Контрольні завдання

11.1. Поясніть, що таке зайнятість як економічна категорія? Чим відрізняється повна і ефективна зайнятість?

11.2. Економісти вважають, що повна зайнятість в країні досягається у тому випадку, коли:

а) все населення країни працює;

б) працюють всі, хто досягає працездатного віку;

в) працюють всі, хто хоче працювати;

г) кількість вільних робочих місць співпадає з кількістю безробітних.

11.3. Чи може ринкова економіка нормально функціонувати, не маючи резервної армії праці? Чому?

11.4. Як різні економічні школи пояснюють появу безробіття?

11.5. Економіка досягла повної зайнятості при середньомісячної заробітній платі 500 гр. од. Профспілкам вдалося добитися підвищення заробітної плати на 10%. Використовуючи неокласичну концепцію зайнятості, поясніть, як зміниться ситуація на ринку праці в результаті дій профспілок. Проаналізуйте причини змін. Завдання виконайте графічно.

11.6. Чи потрібно країні прагнути до повної ліквідації безробіття? Поясніть як позитивну, так і негативну відповідь.

11.7. Як вимірюється рівень безробіття?

11.8. Припустимо, що в країні мешкає 100 млн. чоловік, з яких 15 млн. – діти до 16 років, 10 млн. – пенсіонери, безробітних – 6 млн. чоловік. Якій рівень безробіття у даній країні?

11.9. Що таке природний рівень безробіття? Чому він не дорівнює нулю?

11.10. Визначить фактичний і природній рівень безробіття, якщо відомо, що сукупна робоча сила складає 78 млн. чол., кількість офіційно зареєстрованих безробітних 6,24 млн. чол., у тому числі 75% з них лишилися без роботи внаслідок економічної кризи.

11.11. Поясніть ймовірний вплив кожного з цих факторів на природний рівень безробіття:

а) мінімальна заробітна плата зменшилася на 40% щодо середньої ставки заробітної плати;

б) допомога по безробіттю стала оподатковуватися;

в) урядом значно урізав кошти для програм перекваліфікації для безробітних;

г) внаслідок високого циклічного безробіття багато підлітків з національних мен­шин майже не отримували коштів на навчання за місцем роботи.

11.12. Дайте стислу характеристику різних форм і видів безробіття.

11.13. Розрахуйте циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили - 200 чол., чисельність зайнятих - 184 чол., природне безробіття = 4%.

11.14. Чому дорівнює рівень фрикційного безробіття в умовах повної зайнятості?

11.15. Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП за наявності лише:

а) циклічного та фрикційного безробіття;

б) структурного безробіття;

в) структурного і фрикційного безробіття;

г) природного безробіття.

11.16. Згідно з законом Оукена п'ятивідсоткове підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від потенційного становить:

а) 10%; б) 12,5%; в) 5%; г) 5,5%.

11.17. Використовуючи закон Оукена, визначте, чому дорівнює відставання фактичного рівня ВНП від потенційного, якщо фактичний рівень безробіття перевищує природній рівень на два відсотка. Обсяг фактичного ВНП становив 700 млрд. дол.

11.18. Припустимо, що у даному році природній рівень безробіття складає 6%, а фактичний рівень – 9%. Визначить, який обсяг ВНП було втрачено через безробіття, якщо номінальний ВНП цього року дорівнював 500 млрд. дол.

11.19. Визначить фактичний рівень безробіття, якщо відомо, що номінальний ВНП складає 3712,5 млрд. дол., у той час як потенційний – 4125 млрд. дол. (природний рівень безробіття – 6%).

11.20. Поясніть, у чому сутність інфляції. Які її причини?

11.21. Чи завжди підвищення цін означає інфляцію? Наведіть приклади не інфляційного зростання цін.

11.22. Розрахуйте темпи інфляції для кожного року (за базовий приймайте попередній рік):

Рік Індекс цін Темп інфляції, %
 
 
 
 

11.23. У чому сутність “правила 70”? Чому це “правило 70”, а не “правило 100”? Використовуючи дані із завдання 11.22, визначить кількість років, що необхідна для подвоєння цін.

11.24. Поясніть різницю між інфляцією витрат та інфляцією попиту. Як би ви зобразили графічно інфляцію попиту та інфляцію витрат за допомогою кривої сукупного попиту і кривої сукупної пропозиції? У який бік зсуваються ці криві при різних типах інфляції?

11.25. Який тип інфляції - попиту чи пропозиції - викликають події, вказані далі? 1) Різкий стрибок цін на нафту; 2) Значне зростання державних витрат, що спрямовані на воєнні потреби; 3) Автоматичне зростання заробітної плати, пов’язане із законом про прожитковий мінімум; 4) Раптове зменшення заощаджень у населення; 5) Значне зменшення податків на особисті доходи населення. Обґрунтуйте відповідь.

11.26. І при інфляції попиту, і при інфляції витрат в країні спостерігається зростання загального рівня цін. Чи існує спосіб розмежування цих двох різновидів інфляції? Який тип інфляції, на ваш погляд, мав місце у 90-ті роки в Україні?

11.27. При розгортанні інфляції що чому передує: 1) зростання грошової маси передує зростанню цін? 2) зростання цін – зростанню грошової маси?

11.28. Чому в економічній теорії підкреслюється інфляційна загроза, що пов’язана з будь-яким способом фінансування дефіциту державного бюджету?

11.29. У чому ви бачите конфлікт цілей при проведені антиінфляційної політики з метою стабілізації сукупного попиту?

11.30. Сковзання вздовж кривій Філіпа означає альтернативний вибір між інфляцією та безробіттям. Чи можливо за допомогою цієї кривої показати одночасне зростання цін і безробіття? Як називається така ситуація в економіці?

11.31. Розгляньте такі напрями антиінфляційної політики: високе безробіття; контроль над цінами і заробітною платою; політика доходів, що ґрунтується на податках. Для кожного виду перерахуйте переваги і недоліки. Який би напрямок політики ви обрали, якби президент захотів порадитися з вами?