Тема 4. Організація складання та надання фінансової звітності

Вступ

1 Теоретичні основи організації складання та надання фінансової звітності

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3.Організація складання та подання фінансової звітності.

3.1.Загальні принципи організації складання та подання фінансової звітності.

3.2.Організація складання і подання Приміток до річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

3.3.Організація розвитку складання та подання фінансової звітності.

4. Перспективи удосконалення організаціїскладання та надання фінансової звітності

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Матеріали для розробки теми

1. Фінансові звіти підприємства за останні 3-5 років.

2. План соціально-економічного розвитку підприємства (бізнес-план) за останній рік.

3. НП(С)БО 1 " Загальні вимоги до фінансової звітності»,

4. П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

5. Періодична та річна звітність підприємства

6. Примітки до річної фінансової звітності.

7. Спеціальна обліково-економічна література.

Тема 5. Організація формування інформації для складання і подання податкової звітності.

Вступ

1 Теоретичні основи організації складання та надання податкової звітності

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3.Організація формування інформації для складання і подання податкової звітності.

3.1.Організація формування поточної та звітної інформації в податковому обліку.

3.2.Організація формування інформації для складання Декларації з ПДВ та Декларації з податку на прибуток.

3.3.Організація складання і подання податкової звітності господарствами, що сплачують фіксований сільськогосподарський податок.

4. Перспективи удосконалення організаціїскладання та надання податкової звітності

Висновки та пропозиції

Висновки  та  пропозиції.

Список використаних джерел.

Додатки.

Матеріали для розробки теми

І. Фінансові звіти підприємства за останні 3-5 років.

2.План соціально-економічного розвитку підприємства (бізнес-план) за останній звітний рік.

3. Закони України: «Про податок на додану вартість», «Про фіксований сільськогосподарський податок», Податковий Кодекс України.

4.П(С)БО 17 «Податок на прибуток»

5. Спеціальна обліково-економічна література.

Тема 6.Організація управлінського обліку та складання внутрішньої (управлінської) звітності.

Вступ

1 Теоретичні основи організації управлінського обліку

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3. Організація управлінського обліку та складання внутрішньої (управлінської) звітності.

3.1.Особливості управлінського обліку, завдання його організації.

3.2.Організація обліку за центрами відповідальності та документальне забезпечення управлінського обліку на підприємстві.

3.3.Організація складання внутрішньої (управлінської) звітності.

4.Підходи щодо організації управлінського обліку, які застосовуються в міжнародній практиці.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерел.

Додатки.

Матеріали для розробки теми

І. Фінансові звіти підприємства за останні 3-5 років.

2.План соціально-економічного розвитку підприємства (бізнес-план) за останній звітний рік.

3.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні».

4.П(С)БО 16 «Витрати»

 5.Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості продукції

(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики

України від 10.05.2001 р.№ 132.

6.Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від від 4 червня 2009 року № 390.

7.Спеціальна обліково-економічна література.