БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау. БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған білімді кеңейту нақты қаржылық бақылау нысандары

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған білімді кеңейту нақты қаржылық бақылау нысандары, олардың түрлерінің ерекшеліктерін нақтылап білу.

Семинар сабағында қарастырылған сұрақтарды әдебиеттер тізімін қолдана отырып конспектлеу.

Тақырып 6. Мемлекеттік аудиттің мәні және маңыздылығы

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған теориялық білімді бекіту.

БӨЖ -арналған бақылау жұмысы:

1.Тақырып бойынша ауызша жауап беруге дайындалу

2.Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру

3.Тест сұрақтарына жауап беру

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған білімді кеңейту мемлекеттік аудиттің мәні және маңыздылығы ерекшеліктерін нақтылап білу.

Семинар сабағында қарастырылған сұрақтарды әдебиеттер тізімін қолдана отырып конспектлеу.

Тақырып 7. Мемлекеттік аудиттің даму тенденциялары мен қалыптастырылуы

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған теориялық білімді бекіту.

БӨЖ -арналған бақылау жұмысы:

1.Тақырып бойынша ауызша жауап беруге дайындалу

2.Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру

3.Тест сұрақтарына жауап беру

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған білімді кеңейту мемлекеттік аудиттің құрылуы мен даму тенденциясын нақтылап білу.

Семинар сабағында қарастырылған сұрақтарды әдебиеттер тізімін қолдана отырып конспектлеу.

Тақырып 8. Мемлекеттік аудиттің заңнамалық базасы

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған теориялық білімді бекіту.

БӨЖ -арналған бақылау жұмысы:

1.Тақырып бойынша ауызша жауап беруге дайындалу

2.Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру

3.Тест сұрақтарына жауап беру

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған білімді кеңейтумемлекеттік аудиттің заңнамалық базасын білу.

Семинар сабағында қарастырылған сұрақтарды әдебиеттер тізімін қолдана отырып конспектлеу.

Тақырып 9. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттары

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған теориялық білімді бекіту.

БӨЖ -арналған бақылау жұмысы:

1.Тақырып бойынша ауызша жауап беруге дайындалу

2.Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру

3.Тест сұрақтарына жауап беру

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған білімді кеңейту мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын білу.

Семинар сабағында қарастырылған сұрақтарды әдебиеттер тізімін қолдана отырып конспектлеу.

Тақырып 10. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың қадрлық қамтамасыз етілуі

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған теориялық білімді бекіту.

БӨЖ -арналған бақылау жұмысы:

1.Тақырып бойынша ауызша жауап беруге дайындалу

2.Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру

3.Тест сұрақтарына жауап беру

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған білімді кеңейту мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың қадрлық қамтамасыз етілуін білу, сонымен қатар оның басқа ғылымдармен байланыстылығын анықтау.

Семинар сабағында қарастырылған сұрақтарды әдебиеттер тізімін қолдана отырып конспектлеу.

Тақырып 11. Мемлекеттік аудит типтері

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған теориялық білімді бекіту.

БӨЖ -арналған бақылау жұмысы:

1.Тақырып бойынша ауызша жауап беруге дайындалу

2.Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру

3.Тест сұрақтарына жауап беру

БӨЖ арналған тапсырма мен әдістемелік нұсқау

БӨЖ мақсаты: тақырып бойынша алынған білімді кеңейту және тереңдету, мемлекеттік аудит типтерінбілу, сонымен қатар оның басқа ғылымдармен байланыстылығын анықтау.

Семинар сабағында қарастырылған сұрақтарды әдебиеттер тізімін қолдана отырып конспектлеу.

Ағымдық, аралық және қорытынды бақылауға арналған материалдар және олардың орындалуы бойынша әдістемелік нұсқаулықтар

1. Қаржылық бақылау мен аудиттің шығу тарихы мен дамуы.

2. ҚР қаржылық бақылаудың сыртқы органдары.

3. ҚР ішкі бақылауды ұйымдастыру.

4. Европа елдеріндегі қаржылық бақылауды ұйымдастыру.

5. ТМД елдеріндегі мемлекеттік қаржылық бақылаудың жүйесі.

6. Жалпы ғылыми бақылаудың әдістері. Құжаттық бақылау. Фактілік бақылау.

7. Мемлекеттік кәсіпорындардың алдағы, қазіргі және кезекті бақылауын ұйымдастыру.

8. Заманауи талаптардағы мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың алатын орны мен қажеттігі.

9. Есеп комитетінің мемлекеттік бюджетті қадағалау қызметі.

10. ҚР ҚМ ішкі мемлекеттік аудит комитетінің қызметі.

11. Шет елдердегі мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды ұйымдастыру.

12. ҚР «Мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау» туралы заңы.

13. ИНТОСАИ Халықаралық аудит стандарттары

14. Мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау жұмысшыларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау ережелері.

15. Әлемдік тәжірибиедегі тиімділік аудиті.