Необхідно звернути увагу, що обсяги робіт обчислюються тільки на одиничний показник; це треба враховувати при обчисленні кошторисної вартості

Підрахунок обсягів робіт спорудження кварталів подано на один об’єкт будинок.

З метою визначення кошторисної вартості в даному дипломному проекті використані поточні ціни і розраховано кошторисну вартість. Розрахунок кошторисної вартості проектної пропозиції представлено в таблиці 5 і 6.

Кошторисна вартість проекту і благоустрою території розрахована в цінах 2012 року і за укрупненими показниками витрат (УПВ) (станом на 01.10.2012 р.).

Кошторисна вартість проекту пропозиції ”Принципи реконструкції замку у м.Скалат Тернопільської області ” складає:

- 3 млн.874 тис.127,14 грн. – вартість благоустрою території (згідно додатку 8);

– вартість 1-го м2 благоустрою території – 125,11 грн.

- 733 тис.354,68 грн. – вартість реконструкції замку;

- 1 тис.642,56 грн. – вартість реконструкції 1м2 загальної площі;

Стратегія архітектурного розвитку міста передбачає орієнтацію на розвиток інфраструктури, а також підвищення добробуту кожного мешканця. Тобто йде мова про орієнтацію на концепцію соціально-етичного маркетингу. Сама концепція соціально-етичного маркетингу передбачає визначання потреб споживачів та їх задоволення ефективніше, ніж конкуренти, з урахуванням інтересів усіх членів суспільства, що і покладено в основу даного дипломного проекту.

Таблиця 1

Відомість підрахунку обсягів робіт на проведення і оформлення проектно-пошукових робіт

  № з/п Назва робіт Одиниці виміру Формула підрахунку(форма представлення) Обсяг робіт
1. Опрацювання літературних джерел (робота в бібліотеці іт.д.) люд-год див. пояснювальну записку
2. Робота в Інтернеті люд-год див. дипломний проект і записку
3. Фотофіксація 1 фото див. дипломний проект (планшет 4-5)
4. Формування макетування дипломної роботи (розкладки планшетів) шт.. Формат А -4
5. Розробка і представлення креслення генплану території м2 дипломний проект (планшет 1 ) 1,0
6. Збір і представлення інформації аналогів по темі роботи м2 див. дипломний проект(планшет 2) 2,0
7. Збір і представлення інформації поверхових планів м2 див. дипломний проект(планшет 5) 2,0
Розробка і представлення проектної пропозиції реставрації замку м2 див. дипломний проект(планшет 6-9) 2,0
9. Представлення креслення фасадів м2 див. дипломний проект(планшет 3) 1,0
10. Представлення креслення розгорток м2 див. дипломний проект(планшет 4-7) 1,0
11. Представлення візуалізації м2 див. дипломний проект(планшет 7-10) 1,0
12. Оформлення дипломного проекту – магістерської роботи (роздрук планшетів) 1 планшет Графічний матеріал 10,0
13. Написання дипломної записки 1 сторінка Описова частина проекту
14. Оформлення дипломної записки 1 сторінка Описова частина проекту

Макет – зменшене зображення дипломного проекту до формату А 4 або А-3, тому п.4 в таблиці 1. – це умовна розкладка планшетів. А далі з п.5 по п.11 необхідно по певних блоках розписати планшети за умовними метрами квадратними.

Таблиця 2

Кошторис проектно-пошукових робіт

№ з/п Назва робіт Одиниці виміру Кількість Ціна одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
1. Опрацювання літературних джерел (робота в бібліотеці і т.д.) люд-год 35,0
2. Робота в Інтернеті люд-год 4,0 60,0
3. Фотофіксація 1 фото 3,0 54,0
4. Формування і виконання макетуван-ня дипломної роботи (макет –схеми розкладки планшетів з кресленнями)   шт  
5. Розробка і представлення креслення генплану території   м2   1,0    
6. Збір і представлення інформації аналогів по темі роботи   м2   2,0    
7. Збір і представлення інформації поверхових планів   м2   2,0    
8. Розробка і представлення проектної пропозиції реставрації замку   м2   2,0
9. Представлення креслення фасадів м2 1,0 685,0
10. Представлення креслення розгорток м2
11. Представлення візуалізації м2
12. Оформлення дипломного проекту – магістерської роботи (роздрук планшетів) 1 планшет 10,0 850,0
13. Написання дипломної записки 1 сторінка 4.0
14. Оформлення дипломної записки 1 сторінка 0,40 32,0
15. Загальна вартість       6 226,00

Таблиця 3

Відомість підрахунку обсягів робіт

Назва робіт Одиниці виміру Формула підрахунку Обсяг робіт
1. Благоустрій:      
Автостоянки м2 див. проект
Газони м2 --//--
Замощення м2 --//--
4. Проїзди м2 див. проект 56.5
5. Посадка дерев шт. --//--

Таблиця 4

Відомість підрахунку обсягів робіт на будівельно - ремонтні роботи

Назва робіт Одиниці виміру Формула підрахунку Обсяг робіт
І. Демонтажні роботи:      
1. Демонтаж стін м2 У=а*b*h 92,64
2. Демонтаж перегородок м2 S=а*h
3. Демонтаж вікон м2 ЗРК 99,84
4. Демонтаж дверей м2 ЗРК
ІІ. Будівельні роботи      
5. Влаштування перегородок м2 S=a*h 600,34
6. Монтаж сходової клітки м2 ЗРК 753,46
Улаштування вікон м2   101,12
Улаштування дверей м2   20,0
9. Тинькування м2 S=1*р
10. Пофарбування внутрішнє м2 S=(b*а) *n 1428,8
11. Влаштування конструкції даху м2 S=1*а 237,00

Необхідно звернути увагу , що обсяги робіт обчислюються тільки на одиничний показник; це треба враховувати при обчисленні кошторисної вартості за УПВ. Одиничні розцінки – див. табл. 5 даного додатку: зокрема вартість улаштування газонів – на 1 га (див. колонку 3) і т.д.

