Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007

Зміст

Змістовний модуль 1. Текстовий редактор Місrosoft Word 2007. 5

Лабораторна робота № 1 Набір тексту в середовищі Місrosoft Word 2007. 5

Теоретичні відомості 5

Хід роботи. 6

Контрольні питання. 7

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007. 8

Теоретичні відомості 8

Хід роботи. 8

Контрольні питання. 12

Лабораторна робота № 3 Робота з таблицями в середовищі Місrosoft Word 2007. 13

Теоретичні відомості 13

Хід роботи. 14

Контрольні питання. 17

Лабораторна робота № 4 Робота з формулами в середовищі Місrosoft Word 2007. 17

Теоретичні відомості 17

Хід роботи. 21

Контрольні питання. 23

Лабораторна робота № 5 Робота з графікою в середовищі Місrosoft Word 2007. 23

Теоретичні відомості 23

Хід роботи. 24

Контрольні питання. 27

Лабораторні роботи № 6 Створення публікацій в середовищі Місrosoft Word 2007. 27

Теоретичні відомості 27

Хід роботи. 30

Контрольні питання. 31

Лабораторні роботи № 7 Створення публікацій в середовищі Місrosoft Word 2007. 32

Теоретичні відомості 32

Хід роботи. 38

Контрольні питання. 40

Змістовний модуль 2. Основи роботи в Microsoft Excel 2007. 40

Лабораторна робота № 8 Введення та форматування даних в МS Ехсеl. 40

Теоретичні відомості 40

Хід роботи. 47

Контрольні питання. 48

Лабораторна робота № 9 Обчислення в МS Ехсеl. Майстер функцій. 48

Теоретичні відомості 48

Хід роботи. 51

Контрольні питання. 53

Лабораторна робота № 10 Логічні функції та функції дати і часу. 54

Теоретичні відомості 54

Хід роботи. 57

Контрольні питання. 60

Лабораторна робота № 11 Побудова графіків та діаграм. 60

Теоретичні відомості 60

Хід роботи. 62

Контрольні питання. 67

Лабораторна робота № 12 Бази даних в МS Ехсеl.. 67

Теоретичні відомості 67

Хід роботи. 75

Контрольні питання. 76

Лабораторна робота № 13 Розв’язування систем алгебраїчних лінійних рівнянь.. 76

Теоретичні відомості 76

Хід роботи. 81

Контрольні питання. 82

Лабораторна робота № 14 Автоматизація створення та розсилання однотипних документів.. 82

Теоретичні відомості 82

Хід роботи. 82

Контрольні питання. 85

Список рекомендованих джерел.. 86


Змістовний модуль 1. Текстовий редактор Місrosoft Word 2007.

Лабораторна робота № 1 Набір тексту в середовищі Місrosoft Word 2007.

Теоретичні відомості

Робоче середовищетекстового процесора Word, включає засоби для відображення документів – це спеціальним способом організоване вікно зі шкалами розмітки (які можна ввімкнути в меню Вид, розділі Показать или скрыть) і лінійками прокрутки, а також засоби для виконання операцій над документами. До них відносяться кнопки панелей інструментів, основне меню програми, і контекстне меню. Воно містить список найбільш вживаних операцій, які можна виконати з де-яким об'єктом, і викликається, якщо клацнути правою клавішею мишки по цьому об'єкту.

Перелік панелей інструментів, що відображаються на екрані, і склад функціональних кнопок на кожній панелі можна змінити за допомогою контекстного меню або клацнувши на панелі інструментів правою клавішею мишкиі вибрати настройка панели быстрого доступа.

Створити новий документ можна на основі шаблона «Обычный», що представляє собою чистий лист, або на основі іншого шаблона, що представляє собою заготовку якогось типового документа: листа, звіту, факсу і т.п. З програмою Word постачається велике число готових шаблонів, перелік яких доступний через опцію Создать головного меню (кнопка «Office» Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №1 - открытая онлайн библиотека ). Користувач може коригувати існуючі і створювати власні шаблони.

