З дисципліни «Безпека життєдіяльності

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ з/п Види самостійної роботи Форми контролю та звітності Параметри оцінки Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові завдання
Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях
1.1 Підготовка до семінарських та практичних занять Активна участь у семінарах-дискусіях, роботі міні-груп, розв’язання ситуаційних вправ та індивідуально-групових завдань 4 заняття – в діапазоні 6-4-2-0 балів за кожне, 2-ва заняття в діапазоні 4-3-2-0 балів та 2-ва заняття в діапазоні 3 – 2 – 1 – 0 балів
1.2 Експрес-опитування, тест-контроль, міні-контроль Правильність та повнота відповідей 4 заняття – в діапазоні 4–3–2–0 балів  
1.3 Виконання та презентація (захист) розрахункових, аналітичних, творчих завдань, комп’ютерних мультимедійних презентацій та ін. Оцінювання якості підготовлених матеріалів, презентацій 1 заняття – в діапазоні 16–12–8–0 балів  
Разом балів за семінарські заняття та виконання інших завдань
Виконання модульних контрольних робіт
1.4 Модульний контроль Перевірка результатів виконання модульної (контрольної) роботи 20-16-12-0 балів
Разом балів за виконання модульних завдань
ІІ. Вибіркові завдання
Виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1 Аналітичний огляд наукових публікацій по темах, що винесені на самостійне вивчення Оцінювання якості підготовлених матеріалів 5-4-3-0 балів
2.2 Написання та захист рефератів Оцінювання якості підготовлених матеріалів 5-4-3-0 балів
2.3 Виконання розрахункових, аналітичних, творчих завдань по темах, що винесені на самостійне вивчення Оцінювання якості підготовлених матеріалів 10-8-6-0 балів
2.4 Участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах та конкурсах Обговорення результатів проведеної роботи Тези, наукова стаття, доповідь на конференції 10-8-6-0 балів
Всього балів за вибіркові види СРС
ВСЬОГО БАЛІВ за СРС щодо опанування навчального матеріалу змістового модуля

ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ

№ з/п Види самостійної роботи Форми контролю та звітності Параметри оцінки Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові завдання
Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях
1.1 Підготовка до семінарських та практичних занять Активна участь у семінарах-дискусіях, роботі міні-груп, розв’язання ситуаційних вправ та індивідуально-групових завдань 4 заняття – в діапазоні 6-4-2-0 балів за кожне, 2-ва заняття в діапазоні 4-3-2-0 балів та 2-ва заняття в діапазоні 3 – 2 – 1 – 0 балів
1.2 Експрес-опитування, тест-контроль, міні-контроль Правильність та повнота відповідей 4 заняття – в діапазоні 4–3–2–0 балів  
1.3 Виконання та презентація (захист) розрахункових, аналітичних, творчих завдань, комп’ютерних мультимедійних презентацій та ін. Оцінювання якості підготовлених матеріалів, презентацій 1 заняття – в діапазоні 16–12–8–0 балів  
Разом балів за семінарські заняття та виконання інших завдань
Виконання модульних контрольних робіт
1.4 Модульний контроль Перевірка результатів виконання модульної (контрольної) роботи 20-16-12-0 балів
Разом балів за виконання модульних завдань
ІІ. Вибіркові завдання
Виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1 Аналітичний огляд наукових публікацій по темах, що винесені на самостійне вивчення Оцінювання якості підготовлених матеріалів 5-4-3-0 балів
2.2 Написання та захист рефератів Оцінювання якості підготовлених матеріалів 5-4-3-0 балів
2.3 Виконання розрахункових, аналітичних, творчих завдань по темах, що винесені на самостійне вивчення Оцінювання якості підготовлених матеріалів 10-8-6-0 балів
2.4 Участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах та конкурсах Обговорення результатів проведеної роботи Тези, наукова стаття, доповідь на конференції 10-8-6-0 балів
Всього балів за вибіркові види СРС
ВСЬОГО БАЛІВ за СРС щодо опанування навчального матеріалу змістового модуля

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ з/п Види самостійної роботи Форми контролю та звітності Параметри оцінки Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові завдання
1.1 Виконання та презентація (захист) розрахункових, аналітичних, творчих завдань, комп’ютерних мультимедійних презентацій та ін.   Оцінювання якості підготовлених матеріалів, їхньої презентації (захисту). В діапазоні 7,5–6–4–0 балів, 7,5
Разом балів за виконання завдань 1.1 7,5
Виконання модульних контрольних робіт
1.2 Модульний контроль Перевірка резуль­татів виконання модульної (контрольної) роботи В діапазоні 10–8–6–0 балів
Разом балів за виконання модульних завдань
ІІ. Вибіркові завдання
Виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1 Аналітичний огляд наукових публікацій по темах, що винесені на самостійне вивчення Оцінювання якості підготовлених матеріалів В діапазоні 2,5–2,0–1,5–0 балів 2,5
2.2 Написання та захист рефератів Оцінювання якості підготовлених матеріалів В діапазоні 2,5–2,0–1,5–0 балів 2,5
2.3 Виконання розрахункових, аналітичних, творчих завдань по темах, що винесені на самостійне вивчення Оцінювання якості підготовлених матеріалів В діапазоні 2,5–2,0–1,5–0 балів 2,5
2.4 Участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах та конкурсах Обговорення результатів проведеної роботи Тези, наукова стаття, доповідь на конференції В діапазоні 2,5–2,0–1,5–0 балів 2,5
Всього балів за вибіркові види СРС 2,5
ВСЬОГО БАЛІВ за СРС щодо опанування навчального матеріалу змістового модуля