Тема 9. Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності: взаємозв’язок та проблеми протидії

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та форми торгівлі людьми: міжнародний та національний нормативні підходи.

2. Механізм та фактори торгівлі людьми.

3. Кримінологічні показники торгівлі людьми в Україні та світі.

4. Організація незаконної міграції як вид транснаціональної злочинності: кримінологічна характеристика. Взаємозв’язок нелегальної міграції та торгівлі людьми.

5. Правова основа та суб’єкти протидії торгівлі людьми в Україні. Роль недержавних організацій та громадськості у протидії торгівлі людьми.

6. Міжнародне співробітництво у протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми. Додаткові протоколи до Конвенції ООН проти транснаціональної злочинності.

7. Захист та реабілітація жертв торгівлі людьми.

Питання для самостійної роботи:

1. Нормативні трактування термінів «рабство», «звичаї, подібні до рабства», «експлуатація», «експлуатація проституції третіми особами» та суміжних.

2. Способи вербування, перевезення та експлуатації. Методи контролю над жертвами торгівлі людьми.

3. Відповідальність жертв торгівлі людьми за зайняття проституцією: за та проти.

4. Згода жертви на вивезення та продаж: проблемні питання.

5. Торгівля людьми та суміжні злочини: проблема розмежування.

6. Торгівля дітьми в Україні без мети експлуатації (за матеріалами кримінальних справ та ЗМІ).

7. Взаємозв’язок, взаємодетермінація та розмежування торгівлі людьми та нелегальної міграції.

8. «Ла Страда», «Екпат» та їх регіональні представництва у протидії торгівлі людьми.

9. Діяльність спецпідрозділів правоохоронних органів України у протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції.

Теми рефератів

1. Транскордонна міграція: фактори та особливості протидії.

2. Кримінологічна характеристика торгівців людьми.

3. Жінки та діти як жертви торгівлі людьми.

4. Гарантії прав жертв торгівлі людьми.

5. Торгівля людськими органами та тканинами як вид транснаціональної злочинної діяльності.

6. Соціально-економічні заходи протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції.

Задача 1.

Неповнолітня С., за походженням громадянка Того, була «віддана в оренду» громадянкою Д. парі друзів, що проживали у Франції, щоб допомогти їм у роботі по господарству та нагляду за малими дітьми. С. стала виконувати всю роботу для цієї пари, яка примушувала її працювати з 7.30 до 22.30 щодня без вихідних, надаючи їй особливий дозвіл сходити до церкви. С. ніколи не отримувала зарплатні, тільки двічі їй надали кошти у сумі 70 євро; спала у дитячій кімнаті на матраці та носила зношений одяг, не відвідувала школи.

Таким чином, будучи неповнолітньою, С. не мала коштів для існування, була вразлива та ізольована; перебувала у владі родини, оскільки її документи були конфісковані (їй пообіцяли потурбуватися про її імміграційний статус, проте цього не сталось). С. боялася, що її заарештує поліція, тому не мала жодної свободи пересування або вільного часу.

Дайте правову оцінку описаній ситуації. Проведіть розмежування примусової праці, рабства та підневільного стану.

Задача 2.

Як багато інших українських жінок, 19-річна О. поїхала з сільської місцевості у столицю м. Київ з метою пошуку роботи. Безробіття найбільше зачіпає інтереси жінок, у країнах Східної Європи вони складають близько 80 % безробітних. Незабаром після приїзду до Києва О. зустріла агента, який набирав танцівниць до для нічних клубів у Західній Європі. О. радо погодилась на його пропозицію виїхати до Австрії, адже поміж іншим він пообіцяв оформити візу та узяти на себе усі необхідні витрати на дорогу, які дівчина зможе відплатити потім. Як слідує із показань О, їй дали підроблений польський паспорт, а тоді вивезли через Словаччину до маленького містечка в Австрії, де передали власникові нічного клубу. У перший же день власник пояснив, що О. повинна надавати послуги сексуального характеру клієнтам клубу, а коли О. почала відмовлятися, їй нагадали, що вона має відплатити борг.