Кнопка Сохранить Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №2 - открытая онлайн библиотека й одноіменна опція в головному меню дозволяють зберегти поточний документ на колишньому місці і під колишнім іменем. Опція Сохранить как... викликає вікно діалогу, в якому можна задати інше ім'я чи місце розташування файла, його тип (документ Word, шаблон, документ попередніх версій Word і т.п.), а також додаткові параметри, наприклад паролі для захисту від несанкціонованого відкриття і зміни файла.

Для відкриття файла можна скористатися кнопкою Открыть Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №3 - открытая онлайн библиотека або однойменною опцією головного меню, потім вибрати або ввести ім'я файла.

Word дозволяє працювати одночасно з декількома документами. Кожний з них відкривається в окремому вікні. Для переходу з одного вікна в інше треба клацнути мишкою на видимій частині потрібного вікна або скористатися меню Вид – Окно – Перейти в другое окно чи комбінацією клавішів Ctrl+F6.

Масштаб зображення в поточному вікні задається на панелі інструментів за допомогою команди Виду розділі Маштаб.

Кнопки для керування вікном: Свернуть Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №4 - открытая онлайн библиотека , Развернуть Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №5 - открытая онлайн библиотека /Свернуть в окно, Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №6 - открытая онлайн библиотека , Закрыть Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №7 - открытая онлайн библиотека розташовані в його правому верхньому куті. Вони дозволяють відповідно: звернути вікно до розмірів кнопки в нижній частині екрана, розгорнути вікно на весь екран або відновити його колишні розміри, закрити вікно, закінчивши роботу з даним документом.

Редагування і форматування текстувиконується в такий спосіб. Спочатку виділяється якийсь фрагмент тексту або весь текст, що міститься в документі, потім над виділеним текстом виконуються операції по редагуванню і форматуванню.

Виділення тексту може виконуватися за допомогою мишки або клавіатури (якщо переміщати курсор при натиснутій клавіші Shift).

Виділений текст може бути вилучений, замінений тексом що вводиться з клавіатури, скопійованим або переміщеним в інше місце чи інший документ, або переформатованим.

Форматування шрифту (Главная/Шрифт) дозволяє змінювати його тип, розмір, жирність, нахил, колір самого шрифту і його фону і т.п. Для виклику вікна, де можна задати параметри шрифту клацніть на кнопці, як показано на рис.1.1. або натисніть комбінацію клавіш ctrl+D або виберіть потрібний пункт в контекстному меню (яке з’являється після клацання правою кнопкою мишки по виділеному фрагменту тексту).

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №8 - открытая онлайн библиотека

Рис.1.1 – Відкриття діалогового вікна «Шрифт»

Форматування абзаців (Главная/Абзац) дозволяє змінювати такі параметри як відступи від полів сторінки для першого і для наступних рядків абзацу, міжрядкові інтервали усередині абзацу і між абзацами тощо. Для виклику вікна, де можна задати параметри абзацу клацніть на кнопці, як показано на рис.1.2. виберіть потрібний пункт в контекстному меню (яке з’являється після клацання правою кнопкою мишки по виділеному фрагменту тексту).

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №9 - открытая онлайн библиотека

Рис.1.2 – Відкриття діалогового вікна «Абзац»

Переміщення по документу, його редагування і форматування займає значний відсоток часу роботи з документом. Тому варто добре вивчити і довести до автоматизму способи ефективного використання і мишки і клавіатури для виконання цих операцій.

Хід роботи

1. Створіть у текстовому редакторі Word документ і збережіть його в каталозі вашої групи у папці з Вашим номером під назвою Лабораторна1Прізвище (наприклад, Лабораторна1Климчук, Лабораторна1Москаленко).

2. Першу сторінку Вашого документу зробіть альбомної орієнтації. Для цього виконайте таку послідовність команд: Разметка страницы/параметры страницы – Ориентация – альбомная.

