Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

з дисципліни: «Будівельні конструкції»

на тему: ___________________________­­­­­­­­­­__________________________

_____________________________________________________________

Виконав: студент 2 курсу, групи 21-Бп

напряму підготовки (спеціальності)

0601 Будівництво та архітектура

5.06010101 «Будівництво та

експлуатація будівель і споруд»

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Вінниця - 2014 року

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП 5.06010101 021 __ ПЗ    
Розробив
 
Перевірив
 
Рецензент
 
Н.контроль  
 
Затвердив
 
Назва проекту за паспортом    
Літ.
Акрушів
 
МОіН України ВКБіА гр. 21-Б    
Зміст

  Завдання та вихідні дані __
  Вступна частина __
  Вступ __
1. Генеральний план __
1.1 Форма та розміри ділянки __
1.2 Вертикальна прив’язка будівлі __
1.3 Техніко-економічна оцінка забудови __
2. Загальна характеристика проектованої будівлі __
2.1 Функціональний процес __
2.2 Клас будівлі __
2.3 Об’ємно-розпланувальне вирішення та конструктивна схема будівлі __
2.4 Техніко-економічні показники будівлі __
3. Розрахунки до архітектурно-будівельної частини __
3.1 Визначення розмірів сходової клітини __
4. Прийняті конструктивні вирішення окремих елементів будівлі __
4.1 Фундаменти __
4.2 Стіни __
4.2.1 Специфікація збірних залізобетонних конструкцій __
4.2.2 Специфікація збірних залізобетонних перемичок __
4.3 Заповнення віконних та дверних прорізів. Специфікація виробів __
4.4 Експлікація підлоги __
4.5 Перекриття __
4.6 Покриття та покрівля __
4.7 Конструкції перегородок, сходів, балконів __
5. Зовнішнє та внутрішнє опорядження будівлі __
6. Санітарно-технічне та інженерне обладнання будівлі __
7. Заходи по охороні праці __
8. Безпека життєдіяльності __
9. Література __

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП 5.06010101 021 __ ПЗ  
ВСТУПНА ЧАСТИНА

Вступ

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватись: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика то що. А одне робоче місце цієї галузі забезпечує роботою 33 працівники інших сфер діяльності. І, вочевидь, як ніяка інша галузь економіки, будівництво сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, особливо того, який спеціалізується на оздоблювальних роботах і ремонтах, на виробництві та встановленні вбудованих меблів і т. ін.

Будівельна галузь поступово нарощує темпи та обсяги робіт. За підсумками 2013 року прогнозуються позитивні зміни в межах 1-3%. За даними державної служби статистики в І півріччі 2013р. обсяг житла введеного в експлуатацію досягнув 4,2 млн. м2, що на 55,4% більше порівняно з 2012 роком.

У 2013 році в м. Вінниці введено в експлуатацію реконструйований дошкільний навчальний заклад на вул. Червоноармійська, 85-А на 100 місць, завершено комплекс робіт з реконструкції стадіону в ЦПКіВ ім. Горького. Тривають роботи з будівництва вул. Келецької та трамвайної колії від вул. Квятека до автовокзалу «Західний», реконструкція вул. Шмідта, Тімірязєва, Некрасова.

Протягом року введено 174 та 102-квартирні житлові будинки в мікрорайоні «Поділля» (замовник ТОВ «БМУ-3»), 57-квартирний житловий будинок на вул. І. Богуна (замовник ПФП ВКФ «Аргон»), групу житлових будинків на вул. Червоних Курсантів (замовник ТОВ «Вінницябуд»), 156-квартирний житловий будинок на вул. А. Іванова (замовник ТОВ «БМУ-2 ЛТД») та ін.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП 5.06010101 021 __ ПЗ  
Впродовж року тривала реалізація програми «Муніципальне житло м. Вінниця», в рамках якої введено в експлуатацію 144-квартирний житловий будинок на розі вул. Смірнова – І провулок Український, розпочато будівництво нового об’єкту Програми – 140 квартирного житлового будинку на провулку Щорса.

