Мемлекеттік табыстың бюджет түсімдерінің ең басты көзі

А. ұлттық өнім;

В. салық;

С. жалпы ұлтық өнім;

D. еңбек;

Е. капитал.

А

Инвестиция - бұл:

А. капиталдардың ел ішіндегі және шетелдегі экономикаға ұзақ мерзімді жұмсалымы;

В. бағалы қағаздарды сатып алу қаржылары үшін жұмсалымы;

С. капиталдардың өнеркәіпке, ауылшаруашылғына жұмсалуы;

D. өндірістік құрал-жабдықтарға қаржы салу

Е. барлық жауап дұрыс;

В

Инфляцияның ең жойқын күшті түрі:

А. қарқынды (галопирующая) инфляция;

В. ұшқыринфляция (гиперинфляция);

С. баяу инфляция;

D. бақыланатын инфляция;

Е. жасырын инфляция.

В

Инфляция - бұл:

А. мемлекеттің бағаны тым қымбаттатуы;

В. айналыстағы қағаз ақшаның құнсыздануы;

С. өндіріс, кәсіпорындардың тоқтап қалуы;

D. тауарлар мен қызмет көрсету бағасының шектен тыс өсуі;

Е. нақты жалақының азаюы.

С

Банк клиенттерінің ақша салымы:

А. активтер;

В. резервтер;

С. депозиттер;

D. қорлану;

Е. жинақтау.

D

Көрсетілгендердің қайсысы мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігіне жатпайды:

А. жеке тұлғалардың табыс салығы;

В. компания пайдасына салық;

С. сыртқы экономикалық қызметтен түскен табыс;

D. әлеуметтік шараларды қаржыландыру;

Е. дұрыс жауап жоқ

В

Жалпы ұлттық өнім – ол:

А. елде бір жыл ағымда өндірілген тауар және көрсетілген қызметтер құны;

В. бір жылда өндірілген және өткізілген ақшалай формада көрінетін ақырғы игіліктер мен қызметтердің жиынтық көлемі;

С. бір жылда тауарлар өндіруге кететін материалдық шығындардың жиынтық құны;

D. тек ел ішінде өндірілген және өткізілген ақырғы тауар және көрсетілген қызмет құны;

Е. барлық жауап дұрыс емес.

С

Жалпы ішкі өнім – ол:

А. бір жылда өндірілген және өткізілген ақшалай формада көрінетін ақырғы игіліктер мен қызметтердің жиынтық көлемі;

В. ел ішінде, сонымен қатар одан тысқары да өндірілген және өткізілген ақырғы тауар және көрсетілген қызмет құны;

С. ел ішінде өндірілген және өткізілген ақырғы тауар және көрсетілген қызмет құны қосылған таза экспорт;

D. жалақы, рента мен пайыздың қосындысы;

Е. елге әкелінген тауарлар саны.

$$$ 259D

Банктiк жүйеде пайда анықталады:

A. несиеге пайыздық ставка мөлшерiмен

B. артық ақша резервтерiмен

C. орталық банктiң резервтiк нормасы

D. қарызды алушылардан алынатын пайыз сомасы мен салымшыларға төленетiн пайыз сомасы арасындағы айырма

E. салымшыларға төленетiн пайыз сомасы мен қарызды алушылардан алынатын пайыз сомасы арасындағы айырма.

С

Жұмыссыздық деңгейі ненің қатынасымен анықталады

А. Халықтың санынң жұмыспен қамтылғандар санына

В. Жұмыссыздар санынаң халықтың санына

С. Жұмыссыздар санынң жұмыспен қамтылғандар санына

D. Жұмыспен қамтылған санына халықтың санына

Е. Жұмыссыздар санының жұмыс күшіне

$$$ 261D

Қай жылы Қазақстанда ұлттық валюта енгізілді?

А. 1990 ж.

В. 1991 ж.

С. 1992 ж.

D. 1993 ж.

Е. 1994 ж.

$$$ 262С

Қазақстанда екінші жекешелендіру кезеңі қай жылы өтті?

А. 1990-1991 жж.

В. 1991-1992 жж.

С. 1993-1995 жж.