3. Виберіть такі параметри до сторінки в діалоговому вікні, яке відкривається аналогічним чином, як показано на рис. 1.1 та рис.1,2, ліве поле 3 см, решта полів – по 1 см. Або виконайте таку послідовність команд: Разметка страницы/параметры страницы – Поля- настраиваемые поля – ОК.

4. Заголовок документу – Лабораторна робота №1.АВТОБІОГРАФІЯ. Розмір шрифта – 28, шрифт – Verdana.

5. Документ повинен складатися з п’яти абзаців і займати не менше, як пів сторінки. Розмір шрифта – 16, шрифт – Times New Roman. Стиль написання автобіографії вільний (наприклад, дата і місце народження, домашня адреса, інформація про батьків, друзів, шкільні предмети, які подобалися, інші захоплення тощо).

6. Перший абзац автобіографії виділіть червоним кольором.Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст – главная – шрифт-цвет текста – виберіть червоний колір, або виділіть тексті у діалоговому вікні виберіть червоний колір.

7. Другий абзац автобіографії підкресліть пунктиром. Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст- главная – шрифт – курсив – виберіть пунктир – ОКабо ctrl +U.

8. У третьому абзаці автобіографії всі букви подайте контуром. Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст- главная- шрифт (ctrl+D) – видоизменение- конур – ОК.

9. У четвертому абзаці розрідіть букви на 4 пункти і збільшіть міжстічковий інтервал у 1,5 рази. Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст- главная- Шрифт (ctrl+D)- -интервал- интервал разреженный на 4- ОК. Знову виділіть текст- Главная- Абзац- – Интервал междустрочный полуторный- ОК.

10. У п’ятому абзаці автобіографії кожне слово, починаючи з другого, змістіть відносно попереднього на 3 пункти. Для цього виконайте таку послідовність команд: спочатку виділіть друге слово у п’ятому абзаці- шрифт (ctrl+D)- Интервал- Смещение текста вниз- на 3 пункта- ОК. Далі виділіть третє слово і знову виберіть – Шрифт (ctrl+D) – Интервал- Смещение текста вниз- на 6 пунктов- ОК. і т.д.

11. Перший і другий абзац вирівняйте по ширині тексту, всі решта абзаців – по лівому краю. Для цього використайте кнопки центрування тексту Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №10 - открытая онлайн библиотека Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №11 - открытая онлайн библиотека на панелі інструментів.

12. Збережіть документ ще раз. Для цього варто лише натиснути на кнопку Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №12 - открытая онлайн библиотека на панелі інструментів або вибрати команду головного меню Сохранить.

Контрольні питання

1. Як задавати масштаб зображення у вікні Word?

2. Як змінювати розмір і розташування вікон Word?

3. Як переходити від одного вікна до іншого?

4. Як користуватися лінійками прокрутки вікон?

5. Як виконати «роздвоєння вікна», щоб бачити одночасно два різних фрагменти одного документа?

6. Що таке панелі інструментів?

7. Як внести зміну до складу і розташуванню панелей інструментів?

8. Що таке контекстне меню і як ним користуватися?

9. Як створити новий документ Word?

10. Як зберегти документ на диску?

11. Які параметри можна задати при зберіганні документа?

12. Як установити інтервал часу, через який Word повинен автоматично зберігати документ на диску, щоб уникнути втрати інформації при збої або раптовому вимиканні живлення?


Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007.

Теоретичні відомості

Нумеровані списки –це засіб автоматичної нумерації і форматування, абзаців. Наприклад, у даній роботі, при написанні розділів Контрольні питання і Завдання для виконання їхні номера не вводилися, а формувалися автоматично. Використання нумерованих списків зручно тим, що при додаванні нового елемента в будь-яке місце списку, вся існуюча нумерація автоматично коригується. Якщо замість номерів використовуються спеціальні символи – маркери ·, ♦ тощо, то такий список називають маркерованим. Щоб створити нумерований чи маркерований список треба виділити відповідний фрагмент тексту і натиснути кнопку Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №13 - открытая онлайн библиотека чи Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №14 - открытая онлайн библиотека .

