Негізгі әдебиеттер

1.М.С.Абротина.Нарықтық экономикадағы бағалық құрылым.Оқулық «Құжат және сервис» 2002.256б.

2.А.И.Деева. Баға және бағалық құрылым. оқу кұралы – М. «Эказамен» 2003.-288б

3.В.Е.Есипов, Г.А.Маховикова. Қаржы нарығындағы баға құрлымы. Оқу құралы – Питер 2001-166б.

4.Оңдасынова «Баға белгілеу» оқу құралы-

5.С.И.Мумин. Құндылық. Баға. Құн.Юрист.2001.-80б

6.И.А.Желтякова.Бағалар және бағалық құрылым. Қысқаша курс. Оқу құралы.Питер. 1999.-112б.

7.И.Х.Салимданов. Бағалық құрылым. Алматы – 2000

8.Т.А.Слепнева, Е.В.Яркин. Бағалар және бағалық құрылым. оқу құралы-М.ИНФРА-М.2001.-240Б.

9.В.А.Слепов, Т.Е. Николаева. Бағалық құрылым. оқу құралы-м. ИДФБК-Пресс-2000-152б

Сұрақтар

«question»Олигополия-бұл сондай нарықтық құрылым, бұнда

«variant»салада өз әрекеттерін келісімге келтіре алатын бірнеше өндірушілердің болуы

«variant»тауар біртекті, кіруге деген тосқауылдар жоқ, бір сатушы және көптеген сатып

алушы бар

«variant»тауар біртекті, көптеген сатып алушылар және бір сатып алушы

«variant»салада бір өндіруші және бірнеше сатып алушылар бар, тауар біртекті

«variant»тауар дифференциалданған және көптеген сатушылар

«question»Шекті баға-бұл

«variant»ең жоғарғы ең төменгі шегі ретінде мемлекетпен орнатылатын баға мағынасы

«variant»сатып алушының тауарға төлеуге дайын ақшаның максималды көлемі

«variant»тауардың сұраныс көлемі оның ұсыныс көлеміне тең болатын баға

«variant»нарықта сатушылар мен сатып алушылардың өзара әрекеттесуі кезінде

қалыптасатын баға

«variant»әлемдік баға

«question» Монополиялық бәсекелестік сияқты нарықтық құрылым, мынаны

білдіреді

«variant»барлық тауарлар бағалық дискриминация жағдайында өндіріледі

«variant»көп емес бір-бірінен тәуелсіз өндірушілермен өндірілетін, өзара

толықтырылатын тауарлар тобы

«variant»көптеген бір-бірінен тәуелсіз өндірушілермен өндірілетін, өзара

алмастырылатын тауарлар тобы

«variant»барлық тауарлар бәсекелестік жағдайында өндіріледі

«variant»көптеген бір-бірінен тәуелсіз өндірушілермен өндірілетін, өзара

толықтырылатын тауарлар тобы

«question»Халықтың ақшалай табысы көтерілген жағдайда, тауардың қандай

категориясына сұраныс төмендейді:

«variant»алғашқы қажеттілік тауарларына

«variant»байлық заттары

«variant»сұранысы бірлік икемділік тауарлар

«variant»автокөліктер

«variant»өзара алмастыратын тауарлар

«question»Қозғалмалы баға-бұл

«variant»егер тауардың нарықтық бағасы оны жеткізгенге дейін өзгерсе, келешекте қайта

қарастырылуы мүмкін, келісім шартта бектілген баға

«variant»бірден төленетін тауарды өткізудің бағасы

«variant»сапасы бойынша әртекті және жеке сапасына, бөлек бірліктерінің сапасына

тәуелсіз орнатылатын баға

«variant»нарық өте монополияланған жағдайдағы сұраныс пен ұсынысты зерттеу

негізінде орнатылған баға

«variant»әлемдік баға