D. 1996-1998 жж.

Е. 2000-2001жж.

$$$ 263D

Меншіктің субьектілеріне не жатады

А) мектеп, университет

В) базардағы буткалар

С) үй, завод, фабрикалар

Д) мемлекет, ұжым, жеке тұлға

Е) жеке меншік кәсіп орындар

$$$ 264D

Ұлттық табысты қалай анықтаймыз:

А. ЖҰӨ - амортизация;

В. ЖҰӨ - жанама салық;

С. ЖІӨ - амортизация;

D. ТҰӨ - жанама салық;

Е. дұрыс жауап жоқ.

Е

Экономиканы мемлекеттік реттеу құралдары:

А. бюджеттік-салықтық;

В. антимонополиялық саясат;

С. ақша-несие саясаты;

D. баға саясаты;

Е. барлық жауаптар дұрыс.

С

Салық салу қызметі:

А. ресурс сақтағыш;

В. инфрақұрылымдық;

С. фискальды;

D. кадастрлы;

Е. күштеу.

А

Салықты алу тәсілі:

А. декларациялық;

В. тура сызықтық;

С. күштеу;

D. экономикалық;

Е. фискальды.

А

Жанама салық түрі:

А. қосылған құн салығы;

В. пайдаға салық;

С табыс салығы;

D. көлік салығы;

Е. жер салығы.

А

Салық элементіне қайсысы жатпайды:

А. салық салу әдісі;

В. салық объектісі;

С. салық ставкасы;

D. салық субъектсі;

Е. салық мөлшері.

В

Тікелей салықтың түрі:

А. қосымша құнға салынатын салық;

В. табыс салығы;

С. жанама салықтың басқа да түрлері;

D. акциз;

Е. дұрыс жауап жоқ.

В

Несиелеудің принципіне не жатады:

А. кепілдікті талап ету;

В. мерзімділігі;

С. несиелеудің дайындығы;

D. жете білушілігі.

Е. тиімділігі.

А

Коммерциялық банктердің тікелей атқаратын қызметіне не жатады:

А. кәсіпкерлікке қызмет көрсету;

В. мемлекеттік банктердегі ақша айналысына бақылау жасау;

С. банкаралық байланыстарды реттеу;

D. ақша банкноттарын эмиссиялау/шығару/;

Е. дұрыс жауап жоқ.

Е

Төмендегілердің қайсысы тек орталық банктің арнаулы қызметіне жатады:

А. несие беру;

В. валюта операциялары;

С. бағалы қағаздармен операция;

D. салымдарды жинау;

Е. резервтерді сақтау.

D

Мемлекеттің экономикалық қызметіне не жатпайды:

А. таратушылық;

В. бақылаушылық;

С. экономиканы құқықпен қамтамасыз ету;

D. экономиканы директивті жоспарлау;

Е. қайта бөлу және реттеу.

D

Көрсетілгендердің қайсысы орталық банктің қызметі болып табылады:

А. банктерге несие беру;

В. валюталық операция;

С. бағалы қағаздармен операция;

D. ақша эмиссиясы;

Е. депозиттік салымдар.

D

Несиелеу принципіне жатпайды:

А. мерзімділік;

В. төлемдік;

С. қайтымдылық;

D. тиімділік;

Е. барлық жауап дұрыс.

А

Қолма қол ақша және чектік салымдар қай ақша агрегатына жатады:

А. М1

В. М2;

С. М 3;

D. М4;

Е. дұрыс жауап жоқ.

В

Таза ұлттық өнім қалай есептеледі:

А. номинальды ЖҰӨ\баға индексі;

В. ЖҰӨ минус амортизация;

С. жеке табыс минус жеке салықтар;

D. ағымдағы жылғы баға индексі\ базистік жылдағы баға индексі;

Е. дұрыс жауабы жоқ.

А

Мемлекеттік бюджет тапшылығын жоюдың әдісіне не жатпайды:

А. бюджеттік сферада жалақыны арттыру (көбейту);

В. салық салу деңгейін артыру;

С. мемлекеттік облигацияларды шығару және тарату;

D. сыртқы заемдар;

Е. бюджеттік сферада әлеуметтік шығындарды қысқарту.

В

Прогрессивті салық дегеніміз:

А. мөлшері табыстардан азаюына байланысты салықтың өсуімен бірге артып отыратын салық;

В. табыстардың көбеюіне байланысты өсіп отыратын салық;

С. орташа ставкасы табыстардың өсуіне қарай артып отыратын салық;

D. барлық жауаптар дұрыс;

Е. "А" және "В" жауаптар дұрыс.

