IS қисығы нені анықтайды:А) табыс пен пайыздық қойылымның тепе теңдік деңгейін

Макроэкономика

(1/тт) - коэффициентінің аталуы:Депозиттік мультипликатор;Ақша ұсынысы функциясының коәффициента;Банк мультипликаторы

«Ағын» айнымалылары:Бір жылдагы жұмыстан айырылгандар саны;Бір жылдағы инвестиция көлемі; Бір жылдагы тұтынушы шығындары

«Ағын» айнымалысы:Бір жылдағы жұмыссыздар саны

«Кіріс - шығыс» ағынына қүйылатындар:Үй шаруашылығына төленетін трансферттер; Мемлекеттік шығыстар; Елдің экономикасына шетелдік инвестиция салымы

1=е-dr инвестициялық функциясында:Пайыз мөлшерлемесі нөл болғанда инвестициялар е-ге тең;е - автономды инвестициялар ;d - инвестициялауға деген шекті бейімділік

AD қисығының жылжуына әкеледі:мемлекеттік шығындардың өзгеруі

AS қисығының жылжуына әкелуші факторлар:нарық құрылымы;өндірістік ресурстардың бага деңгейінің өзгеруі; кұқықтық нормалардың өзгеруі

AS қисығының жылжуына әкелуші факторлар:өндіріс технологиясының өзгеруі;өндіріс факторлары көлемінің өзгерісі;өндірістік ресурстардың баға деңгейінің өзгеруі

AS қисығының кейнстік нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруіБаға деңгейіне емес, өнім көлеміне әсер етеді; Нақты ЖҰӨ көлемінің өсуіне алып келеді, бірақ деңгейіне әсер етпейді;Баға деңгейі өзгеріссіз, бірақ нақты ЖҰӨ көлемі өзгереді

AS қисығының кесінділері:классикалық кесінді (ұзақ мерзімді кезең);кейнсиандық кесінді (қысқа мерзімді кезең)аралық кесінді

AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі:Өнім көлеміне емес, баға деңгейіне әсер етеді;Баға деңгейіне әсер етеді; Өнім көлеміне әсер етпейді

AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі: А) өнім көлеміне емес ,баға деңгейіне әсер етеді Б) өнім көлемі мен баға деңгейіне әсер етпейді В) AS тік болады В) өнім көлеміне әсер етпейді

AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі:А) өнім көлеміне әсер етпейді, В) өнім көлемі мен баға деңгейіне әсер етпейді, С) AS қисығы тік болады

AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі:А) өнім көлемі мен баға деңгейіне әсер етпейдіВ) ЖҰӨ әсер етпейді

AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жиынтық сұраныстың өзгеруі:Жалақының көбейуіне әкеледі;Баға деңгейіне әсер етеді;Өнім көлеміне әсер етпейді

As қисығының құлдырауына себепшіӨндіріс тиімділігінің қысқаруы;Еңбек өнімділігінің қысқаруы;Ресурстар бағасының қымбаттауы

AS-LM үлгісінің сырттқа айнымалыры:А) a

AS-ң бағалық емес факторы бұл:Ресурстар бағасы;Технологиялық өзгерістер;Салық салудағы өзгерістер

E= C + I + G + Xn; Жоспарланбаған инвес-ды алып тастағандағы нақты щығындар

IS қисығы – ол:Пайыз мөлшерлемесі мен табыс деңгейі тәуелділігін сипаттайды.Мемлекеттік шығындар мен салықтар тұрақтыболған жағдайдағы жиынтық табыс пен пайыз мөлшерлемесі арасындағы байланыс. Неғұрлым пайыз мөлшерлемесі жоғары, соғұрлым жоспарланған шығыстар деңгейі, сәйкесінше , табыс деңгейі төмен.

IS қисығы анықтайды:А) шекті шығындармен байланыстыВ) коммерциялық банктердің пайыздық қойылымын С) табыс пен пайыздық қойылымның тепе теңдік деңгейі

IS қисығы графиктегі көлбеу:А) Тармақтары төменге бағытталған

IS қисығы көрсететін өзара байланыс:Мемлекеттік шығындар мен салықтар тұрақты болған жағдайдағы жиынтық табыс пен пайыз мөлшерлемесі арасындағы байланыс.Пайыз мөлшерлемесі мен табыс деңгейі тәуелігін сипаттайынды.Неғұрлым пайыз мөлшерлемесі жоғары , соғұрлым жоспарланған шығыстар деңгейі, сәйкесінше , табыс деңгейі төмен.

IS қисығының жылжуы неге әкеледі :А) мем-к шығындар G –ды жоғарылату Б) салықтар Т-ны төмендету

IS –LM үлгісінің сыртқы айнымалылары: А) Ү Б) Т

IS –LM үлгісінің сыртқы айнымалылары:Ms; t; G

IS қисығы анықтайды:I=S теңдігі орындалуын; Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін;Игіліктер нарығындағы тепе-теңдікті

IS қисығы анықтайды:А) тауар нарығындағы тепе теңдікті, В) I=S орындалатын нүктелер жиынтығы, С) табыс пен пайыздық қойылымның тепе теңдік деңгейі

IS қисығы графиктегі көлбеуі:Теріс көлбеулі; R мен Ү-ке тәуелді; Тіктеу болса, R аз өзгергенде, I мен Хһ өте әлсіз өседі

IS қисығы жылжымайды, егер:Ақша массасы көбейсе;Пайыз мөлшерлемесінің өсуі;Пайыз мөлшерлемесінің төмендеуі

IS қисығы нені анықтайды: Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін

IS қисығы нені анықтайды:А) табыс пен пайыздық қойылымның тепе теңдік деңгейін

IS қисығы нені анықтайды:Тауар нарығындағы тепе-теңдікті;Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін;I=S орындалатын нүктелер жиынтығын

IS қисығының графиктегі көлбеуі:Тармақтары жоғары бағытталған;Тіктеу болса, R аз өзгергенде, I мен Хһ өте әлсіз өседі; Теріс көлбеулі

IS қисығының жылжуы неге әкеледі: А)Саясат тиімділігін белгілейді Б) Мемлекеттің шығындар G-ді жоғарылату.

IS қисығының жылжуы:Салықтарды қысқартуы;Мемлекеттік шығыстардың азаюы;Заң шығарушылар табыс салығының мөлшерлемесін төмендету шешімін қабылдаса.

IS қисығының теріс көлбеуін келесімен түсіндіруге болады:Неғұрлым пайыз мөлшерлемесі жоғары болса, соғұрлым жоспарланған шығыстар деңгейі ,сәйкесінше , табыс деңгейі төмен.Неғұрлым пайыз мөлшерлемесі төмен , соғұрлым жоспарланған шығыстар деңгейі ,сәйкесінше, табыс деңгейі жоғары.Пайыз мөлшерлемесі мен табыс деңгейі тәуелділігін сипаттайды.

IS үлгінің негізгі теңдеулері:1=е-dR; Y=C+I+G+Xn; С = a+b(Y-T)

IS-LM моделінде экзогенді айнымалылар:Мемлекеттік шығыстар.Салык мөлшерлемесі.Акша ұсынысы.