщо цей процес буде легким, пропозиція даного товару буде високо еластичною.

Мобільність факторів виробництва. Мається на увазі легкість з якою потрібні виробничі ресурси можуть бути залучені з інших сфер, рівно як і зворотна трансформація. Якщо товар виробляються за допомогою мобільних ресурсів пропозиція товару буде еластичною.

Витрати виробництва. Якщо збільшення обсягу виробництва товару пов’язане з різким здороженням виробництва, то еластичність пропозиції цього товару буде невеликою.

Здібність товару до довгострокового зберігання та вартість зберігання. Товар, який не може зберігатися тривалий час або його зберігання дорого коштує, має низьку еластичність пропозиції.

Можна розглядати перехресну еластичність пропозиції, тобто зміну пропозиції в залежності від зміни: норми % на капітал, рівня зарплати, цін на сировину тощо. Для більшості товарів еластичність пропозиції до зміни ціни на сировину від’ємна. Підвищення цін на сировину означає зростання витрат виробництва, а тому за рівних умов величина пропозиції зменшується.