Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3

ЕСЕПТІК-СЫЗБАЛЫҚ ЖҰМЫС

Нұсқа

Тақырып: MS EXCEL КЕСТЕЛІК ПРОЦЕССОРЫ КӨМЕГІМЕН ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ

Орындаған: Туляк Б.К

Топ: РЭТк 15-02

Тексерген: Сыдыков Р.А

Алматы 2016

Мазмұны

Жұмыс мақсаты...................................................................................................3

1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы....................................................3

1.1.1 тапсырма.................................................................................................3

1.1.2 тапсырма.................................................................................................4

1.1.3 тапсырма.................................................................................................5

1.1.4 тапсырма.................................................................................................6

1.1.5 тапсырма.................................................................................................7

1.1.6 тапсырм...................................................................................................7

1.1.7 тапсырма.................................................................................................8

1.1.8 тапсырма.................................................................................................9

1.1.9 тапсырма.................................................................................................10

Әдебиеттер тізімі............................................................................................14

Жұмыс мақсаты

MS Excel кестелік процессорының мүмкіндіктерін оқу және оларды есептерді шешуде қолдану. Қаржылық, экономикалық, математикалық, және статистикалық тапсырмаларды шешуді үйрену. Электрондық кесте көмегімен тапсырыстарды өңдеу және өндірісті жоспарлау, салық және төлем ақы көрсеткіштері, кадрларды есепке алу, шығындарды басқару сияқты т.б тапсырмаларды орындау.

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы

1.1.1. Сандарды аудару әдістерін және MS Excel ресурстарын қолданып:

- Берілген санды ондық санақ жүйесінен ұсынылған санақ жүйесіне (екілік, сегіздік, оналтылық) аудару кестесін құрыңыз;

- Алынған нәтижені керісінше ондық жүйеге ауыстыру кестесін құрыңыз. Осы орындалған әрекеттердің бәрін Инженерные категориясының (Пакет анализа қосу) функцияларын қолданып тағы да орындаңыздар. Болатын қателерді түсіндіріңіздер;

- Математические категориясының арнайы функцияларын көмегімен берілген санды ондық санақ жүйесінен рим санақ жүйесіне ауыстырып және керісінше орындаңыз;

MS Excel функцияларын қолданып а және b санына ұсынылған арифметикалық операцияны қолданыңыз, және де бұл сандарды рим санақ жүйесіне ауыстырып берілген операцияны қолданып сол нәтижені алыңыз.

Түсінік №1: кестеде берілген мәлімет бойынша ондық санақ жүйесіндегі санды сегіздік санақ жүйесіндегі санға ауыстыру керек болды. Ол үшін берілген ондық жүйедегі санды 8-ге ең соңғы қалдық қалғанша бөлдім. Осы операцияны жүзеге асыру үшін Формула – Математические – ЦЕЛОЕ, ОСТАТ функциясын қолдандым. Одан кейін СЦЕПИТЬ функциясы көмегімен нәтижелерді біріктірдім.

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №1 - открытая онлайн библиотека

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №2 - открытая онлайн библиотека

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №3 - открытая онлайн библиотека

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №4 - открытая онлайн библиотека

Түсінік №2: келесі тапсырмада ондық санақ жүйеде тұрған санды римдік цифрге және керісінше рим цифрын ондық санақ жүйесіндегі санға аудару қажет болды. Ол үшін Формулы – Математические – РИМСКОЕ функциясын қолдандым. Ал римдіктен ондыққы аудару кезінде нәтижені шығару үшін СУММ деген команды пайдалану ыңғайлы болды.

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №5 - открытая онлайн библиотека Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №6 - открытая онлайн библиотека

Түсінік №3: кестеде берілген а және b сандарының мәндеріне арифметикалық амал қолдандым.

Қорытынды: Сандарды аудару әдістерін және MS Excel ресурстарын қолданып берілген санды ондық санақ жүйесінен сегіздік санақ жүйесіне аудару кестесін құрып, алынған нәтижені керісінше ондық жүйеге ауыстыру кестесін құрдым. Осы орындалған әрекеттердің бәрін Инженерные категориясының (Пакет анализа қосу) функцияларын қолданып тағы да орындадым. Сандарды РИМСКОЕ функциясы арқылы араб цифрларын рим цифрларына айналдырдым. MS Excel кестелік процессорының функцияларын қолданып а және b санына ұсынылған арифметикалық амалдарды орындадым.Инженерные категориясынан түрлендіру функцияларын пайдалану арқылы бір өлшем бірліктен басқа өлшем бірлікке ауыстыру кестесін құрдым.

1.1.2. Инженерные категориясынан түрлендіру функцияларын қолданып бір өлшем бірліктен басқа өлшем бірлікке ауыстыру кестесін құрыңыздар.

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №7 - открытая онлайн библиотека

Қорытынды:Бір өлшем бірліктен екінші өлшем бірлікке санды ауыстырдым және нәтижесін кестеге енгіздім.

1.1.3.Функцияның графигін тұрғызыңыз.

Түсінік: Берілген t – айнымалы және х пен у функциялары арқылы график тұрғызылды. Вставка – График – Точечная функцияларын орындадым.