За рахунок залучених інвестиційних коштів введено стадіон середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 на вул. Квятека. У 2013 році побудовані багатофункціональні дитячі та спортивні майданчики по вул. Червоноармійській (в районі МПМ «Зоря»), вул. К. Маркса, 3 (територія СЗОШ № 12), вул. В. Порика, 20 (територія СЗОШ № 33) та вул. Д. Нечая, 21 (територія СЗОШ № 22). На вул. Ватутіна, 42 (територія СЗОШ № 27) встановлено дитячий і спортивний майданчик та влаштовано міні-поле з штучним покриттям для гри в футбол.

В рамках реалізації державної програми здешевлення іпотечних житлових кредитів для придбання доступного житла визначені 2 житлові об’єкти, спорудження яких здійснюють комерційні забудовники: «Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на вул. Тимощука, 37» (забудовник ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія «Поділлябудінвест»), «Група багатоповерхових житлових будинків з прибудованими гаражами та господарськими спорудами на вул. Фрунзе» (забудовник ТОВ «Вінницябуд»). На кінець 2013 року укладено 19 договорів про надання іпотечних житлових кредитів на пільгових умовах на загальну суму понад 3,2 млн. грн.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП 5.06010101 021 __ ПЗ  
1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

Форма та розміри ділянки

При розробці генплану були враховані такі фактори: характер рельєфу, орієнтація по сторонах світу, напрямки панівних вітрів, що пов’язано з відповідними вимогами ДБН 360-92** “ Планування і забудова міських і сільських поселень ”.

Проектований ___ поверховий, ___-квартирний житловий будинок розташований в мікрорайоні міста _________. Розміри ділянки становлять ________м, до неї відносяться території сусідніх будинків. Головним фасадом будинок орієнтований на _________.

Генеральним планом передбачається комплексний благоустрій ділянки забудови. Проїзди та тротуари асфальтуються.

На генплані передбачена наявність господарських майданчиків (для сміттєзбірника, чищення килимів, сушіння білизни), а також ігрових дитячих майданчиків, та майданчиків для відпочинку дорослих. Проїзди до будинків розміщені не ближче 5,5м від стін будівель і мають ширину 3,5м.

Відстань між будівлями прийнята:

· між довгими сторонами будівель 20м;

· між короткими сторонами та торцем 12 м – відповідно до протипожежних та санітарних норм.

Вертикальна прив’язка будівлі

Вертикальне розпланування будівлі забезпечує відведення поверхневих вод та вигідні умови для розташування будівель, майданчиків і проїздів. Рельєф ділянки спокійний, розтин горизонталей становить 0,5м , в межах - ______________м. Відмітки дані в метрах, їх підрахунок та генплан виконано в М 1:500, методом проектних відміток.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП 5.06010101 021 __ ПЗ  
Визначаємо чорні позначки за формулою:

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №1 - открытая онлайн библиотека

де: Нмол.гор. -відмітка молодшої горизонталі в метрах;

m –відстань від молодшої горизонталі до точки в міліметрах;

n - відстань між горизонталями в міліметрах;

h – 0,5м – розтин горизонталей;

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №2 - открытая онлайн библиотека

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №3 - открытая онлайн библиотека

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №4 - открытая онлайн библиотека

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №5 - открытая онлайн библиотека

1. Визначаємо червоні відмітки:

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №6 - открытая онлайн библиотека

Всі інші відмітки підраховуємо за формулою:

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №7 - открытая онлайн библиотека

де: Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №8 - открытая онлайн библиотека червона позначка попередньої точки в метрах;

і =l % = 0,01 – похил;

L –відстань між точками в метрах.

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №9 - открытая онлайн библиотека

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №10 - открытая онлайн библиотека

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №11 - открытая онлайн библиотека

Перевірка: Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №12 - открытая онлайн библиотека

Нчер.3=

Висновок: підрахунок відміток виконано правильно.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП 5.06010101 021 __ ПЗ  
Визначаємо відмітку рівня підлоги першого поверху – Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №13 - открытая онлайн библиотека

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №14 - открытая онлайн библиотека

Н± 0.000=

2. Визначаємо висоту цоколя:

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №15 - открытая онлайн библиотека

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №16 - открытая онлайн библиотека

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №17 - открытая онлайн библиотека

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №18 - открытая онлайн библиотека

Вертикальна прив’язка будівлі. до курсового проекту - №19 - открытая онлайн библиотека

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП 5.06010101 021 __ ПЗ  
Проектована будівля прив’язана до створу існуючої будівлі – _________ м.

/або до червоної лінії вулиці…….., чи репера Rр1/