Опція Определить новый маркеру меню Главная/Марккеры дозволяє вибирати спосіб нумерації чи символи, що служать маркерами, інтервал між маркером і текстом тощо. Для заголовків можна задати багаторівневу нумерацію. Наприклад, номер 2.1.5 може бути автоматично наданий заголовку п'ятого параграфа першого підрозділу другого розділу, якщо для глав, розділів і параграфів використовуються стилі Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3.

Колонки, які створюються за допомогою Word,- це колонки у газетному стилі, тобто текст останнього рядка однієї колонки продовжується у першому рядку наступної колонки сторінки.

Документ може бути розбитий на колонки повністю або частково. На сторінці можна розмістити стільки колонок, на скільки вистачить місця. Для того, щоб оцінити, скільки колонок може розміститися на сторінці, необхідно врахувати ширину сторінки, ширину полів, розмір колонок та інтервал між колонками. Word не дозволяє встановити ширину колонок меншою 1,27 см. Довжина колонок не може перевищувати розмірів текстової області сторінки.

Для розбиття документу на колонки виконайте наступні дії:

1. Якщо ви хочете розбити на колонки тільки частину документу, виділіть текст, який потрапить у колонки, чи встановіть курсор у позицію, з якої буде починатися розбиття на колонки.

2. Задайте команду Разметка страницы – Колонкидля відкриття діалогового вікна Колонкивиберіть Другие колонки.

3. У розділі Типвиберіть потрібний формат колонок, клацнувши на піктограмі з його зображенням.

4. У випадку необхідності задайте кількість колонок, ширину колонок та інтервал між колонками.

5. При потребі вставити вертикальну лінію між колонками активізуйте опцію Разделитель. Лінія має довжину найбільшої колонки.

6. У списку Применитьвкажіть, до якої частини документу застосувати розбиття на колонки.

7. Натисніть на кнопці ОК.

Хід роботи

1. Завдання №1.Створіть у текстовому редакторі Word документ і збережіть його в каталозі вашої групи у папці з Вашим номером під назвою Лабораторна2Прізвище.

2. Перевірте, чи перша сторінка Вашого документу є книжної орієнтації. Якщо ні – зробіть її такою (Разметка страницы/Ориентация).

3. По центру сторінки напівжирним шрифтом Ariаl і розміром 12 надрукуйте заголовок – Лабораторна робота №2. Списки.

4. За поданим зразком надрукуйте документ із п’ятьма нумерованими і п’ятьма маркерованими списками. Значки маркерів і нумерацію виберіть самостійно. Наприклад, текст можна надрукувати, використавши у ньому маркери % & J K ä і нумерацію 1, 2, 3…; І, ІІ, ІІІ…; a, b, c…; A, B, C; 1-й. 2-й, 3-й…

Для того, щоб надрукувати маркерований список, виконайте таку послідовність команд: Главная – Маркеры – Определить новый маркер… Після цього на екрані з’явиться вікно як на рис. 2.1.

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №15 - открытая онлайн библиотека

Рис.2.1 – Встановлення нового маркера

Натиснувши кнопку Символ, перейдемо до наступного вікна (рис.2.2).

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №16 - открытая онлайн библиотека

Рис.2.2 – Вибір символу для маркера

Серед шрифтів беремо будь-який (наприклад, Webdings або Wingdings), а серед запропонованих символів даного шрифту вибираємо один для маркування списку і натискуємо ОК. Далі по рядках друкуємо елементи списку.

Для того, щоб надрукувати нумерований список, після послідовності команд: Главная – Нумерация – Определить новый формат номера… У цьому вікні потрібно вибрати саму нумерацію і, якщо потрібно, змінити колір шрифта, назву і розмір кнопкою Шрифт (рис.2.3).

