Дотації з місцевого бюджету на покриття збитків житлових підприємств та порядок їх розрахунку

Як правило, доходи житлово-комунальних під-в є меншими за видатки, тому після ретельної перевірки розрахунків підприємств місцеві фінансові органи планують державну дотацію в розмірі, необхідному для збалансування їх доходів і видатків. При цьому окремо планується дотація з урахуванням не тільки функціонального призначення підприємств, а й напряму надання дотації. Так, житлово-експлуатацій­ним конторам нада­ється: бюджетна дотація на покриття збитків від експлуатації, від перевищення сплаченого ПДВ над отриманим і на покриття різниці в тарифах на тепло, яке подається відомчими котельними; дотація на капітальний ремонт. Транспортним підприємствам бюджетна дотація планується на покриття експлуатаційних витрат, на капітальний ремонт рухомого складу, на придбання нового рухомого складу та на капітально-відновлювальні роботи. Тобто дотації з місцевих бюджетів комунальним підприємствам плануються залежно від їх функціонального призначення. Крім того, у дотації комунальним підприємствам може закладатися прибуток, розмір якого залежить від стану місцевого бюджету, з якого планується отримати прибуток. Але цих коштів виявляється замало для покриття заборгованості під-в житлово-ком г-ва. Через недостатнє фінансування з року в рік ці п-ва мають не перекриті збитки, що негативно впливає на розв житлового г-ва. У результаті їх фактичні витрати у більшості випадків не відповідають нормативним. (Так, практично в усіх р-нах м.Києва факт витрати на кап і поточний ремонт майже вдвічі менші за нормативні).

107. Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених місцевими радами.

По этому вопросу нигде ничего толкового на украинском, русском, китайском – ничего нету!( Нашла только статью Буряченка по теме «благоустрою населенных пунктов». Об этом и буду писать...

Сучасний стан галузі ЖКГ майже критичний, а тому вкрай потрібно не тільки вживати практичних заходів щодо його поліпшення, але й науково розробляти питання діяльності УЖКГ. Проаналізувавши стан розвитку міського господарства, маємо зазначити, що багато об’єктів комунальної інфраструктури перебувають у незадовільному стані. Причинами є моральний та фізичний знос, неефективні форми управління. Зокрема, сьогодні в аварійному стані перебуває більша частина споруд і мереж, які фактично відпрацювали термін амортизації. Вивчивши структуру видатків на благоустрій, зокрема програм, що розробляються в інтересах населення та з урахуванням

державних завдань територіального розвитку населених пунктів, ми дійшли висновку що житлово-комунальна галузь є однією з найголовніших сфер діяльності, від ефективності роботи якої залежить життєдіяльність міста. Усе інженерне обладнання міських шляхів та споруд на них, прибудинкові території, озеленення міста, територія приватної забудови потребують постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонтів, для чого, у свою чергу, необхідно відповідне бюджетне фінансування.

У середньому в Україні більше ніж 90 % бюджетного фінансування житлово-комунального господарства здійснюється саме за кошти місцевих бюджетів, при цьому частка видатків на ЖКГ у загальних видатках місцевих бюджетів не перевищує 10-15 %.

До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, на яких розміщені об’єкти житлової забудови, громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.

Під час складання програми благоустрою відповідної території треба чітко усвідомлювати, яким способом вимірювати результати її реалізації. Наприклад, це може бути кількість (обсяг) кінцевого продукту або послуг. Водночас мета програми може бути надто складною та не піддаватися кількісному виміру.

У такому разі під “результатом” можна розуміти:

 спроможність ефективно виконувати свої функції;

 безпосередній продукт (товари або послуги);

 корисність кінцевого продукту для суспільства або окремих категорій населення (молоді, пенсіонерів тощо);

 кількість або вид категорії населення - одержувачів

кінцевого продукту;

 зміни, до яких може привести реалізація програми.

Такий підхід, у свою чергу, потребує розроблення показників результативності. Застосування результативних показників дає змогу чітко побачити ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання бюджетної програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання програм благоустрою в динаміці за роками, визначати найефективніші програми благоустрою в процесі розподілу бюджетних коштів.