- Прокоментуйте згоду, надану О.

- Якими є положення законодавства України та Додаткового Протоколу до Конвенції ООН 2000 р. щодо згоди потерпілого від торгівлі людьми?

Задача 3.

У результаті спецоперації по виявленню каналів транснаціональної торгівлі людьми 17-річна громадянка К., яка попередньо була вивезена до Туреччини для надання сексуальних послуг, була повернута в Україну. Під час досудового слідства вона відмовлялася визнавати себе жертвою торгівлі людьми; у своїх показах заявляла, що претензій до обвинуваченого С. не має, вона добровільно погодилась на виїзд та, на її думку, добре заробляла закордоном. У свою чергу обвинувачений твердив, що ніякої торгівлі не було, тому що грошей він не отримував, знайшов дівчину для роботи у борделі та допоміг їй виїхати, бо був винен послугу своєму турецькому знайомому.

Дайте правову оцінку діям С. Відповідь обґрунтуйте.

Задача 4.

У Бразилії було арештовано осіб, які нелегально переправляли дітей до США та передавали їх бразильським батькам, котрі перебували у США без дозволу на проживання. За доставку кожної дитини батьки платили $ 13–15 тис. Злочинці підробляли документи на дітей для того, щоб отримати американські візи. При цьому дітей навчали, як себе вести під час співбесіди в американських консульствах.

Чи можна дії осіб вважати торгівлею дітьми? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 5.

До Вас звернулася особа, яка вважає себе потерпілою від торгівлі людьми. Надайте їй правову консультацію, роз’ясніть права та можливості отримання допомоги за законодавством України.

Література

1. Конвенция о рабстве, 25 сентября 1926 года // www.zakon.rada.gov.ua/.

2. Конвенція про примусову чи обов’язкову працю № 29, 10 червня 1930 р. // www.zakon.rada.gov.ua/.

3. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами, прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеєї ООН 2 грудня 1949 р. // www.zakon.rada.gov.ua/.

4. Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 7 вересня 1956 р. // www.zakon.rada.gov.ua/.

5. Конвенція про скасування примусової праці № 105, 5 червня 1957 р. // www.zakon.rada.gov.ua/.

6. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 18 грудня 1979 р. // www.zakon.rada.gov.ua/.

7. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182, прийнята Міжнародної організації праці 17 червня 1999 р. // www.zakon.rada.gov.ua/.

8. Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення N 143 // http://zakon1.rada.gov.ua/

9. Конвенція про працівників-мігрантів (переглянута 1949 року) // http://zakon1.rada.gov.ua/

10. Конвенция Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми от 16.05.2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zakon.nau.ua/doc/?code=994_858.

11. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р.

12. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р.

13. Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века. Принята на Десятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10 - 17 апреля 2000 года // http://zakon1.rada.gov.ua/

14. Угода про співпрацю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією. Угоду ратифіковано із застереженням Законом України N 497-XIV ( 497-14 ) від 17.03.99// http://zakon1.rada.gov.ua/

15. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття проституцією», № 3316-IV від 12 січня 2006 р. // www.zakon.rada.gov.ua/.

16. Про утворення Міжвідомчої ради з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1900 (втратила чинність) // http://zakon1.rada.gov.ua/

17. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.zakon.rada.gov.ua.

18. Албул С.В. До питання про віктимність нелегальних мігрантів/ С.В. Албул // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. - № 4. – с. 37-39.

19. Ахтирська Н. М. Торгівля людьми в Україні через призму судової практики і протидія торгівлі людьми / Ахтирська Н. М., Огурецький В. П., Фрич Т. В. ‑ Київ. ‑ 2008. – 79 с.

20. Ахтирська Н. Протидія торгівлі людьми : правові питання практичної реалізації / Н. Ахтирська // Судоустрій і судочинство в Україні. - 2007. - № 2. - С. 78-90.