C

Салық салу қызметіне не жатады:

А. инфрақұралымдық;

В. ресурс үнемдеушілік;

С. экономикалық;

D. жазалаушылық;

Е. әкімшілік.

D

Салық алудың бір тәсіліне не жатады:

А. монетарлық;

В. экономикалық;

С. әкімшілдік;

D. кадастрлық;

Е. фискальдық.

В

Әлдеқайда жоғары табыстан соған сәйкес әлдеқайда жоғары салық ставкасы алынатын болса, бұл төмендегілердің қайсысына жатады:

А. пропоционалды;

В. прогрессивті;

С. регрессивті (кері үдемелі);

D. арнайы;

Е. жалпы.

Е

Алдын-ала күтілмеген (непредвиденный) инфляциядан кім зиян шегеді:

А. жинақ иелері;

В. дебиторлар;

С. мемлекеттік секторда қызмет ететіндер;

D. трансферттік табыс алушылар;

Е. кредиторлар.

D

Жылдамдатылған инфляция жағдайында пайыздық мөлшерлеме:

А. төмендейді, өйткені ақша құнсызданады;

В. төмендейдіі, өйткені жұмысбастылық деңгейі төмендейді;

С. өседі, өйткені жұмысбастылық деңгейі төмендейді;

D. өседі, өйткені ақша құнсызданады;

Е. өседі, өйткені ақшаның сатып алу қабілеті артады.

D

Өндірістің құлдырауына байланысты туындайтын инфляция - бұл:

А. жоғарылайтын инфляция;

В. төмендейтін инфляция;

С. корреляция;

D. стагфляция;

Е. реинфляция.

А

Мемлекеттiң фискалды саясаты – бұл:

А. мемлекеттік бюджет, салық салу және мемлекеттік шығындар облысындағы саясат

В. тек салық салу облысындағы саясат

С. ақша массасы және ақша айналымын реттеу бойынша саясат

D. халықаралық конфликттердi реттеу бойынша саясат

E. ұлттық валюта бағамын реттеу бойынша саясат.

А

Девальвация – бұл:

A. қатты валюталарға қатынасы бойынша елдiң валюта бағамын төмендету немесе ұлттық ақша бiрлiгiнiң нақты алтын мәнiнiң төмендеуi

B. қатты валюталарға қатынасы бойынша елдiң валюта бағамын жоғарлату немесе ұлттық ақша бiрлiгiнiң нақты алтын мәнiнiң төмендеуi

C. елде инфляцияның төмендеуi бойынша мемлекеттiк шаралар

D. елде импортты ырықтандыру бойынша мемлекеттiк шаралар

E. қатты валюталарға қатынасы бойынша валюта бағамын тұрақтандыру.

$$$ 289D

Инфляция қарқынын төмендету процесі қалай аталады?

А. депрессия

В. девальвация

C. дезинфляция

D. дефляция

E. диверсия

С

Жалпы инвестициялар нені есептегенде есепке алынады:

А. қолда бар табыстарды;

В. таза ұлттық өнімді шығыстар ағымы әдісі бойынша;

С. жалпы ұлттық өнімді шығыстар ағымы әдісі бойынша;

D. жалпы ұлттық өнімді табыстар ағымы әдісі бойынша;

Е. таза ұлттық өнімді табыстар ағымы әдісі бойынша.

А

Несиенің басқа түрлерінен коммерциялық түрінің айырмашылығы неде:

А. төлем мерзімі кейінгі қалтырылған негізде тауар беру;

В. ақшалай қарыз түрінде беріледі;

С. бұл жылжымайтын мүлікке кепілдік ретінде берілетін ұзақ мерзімді заем;

D. тұтыну мақсатына банктік қарыз ретінде беру;

Е. жеке тұлғаларға дүкен құрылысын салуға берілетін.

$$$ 292 D

Орталық банкпен мемлекеттік бағалы қағаздарды сату және сатып алу:
А. арзан ақша саясаты;
В. салық саясаты;
С. бюджеттік саясат;
D. ашық нарықтағы операциялар ;
Е. несие саясаты.

