Оподаткування імпортних операцій

При перетині ТМЦ кордону України необхідно сплатити ПДВ, акцизний збір, мито та митні збори, їх сума зазначається в вантажній митній декларації та перераховується шляхом надання до банку платіжного доручення на перерахування відповідних сум на рахунок митниці. В б/о сума сплаченого мита та митних зборів включається до вартості імпортних ТМЦ проводкою:

Д-т рахунків: 15 «Капітальні інвестиції », 20 «Вир. запаси», 22 «МШП», 28 «Товари».

К-т рахунків: 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами».

Сплата цих сум відображається проводкою:

Д-т рахунку 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами».

К-т рахунку 311 « Потокові рахунки в національній валюті».

Суб'єкти підприємницької діяль-сті, інші юрид. особи, їх філії, відділення, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, зобов'язані до або під час подання вантажної митної декларації сплатити акцизний збір.

Акцизний збір на ввезені підакцизні товари обчислюється у відсотках до митної вартості за встановленими ставками або в твердих сумах в Євро з одиниці товару.Сплата акцизного збору проводиться на момент розмитнення.

Акциз. збір стягується лише 1 раз, тому при наступній реалізації товарів, на які його було нараховано при ввезені на митну територ. України, акцизний збір не нараховується.

Сума акцизного збору в б/о включається до вартості імпортного товару.

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з ввезення (пересилання) товарів на митну територію України і отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України.

Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість імпортних товарів, але не менше митної вартості, що зазначена у вантажній митній декларації.

При оподаткуванні імпортних товарів сума ПДВ визначається у розмірі 20 % від митної вартості товару з врахуванням фактично сплаченого мита і акцизного збору.

Підставою для нарахування та сплати ПДВ є вантажна митна декларація, де нарахована сума ПДВ зазначається окремо. Сплата ПДВ повинна проводитись до/або на момент приймання вантажної митної декларації до митного оформлення.

Імпорт деяких товарів та операцій по передачі основних засобів у вигляді внеску до статутного капіталу юридичних осіб не оподатковуються ПДВ. Ця норма поширюється як на безпосередніх постачальників, так і на посередників.

При ввозі товарів на митну територію України платники ПДВ можуть надавати органам митного контролю простий вексель на суму податкових зобов'язань. Вексель видається на термін не більш 30 днів і він не підлягає передачі індосаменту.

Сума, зазначена в податковому векселі, включається до суми податкових зобов'язань платника податку в податковому періоді. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселі, окремо до бюджету не сплачується і враховується в розрахунках податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, в якому вексель погашено.В наступному звітному періоді сума, яка була вказана в податковому векселі, включається до складу податкового кредиту.

Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету, при цьому зазначена сума коштів включається до складу податкового кредиту платника в тому податковому періоді, в якому відбувалося таке погашення, і не включається до складу його податкових зобов'язань.

Таким чином, під час імпорту ТМЦ видача податкового векселя може відображатися як відстрочені податкові зобов'язання з кредиту рахунку 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті» і як можливе право на нарахування податкового кредиту по дебету рахунка 641 « Розрахунки за податками », субрахунок «ПДВ». У разі дострокового погашення податкового векселя податкові зобов'язання не нараховуються.