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №17 - открытая онлайн библиотека

Рис.2.3 – Встановлення нового формату номера

Зверніть увагу, що після кожного натискування Enter на екрані з’являється той самий маркер. Кожен наступний список друкується з початку нового рядка за допомогою послідовності вище названих команд.

Завдання №2.Наберіть за поданим зразком (рис.2.4) титульнусторінку. Розмір шрифта, що використовується при наборі – 16, Times New Roman, а заголовок – 22, напівжирний, Times New Roman, всі букви великі. Титульну сторінку взяти в рамку, використавши для цього таку послідовність команд: Разметка страницыГраницы страниц – Страница – Рамка – Тип – Линия – Ширина 2,25 пт. – Применить к: этому разделу( кроме 1-й страницы); кнопка Параметры- Поля относительно текста – ОК – ОК .

І списки, і титульна сторінка, повинні бути збережені у вашій папці одним документом. Перевірте це.

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №18 - открытая онлайн библиотека

Рис.2.4 – Зразок титульної сторінки

Завдання 3. Створіть текстовий документ. Збережіть його у своїй папці на диску під назвою Лабораторна2_2Прізвище, а заголовок зверху на сторінці надрукуйте такий – Лабораторна робота №2. Колонки.

Параметри сторінки (Разметка страницы) виберіть такі – розмір аркуша – А4, орієнтація альбомна, ліве поле 3см, решта полів – по 1см. ( Послідовність команд для зміни орієнтації сторінки та встановлення полів описана на початку лабораторної роботи №1).

Створіть документи за поданим зразком. Зверніть увагу, що орієнтація другого аркуша документу – книжна.

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №19 - открытая онлайн библиотека

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №20 - открытая онлайн библиотека

Контрольні питання

1. Які є режими перегляду документів у Word і для чого вони застосовуються?

2. Як за допомогою клавіатури переміститися на одне слово вперед чи назад, у початок і в кінець рядка або документа?

3. Як переміститися на наступну, попередню або довільну сторінку?

4. Як за допомогою клавіатури виділити слово, рядок, довільний фрагмент тексту, вертикальний блок?

5. Як за допомогою мишки виділити слово, речення, декілька рядків, довільний фрагмент тексту?

6. Як за допомогою клавіатури видалити, перемістити або скопіювати виділений текст?

7. Як за допомогою мишки перемістити або скопіювати виділений текст?

8. Що таке недруковані символи? Як можна відобразити їх на екрані і яку інформацію вони містять?

9. Як здійснити перевірку правопису тексту, де є фрагменти написані різними мовами?

10. Як здійснюється форматування шрифту (вибір його типу, розміру, жирності, кольору і т.п.)?

11. Які параметри можна задавати при форматуванні абзаців?

12. Які параметри форматування абзаців можна задати за допомогою мишки і як?

13. Як від форматувати текст у кілька колонок?

14. Скільки колонок можна вставити в текстовий документ?

15. Як розбити на колонки тільки частину документу?

16. Як перейти з однієї колонки в іншу?

Лабораторна робота № 3
Робота з таблицями в середовищі Місrosoft Word 2007.

Теоретичні відомості

Word надає користувачеві багаті можливостей по роботі з таблицями. Тут ми відзначимо тільки те, що засоби меню Таблица– це зручний спосіб узгодження взаємного розташування тексту, що може використовуватися не тільки для таблиць, як таких.

Нехай, наприклад, потрібно скласти контракт, що містить дві колонки з паралельними текстами українською й англійською мовами. Такий засіб форматування як Колонкине забезпечує можливість розташування українського тексту точно навпроти його англійського еквіваленту. Незручно воно і тим, що, коли одна з колонок заповнена до кінця, то текст автоматично продовжуватиметься в протилежній колонці. Всі ці проблеми вирішуються, якщо використати таблицю з двома колонками. Зрозуміло, що сітку (обрамлення) таблиці при цьому відображати не слід.