$$$ 293 С

Нарықтық экономикада мемлекеттің қызметіне жатпайды:
А. заң шығару;
В. бәсекелес ортаны қолдау;
С. жеке фирмалардың қызметіне араласу;
D. байлық және табыстарды қайта бөлу;
Е. экономиканы антициклдық реттеу.

$$$ 294 В

Неғұрлым жоғары табыстарға соғұрлым жоғары салық мөлшерлемесі салынса, онда мұндай салық:
А. пропорционалды;
В. прогрессивті;
С. регрессивті;
D. арнайы;
Е. жалпы.

$$$ 295 А

Дүкен жыл ағымында төлеуге болатын тауарды сатып алуды ұсынса, бұл несие аталады:

А. тұтынушылық;
В. банктік;
С. саудалық;
D. коммерциялық;
Е. шаруашылық аралық.

$$$ 296 С

Табыс салығы қандай тәсілмен алынады:

А. кадастрлық;

В. декларация толтыру ;
С. қайнар көзден;
D. экономикалық;
Е. әкімшілік.

D

Қазақстан Республикасындағы жергілікті салықтың бірі:

А. акциздер;

В. бағалы қағаздар мен жасалатын операцияларға салынатын салық;

С. қосымша құнға салынатын салық;

D. жер салығы;

Е. қазба байлығын пайдаланушыларға салынатын салық.

С

Салықтың құрылымының элементі:

А. салық алу тәсілі;

В. салық туралы заң;

С. салық ставкасы;

D. салықтарды бөлу;

Е. салықты төлеу.

D

Ұлттық есеп жүйесi мәлiметтерi негiзiнде:

A. елдiң ұлттық табысы есептеледi

B. нақты уақытта ұлттық экономика ауқымында өндiрiс көлемi өлшенедi

C. ұлттық байлықты» толық көлемi өлшенедi

D. А және В жауаптары дұрыс

E. А, В, С жауаптары дұрыс.

А

Елдің өз капиталын сыртқа шығаруға мүмкіндігінің бар екендігінің көрсеткіші:

А. жалпы ұлттық өнім;

В. жалпы ішкі өнім;

С. қолда бар жеке табыс;

D. таза ұлттық өнім;

Е. өзіндік табыс.

В

ЖҰӨ - нің төменде көрсетілген элементтерінің қайсысының мөлшеріне пайыздық мөлшерлеме деңгейінің өзгеруі айтарлықтай ықпал етеді:

А. тұтыну шығыстары;

В. инвестициялар;

С. мемлекеттік шығыстар;

D. экспорт;

Е. импорт.

Е

Мемлекет табыстарды қайта бөлуге араласа алады:

А. нарықтық механизмнің бұзылуына жол бермейтін белгілі бір шекті мөлшерге дейін;

В. табыстарды толық теңестіргенге дейін;

С. қоғамда әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз еткенге дейін;

D. қоғамда экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз еткенге дейін;

Е. дұрыс жауаптар С) және D).

C

Инвестицияның деңгейі тек қана алынатын пайданың көлеміне ғана тәуелді емес, сонымен бірге:

А. экспорт пен импорт арасындағы арақатынасқа;

В. халықтың өмір сүру деңгейіне;

С. пайыздық мөлшерлеме деңгейіне;

D. мемлекеттік бюджет қаражаттарының жағдайына;

Е. акция курсына.

D

Лаффер қисығы ненің арасындағы арақатынасты көрсетеді:

А. жалпы баға деңгейі мен нақты ЖІӨ көлемі арасындағы;

В. инфляция деңгейі мен жұмыссыздық де”гесі арасындағы;

С. сұраныс пен ұсыныс арасындағы;

D. салық ставкасы деңгейі мен салық түсімдері көлемі арасындағы;

Е. процент ставка деңгейі мен инвестиция көлемі арасындағы.

А

Мемлекеттік қарыз - бұл:

А. жалпы барлық жылдарда қорланған бюджет тапшылығының сомасы;

В. мемлекеттің ішкі заемдарды шығаруы нәтижесінде халыққа үкіметтің қарыздар болуы;

С. сыртқы заемдардың сомасы;

D. жауаптардың біреуі де дұрыс емес;

Е. үкіметтің шет ел инвесторлары алдында қарыздар болуы.

А