А також необхідно звернути увагу , що обсяги робіт обчислюються тільки на одиничний показник і при обчисленні кошторисної вартості і на основі локального кошторису.Кошторисна вартість одиниці – див. табл. 6 згідно одиниці виміру, тобто колонки 4 !!!.


Розрахунок кошторисної вартості проекту благоустрою території

(за укрупненими показниками витрат)

(складено в договірних цінах станом на 01.10. 2012 року) Таблиця 5

№ п/п Назва робіт, об'єктів, споруд і т. д. (шифр і № позиції УПВБ) Од. вим. Обсяги робіт Кошторисна вартість одиниці в цінах 1984р., руб. Індекси переходу до цін 1997р., грн. Базова кошторисна вартість в цінах 1997р.,тис. грн. Загальна кошторисна вартість в цінах 2012 р.,тис. грн..  
 
І Благоустрій:              
1. Улаштування автостоянки 1000 м2 0, 61 1,113 1607.82 26764.22  
2. Улаштування газонів 1 га 0,631 1,114 10501.30 2210527.30  
3. Улаштування замощення 1 га 0,371 1,114 46987.68 986741.16  
4. Улаштування проїздів 1000 м2 0,00565 1,114 149.72 3144.15  
5. Посадка дерев шт. 16,0 1.114 641,0 13474,9  
                 
6. Всього           3228524,32  
7. ПДВ (20% від всього)           645704,86  
8. Всього з ПДВ           3 874 124,14  
9. Вартість 1м2 благоустрою території     П.8/ площу території     125,11  
  П.7=п.4*п.5*п.6     П.8=п.7*21.00        
Розрахунок локального кошторису на будівельно - ремонтні роботи і загальної вартості реконструкції Таблиця № 6  
№ п/п Шифр позиції Найменування робіт Одини- ці виміру к-сть Вартість за одиницю Загальна вартість в грошових одиницях Затрат праці людино/годин  
                    Всього     основна 3/П Експлуат. кошти   в тому числі 3/П Всього Основна зарплата Експлуат. машин   в тому числі 3/П На одиницю обсягу На весь обсяг
Основна з/п В тому числі з/п В тому числі з/п
І.   Демонтажні роботи                  
1. 8-71-1 Демонтаж стін м3 92,64 67,10 7,21 3,08 1,02 6216,14 667,934 2853,32 537,1 1,53 0,66 141,73 60,2
2. 7-460 Демонтаж перегородок 100м2 17,92 751,30 161,60 39,62 12,46 20810,49 5664,512 6354,4 18152,9 38,26 2,63 1202,43 42,29
3. 15-14 Демонтаж вікон 100м2 0,99 801,13 321,60 96,30 29,50 793,11 318,384 953,3 292,0 71,13 5,62 70,41 5,56  
4. 15-129 Демонтаж дверей 100м2 0,18 345,10 132,00 109,60 38,10 62,11 23,76 197,28 68,58 28,60 7,13 5,14 1,28  
ІІ.   Будівельні роботи                    
5. 8-41 Влаштування перегородок 100м2 6,00 7513,0 1616,0 396,2 124,6 2377,2 747,6 382,6 26,3 2295,6 157,8
6. 7-502 Монтаж сходової клітки 100м2 7,53 3156,0 1216,0 216,0 76,0 23764,68 9156,48 1629,4 572,2 251,0 15,3 1890,03 115,2  
7. 15-14 Улаштування вікон 100м2 1,01 8011,3 3216,0 963,0 295,0 793,11 318,384 953,3 292,0 711,3 56,2 704,18 55,6  
         
8. 15-129 Улаштування дверей 100м2 0,20 3451,0 1320,0 1096,0 381,0 62,11 23,76 197,28 68,58 286,0 71,3 51,46 12,8  
9. 15-246 Штукатурні зов-нішні роботи (тинь-кування) 100м2 16,2 5161,0 2831,0 21,6 10,9 83608,2 45862,2 349,9 176,5 591,0 5,1 9574,2 371,9  
15-502 Оздоблення всередині будинку 100м2 14,28 8961,0 4241,0 1716 7,80 127963,0 60561,4 24504,4 111,4 850,0 1,60 12138 22,8  
11. 7-469 Влаштування конструкції даху   100 м2 2,37 12513 4106,6 3429,2 1002,1 29655,81 9732,6 8127,2 2374,9 729,2 192,1 1728,2 455,2  
     
Всього прямих витрат(сума по колонці 8) 337951,54  
Вартість заг-.виробн.витрат (3.5 % п.14) 11828,30  
Вартість неврах. робіт (5.0% п.14) 16897,57  
Кошторисна вартість робіт(п.14+п.15+п.16) 366677,34  
     
     
Кошторисна вартість реконструкції (п.17*2) 733 354,68  
     
     
Кошт. Вартість реконструкції1 м2 заг.площі(грн..) 1 642,56  
     
  П.19=п.18/ площу підрахунку обсягів робіт (п.4 табл.4)  
                                               

ПОЯСНЕННЯ ДО ТАБЛ..6 (в роботі не подавати)

1. Колонки 6,7 і 11- це одиничні показники, які неміняються;

2. Порядок обчислення кошторису наступний: - п.8 = п.5* на чисельник п.6;

- п.9=п.5* знаменник п.6;.

- п.10= п.5 *чисельник і знаменник п.7; . - п.12=п.5* чисельник і знаменник п.11.