Ще одним прикладом використання засобів меню Таблиціможе служити побудова малюнків, що складаються із з'єднаних лініями прямокутників із написами усередині, кросвордів.

Для упорядкування даних у таблиці можна використати засоби сортування таблиць, які надає текстовий редактор Word. Для сортування дозволяється використовувати значення трьох стовпців, у кожному з яких задається напрямок сортування – за зростанням чи за спаданням.

Для сортування даних використайте наступні дії. Виділіть рядки, які необхідно сортувати. Задайте команду Главная/Сортировка. З’явиться діалогове вікно Сортировка. У розділі Сначала по виберіть стовпець, за значенням якого буде сортуватися таблиця. У списку Типвиберіть параметр сортування «Текст», «Число» чи «Дата». Задайте напрямок сортування – за зростанням чи за спаданням. Якщо необхідно використати для сортування значення додаткових стовпців, у розділах Затем повиберіть потрібні параметри. Якщо необхідно зробити сортування чутливим до реєстру, натисніть на кнопці Параметрыі встановіть опцію учитивать регистр. Натисніть на кнопці ОК вікна Сортировка.

Текстовий редактор Word дозволяє проводити обчислення з даними, які розміщені в таблицях. Формула для обчислення може бути вставлена як у саму таблицю з даними, так і просто в текст за межами таблиці. Під час створення формули рядкам і стовпцям таблиці присвоюються свої ідентифікатори. Стовпці, починаючи із крайнього лівого, ідентифікуються буквами англійського алфавіту А, В, С та ін.., а рядки нумеруються, починаючи із самого верхнього. Відповідно клітинка, яка знаходиться на перетині рядка і стовпця отримує свою адресу. Наприклад, А1, С56, Р14.

Для вставки формул у клітинку виконайте наступні дії. Помістіть текстовий курсор у клітинку, в яку вставляється формула. Задайте команду Макет – Формула. Відкриється діалогове вікно Формула. У поле Формула введіть потрібну формулу. Наприклад, = С2+В2 сумує вміст клітинок С2 і В2. Для використання функції відкрийте список Макет – Формула – Вставить цункцию і виберіть потрібну.

Word може автоматично перетворити текст у таблицю, якщо між інформацією, яка буде розміщена в клітинках, вмістити роздільник (унікальний символ), а інформацію рядка клітинок завершити Enter.

Для перетворення тексту у таблицю виконайте наступні дії. Виділіть текст і виконайте команди Вставка – Таблица – Преобразовать в таблицу. У вікні Преобразовать в таблицу необхідно встановити параметр Разделитель другой , поставити знак розділювачаі натиснути Ок. Виділивши таблицю натиснути кнопку Конструктор, можнавибрати потрібний стиль таблиці.

Хід роботи

1. Створіть текстовий документ. Збережіть його у своїй папці на диску під назвою Лабораторна3Прізвище, а заголовок – Лабораторна робота №3. Таблиці – надрукуйте зверху на сторінці .

2. Командою Вставка -Таблица – Вставить – Таблицу у відкритому вікні Вставка таблицы вкажіть число стовпців 7, а число рядків – 14. Отримаєте таблицю:

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

3. Для того щоб видалити, перемістити, додавати та змінювати тип окремих меж, розділяти та об’єднувати кілька клітинок, таблицю треба виділити і натиснути праву кнопку на миші. Відкриється контекстне меню:

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №21 - открытая онлайн библиотека

4. Користуючись інструментами цієї панелі, відредагуйте вставлену таблицю за зразком

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №22 - открытая онлайн библиотека

5. Для того, щоб відцентрувати текст в комірці, змінити напрямок тексту або застосувати рамки до комірок, можна скористатися командами з контекстного меню.

6. На другому аркуші цього ж документу створіть ще одну таблицю командою Вставка – Таблица – Нарисовать таблицу.