21. Бандурка А.М.. Противодействие торговле людьми / Бандурка А.М., Куц В.Н. - Учебное пособие. – Киев-Харьков: Консум, 2003.- 312 с.

22. Батыргареева В.С. Торговля людьми: уголовно-правовые и криминологические проблемы / В.С. Батыргареева // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. - 2002. - Вип.4. - C.254-270.

23. Борисов В.І. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / За ред. Борисова В.І., Гуртової Н.О. - Х.: Одіссей, 2005. - 288 с.

24. Вилкс А. Торговля людьми и органами человека: криминологические, политические и социальные проблемы. Взгляд на криминальные реалии 21 в./Андрей Вилкс. - Рига.- 2005. – 154 c.

25. Денисова Т.А. Торговля женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации: криминологический аспект / Т.А. Денисова // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. - Х.: Схід.-регіон. центр гуманіт.-освіт.ініціатив, 2002.

26. Іващенко В. Рабство: сучасні форми, стан та основні тенденції / Віта Іващенко // Юридичний журнал: Аналіт. матеріали. Коментарі. Судова практики. - 2005. - № 11. - С. 117-121.

27. Куц В.М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми./ Куц В.М., Орлеан А.М. Науково-практичний посібник. – К.: Варта, 2007. – 165 с.

28. Лизогуб, Я.Г. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства / Я.Г. Лизогуб, С.С. Яценко. - К. : Атіка, 2005 . - 240 с

29. Мозоль А.П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.08. - К: Національна академія внутрішніх справ України, 2002.

30. Навчальний посібник у сфері протидії торгівлі людьми для суддів та прокурорів. Ознайомчі матеріали для держав-членів ЄС, асоційованих членів і держав-кандидатів на вступ. - К., 2007. - 215 с.

31. Наден, О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності: Монографія. - К.: Атіка, 2004. - 288 с.

32. Надьон О. Нелегальна міграція: міжнародні та національні правові проблеми // Право України. - 2004. - №6. - С.13-17.

33. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому аспекті: У 2 кн. / Під заг. ред. Ю. С. Шемшученко. - К.: ІДП ім. В.М. Корецького НАН України, НАВСУ, 2001.

34. Олефір B.I. Теоретико-концептуальні засади міжнародно-правового визначення нелегальної міграції // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2005. - №1.- С.158-164.

35. Олефір В. Протидія нелегальній міграції як форма забезпечення громадського порядку // Право України. – 2005. - № 1. - С.82-85.

36. Олефір В., Цвігун Д. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції // Право України. – 2005. - № 4 - С. 81-84.

37. Підгородинський, В.М. Еволюція нормативного регулювання торгівлі людьми в історії людства / В.М. Підгородинський // Юридический вестник. - 2008. - № 1. - С. 27-34.

38. Скулиш Є.Д. Транснаціональна торгівля людьми / Є.Д. Скулиш // Ерліхівський збірник : наук. доповіді та повідомлення. - 2005. - Вип. 4-5. -232 с.

39. Шваб І.А. Соціально-демографічні характеристики осіб, потерпілих від торгівлі людьми // Право і безпека : науковий журнал. - 2003. - № 4. - С. 191-195

40. Щокін Ю.В. Компетенція Європолу в галузі боротьби з нелегальною імміграцією/ Щокін Ю.В. // Митна справа. – 2003. - № 3. – с. 91-97.

Інтернет-ресурси:

1. Баранник М.И. Криминологические и правовые проблемы борьбы с незаконной миграцией. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www. law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1302290.

2. Козаченко А. Незаконная миграция и торговля людьми на юге Украины: уровень распространенности и способы противодействия // www.inter.criminology.org.ua

3. Орловская Н.А. Криминологические и уголовно-правовые аспекты нелегальной миграции // www.inter.criminology.org.ua

4. Всемирный доклад о торговле людьми. [Электронный ресурс] Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. ‑ 2009. ‑ Режим доступа: www.unodc.org/documents/.../Executive_summary_russian.pdf