Семінарське заняття № 15. Транспортне забезпечення зовнішньоторгової діяльності

Методичні вказівки

Необхідною передумовою реалізації міжнародного комерційного контракту є виконання цілої низки операцій, пов’язаних з поставкою товару від продавця до покупця: транспортних операцій, транспортно-експедиційних, страхових, а також розрахункових за вищезазначеними операціями. Зміст, обсяг і характер транспортних операцій у зовнішній торгівлі визначаються умовами постачання товарів за договорами купівлі-продажу (транспортними умовами контрактів), а також залежать від виду міжнародного перевезення, транспортно-технічних характеристик вантажу, економічних та інших факторів.

Транспортні умови – це особливий розділ у договорах купівлі-продажу. Вони передбачають порядок перевезення вантажів, терміни їх завантаження і розвантаження, порядок розрахунку і сплати провізних платежів, інших видів послуг, що пов’язані з транспортним забезпеченням зовнішньоторговельної угоди. Детальна робота над транспортними умовами контрактів вимагає знання кон’юнктури ринків транспортних послуг, особливостей транспортування окремими видами транспорту, а також особливостей транспортування окремих видів вантажів.

Метою заняття є: усвідомлення сутності і змісту процесу доставки вантажів за договорами міжнародної купівлі-продажу товарів; ознайомлення з особливостями доставки товарів окремими видами транспорту; отримання навичок формулювання транспортних умов зовнішньоекономічного контракту.

План

1. Основний зміст транспортно-експедиційних операцій. Зміст договору на транспортно-експедиційне обслуговування.

2. Техніко-економічні особливості окремих видів транспорту. Категорії вантажів. Види сполучень.

3. Організація доставки товарів автомобільним, залізничним, морським видами транспорту.

Теми рефератів

1. Порівняльний аналіз змісту, механізму і порядку доставки товарів автомобільним транспортом із оформленням книжки МДП (Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення – Конвенція МДП, 1975 р.) та документа “Т” (Конвенції про загальну транзитну процедуру, 1987 р.).

2. Коносамент і чартер як правова основа морських перевезень.

Контрольні питання

1. Сутність поняття “транспортне забезпечення”. Роль “транспортної складової” у визначенні ціни доставки товарів у міжнародній торгівлі.

2. Які техніко-економічні особливості окремих видів транспорту вам відомі?

3. Які існують форми організації морських перевезень?

4. У чому полягає основний зміст транспортних умов контрактів для морських перевезень?

5. Які функції виконує коносамент?

6. Сучасна структура тарифів при морському транспортуванні. У чому полягає відмінність тарифу від фрахту?

7. Які основні умови чартеру?

8. У чому сутність і зміст Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМЗВС)?

9. Який документ, відповідно до УМЗВС, виконує функції договору перевезення?

10. Поясніть порядок розрахунків за доставку товарів залізничним транспортом відповідно до положень УМЗВС. Які тарифи у рамках УМЗВС застосовуються?

11. Порядок транспортування вантажів залізничним транспортом у країни Західної Європи.

12. Сутність і зміст Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ).

13. Яким документом, відповідно до положень Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ), оформлюється міжнародне автомобільне перевезення?

14. Сутність і зміст Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (Carnet TIR)?

Завдання для самостійної роботи

Складіть словник поданих термінів: документ «Т», демередж, диспач, змішане сполучення, пряме сполучення, генеральні вантажі, лінійне судноплавство, трапове судноплавство, транспортно-експедиційні операції, страхування “каско”, страхування “карго”, транспортний коридор, фрахтова ставка, лінійний тариф, ордерний коносамент, іменний коносамент, транспортно-експедиторська діяльність, експедитор (транспортний експедитор), перевізник.