Лабораторна робота № 2 Перегляд, редагування та форматування тексту в середовищі Місrosoft Word 2007 - №23 - открытая онлайн библиотека

7. І одна таблиця, і друга повинні бути збережені у вашій папці одним документом.

8. Створіть текстовий документ. Збережіть його у своїй папці на диску під назвою Лабораторна3_2Прізвище, а заголовок аркуша – Лабораторна робота №3. Таблиці: перетворення, сортування, обчислення – надрукуйте зверху на сторінці .

9. Вставте таблицю і заповніть її за зразком

№ п/п Назва бланку Кількість Ціна Загальна вартість Вартість з урахуванням ПДВ (20%) Ціна товару з 5% знижкою
Довідка форми А3 1.00        
Довідка форми №86-у 1.03      
Довідка форми №34 0.90      
Заява 0.35      
Рахунок на прибутки 2.20      
Рахунок на сплату держмита 1.60      
Протокол №23 0.58      
Протокол №5 0.80      
Довідка-характеристика БТІ 1.25      
Довідка про сплату комунальних платежів 2.02      

10. Відсортуйте назви бланків по – алфавіту (від А до Я).

11. Заповніть стовпчик загальної вартості – перемножте у формулі показник кількості товару на ціну.

12. До загальної вартості додайте 20% – суму на ПДВ і заповніть стовпчик вартості з урахуванням ПДВ.

13. Від ціни товару відніміть 5% і заповніть останній стовпчик таблиці.

14. Після того, як завершите роботу над першою таблицею, перейдіть на другий аркуш вашого документу і надрукуйте посередині зверху сторінки заголовок – Перетворення тексту у таблицю.

15. Надрукуйте нижче поданий текст, зберігаючи всі розділові знаки.

Акціонерне товариство «Ода»

Правління :: Бухгалтерія :: Відділ перевезень :: Лабораторія якості

Голова правління : 5000 : Головний бухгалтер : 4500 : Водій : 1500 : Головний лаборант : 3000

Заступник голови правління : 4000 : Бухгалтер : 3000 : Водій кат. А : 2000: Слюсар : 2000

:: Економіст :3000 ::: Лаборант : 1600

16. Перетворіть текст у таблицю. У якості розділювача поставте знак : . Виділіть таблицю, оберіть стиль таблиці.

Акціонерне товариство «Ода»              
Правління   Бухгалтерія   Відділ перевезень   Лабораторія якості  
Голова правління Головний бухгалтер Водій Головний лаборант
Заступник голови правління Бухгалтер Водій кат. А Слюсар
    Економіст     Лаборант

17. Об’єднайте усі клітинки першого рядка і вирівняйте текст по центру клітинки по горизонталі.

18. Попарно об’єднайте клітинки другого рядка і вирівняйте текст по центру клітинки по горизонталі.

19. У всіх наступних рядках вирівняйте текст по центру клітинки по горизонталі і вертикалі.

20. Переміщуючи межі, встановіть ширину стовпців. Таблиця набуде вигляду:

Акціонерне товариство «Ода»
Правління Бухгалтерія Відділ перевезень Лабораторія якості
Голова правління Головний бухгалтер Водій Головний лаборант
Заступник голови правління Бухгалтер Водій кат. А Слюсар
  Економіст   Лаборант

21. Обидві таблиці повинні бути збережені одним документом. Перевірте це.

Контрольні питання

1. Як вставити в документ таблицю з заданим числом стовпців і рядків?

2. Як вручну регулювати ширину і висоту клітинок таблиці?

3. Як автоматично підібрати ширину і висоту клітинок таблиці?

4. Як виділяти рядки або стовпці таблиці для їх наступного форматування?

5. Як додати або видалити рядки в таблиці?

6. Як можна одну клітинку таблиці розділити на декілька або декілька клітинок об'єднати в одну?

7. Як здійснюється автоформатування таблиці?

8. Як відсортувати дані в таблиці?

9. Як виконувати обчислення в таблиці?

10. Як перетворити таблицю в текст або текст в таблицю?