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №8 - открытая онлайн библиотека Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №9 - открытая онлайн библиотека

1.1.4.Көлемі V резервуар берілген. Оның жұмысшы көлемі Vr. Резервуардағы сұйықтық көлемі Vg. Резервуар негізінде радиусы r шеңбер немесе жақтары a және b төртбұрыш жатыр, толтыру биіктігі h. Сұйықтық көлемі резервуардың жұмыс көлемінен аса бере толтырушыға қажетті хабарлама жіберу керек. ЕСЛИ логикалық функциясын қолданыңыздар. “Суды жабыңыз!” хабарламасы қызыл фонда шықсын, ал толмаған жағдайда “қажет емес” хабарламасы көрсетілсін. Шартты форматтауды қолданып резервуар толуын көрсетіңіз.

Түсінік: Алдымен негіз ауданын (=B6*C6), одан кейін сұйықтықтың көлемін есептедім (=B6*C6*G6). Содан кейін ЕСЛИ функциясы арқылы керек мағұламат жібердім (=ЕСЛИ(F6>D6;"Суды жабыңыз";"қажет емес")), осыдан шыққан есептеулерді қолданып диаграмма құрдым, және берілген шарты бойынша "Суды жабыңыз!" хабарламасын қызыл фонға енгіздім.

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №10 - открытая онлайн библиотека

Қорытынды: Көлемі V резервуар берілген. Оның жұмысшы көлемі Vr, Резервуардағы сұйықтық көлемі Vg. Резервуар негізінде радиусы r шеңбер немесе жақтары a және b төртбұрыш жатыр, толтыру биіктігі h. Сұйықтық көлемі резервуардың жұмыс көлемінен аса бере толтырушыға қажетті хабарлама жіберу керек. Ол үшін ЕСЛИ логикалық функциясын қолдандым. “Суды жабыңыз!” хабарламасы қызыл фонда шықты, ал толмаған жағдайда “қажет емес” хабарламасын көрсеттім.

1.1.5. Теңдеулер жүйесін кері матрица әдісімен және Крамер әдісімен шешіңіздер.

Түсінік: Ең біріншіден, кестеде маған берілген сызықтық теңдеулер жүйесін матрица түрінде жаздым. Тапсырманы орындау үшін Формулы – Математические – МОПРЕД функциясы арқылы матрицаның анықтауышын есептеп алдым

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №11 - открытая онлайн библиотека
Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №12 - открытая онлайн библиотека

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №13 - открытая онлайн библиотека

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №14 - открытая онлайн библиотека

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №15 - открытая онлайн библиотека

1.1.6.MS Excel функцияларын қолданып берілген массивке келесі амалдары қолдану қажет:

- берілген массивті транспонирлеу, нәтижесін басқа ұяшықтар диапазонында көрсету қажет;

- берілген массив пен транспонирленген массивті көбейту;

- берілге А санына тең элементтің массивтегі орнын табу.

Түсінік: берілген массивті транспонирлеу үшін Ссылки и массивы – ТРАНСП функциясын қолдандым({=ТРАНСП(D3:G6)}), содан кейін берілген массив пен траснпонирленген массивті көбейту үшін МУМНОЖ функциясын пайдаландым ({=МУМНОЖ(D3:G6;I9:L12)}) . Содан соң ПОИСКПОЗ функциясының көмегімен (=ПОИСКПОЗ(11;G4:G7;0)) А санына тең элементтің массивтегі орнын таптым.

Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №16 - открытая онлайн библиотека

Қорытынды: MS Excel функцияларын қолданып берілген массивті транспонирлеп, нәтижесін басқа ұяшықтар диапазонында көрсеттім. Берілген массив пен транспонирленген массивті көбейтіп, А санына тең элементтің массивтегі орнын таптым.

1.1.7. Әртүрлі сұйықтықтардың негізгі деген сипаттамаларын анықтаңыз:

а) су ішкі диаметрі D болатын құбырмен ағады. Ағынның орташа жылдамдығы v. Құбырдың көлденең қимасының ауданын Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №17 - открытая онлайн библиотека және ағынның көлемдік жылдамдығын V=v*S табу керек. Ағынның көлемдік жылдамдығы тұрақты болып, сұйықтық ағынының жылдамдығы 1,3 м/с болу үшін құбыр диаметрі қандай болуы керек;

б) келесі ереже бар: жылдам ағатын сұйықтықтардың (қоюлығы бойынша су қоюлығына жуық болатын) құбырдағы орташа жылдамдығы 1м/с-тан аспауы керек. Осы ережені орындай отырып күніне 6000 м3 су келетіндей құбырдың минимал диаметрін анықтаңыздар;

в) Рейнольдс саны Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №18 - открытая онлайн библиотека қатынасымен анықталады, мұнда D - құбырдың ішкі диаметрі, v - құбырдағы сұйықтық ағынының орташа жылдамдығы, Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №19 - открытая онлайн библиотека - сұйықтық тығыздығы, Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы. 1.1 Есептік-графикалық жұмыс тапсырмасы.3 - №20 - открытая онлайн библиотека - сұйықтық абсолютті қоюлығы. Егер құбырдағы сұйықтық ағыны үшін Рейнольдс саны 2100-ден аспаса, ағын ламинарлы деп саналады. Егер де 10000-нан асса ағын турбулентті деп саналады. 2100 мен 10000 ортасындағы мәндері үшін ағын типін анықтау мүмкін емес. Рейнольдс санын және ағын типін (ламинарлы, турбулентті немесе белгісіз) анықтаңыздар.