Тема: Створення, редагування та форматування текстових документів засобами офісного пакету WORD

Мета роботи: придбання практичних навичок роботи на комп'ютері з текстовим редактором WORD: увід тексту; форматування тексту; робота з фрагментами тексту; вставка колонтитулів; вивчення режимів перегляду документів; перевірка орфографії, друк тексту.

Завдання:

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом даної теми.

2. Створити новий документ.

3. Відформатувати документ згідно заданих параметрів.

4. Зробити перевірку орфографії тексту.

5. Проставити у тексті номери сторінок.

6. Скопіювати інформацію з довідкової системи.

7. Додати в текст колонтитули.

8. Зберегти документ у свою папку під ім'ям „Документ”.

9. Задати режим перенесення слів.

10. Визначити кількість слів і символів у набраному тексті.

11. Зробити попередній перегляд тексту перед друком.

12. Установити різні масштаби перегляду документу.

13. Результати роботи оформити у вигляді звіту.

14. Роздрукувати звіт з лабораторної роботи.

15. Підготуватися до захисту лабораторної роботи.

Послідовність виконання роботи:

1. Створити новий документ. Для цього необхідно вибрати команду головного меню Файл/Создать.

2. Увести текст для форматування (задається викладачем). Текст документу повинний містити не менш як шість абзаців тексту, в кожному абзаці тексту не менше 5 рядків.

3. Для заданого абзацу тексту змінити параметри форматування (відповідно до варіанту завдання, наведеному в додатку 5). Для цього необхідно:

· виділити текст для форматування (натискання лівої клавіші миші);

· змінити шрифт командою Формат/Шрифт та задати необхідні параметри форматування;

· задати необхідний міжрядковий інтервал, вирівнювання тексту, інтервал перед та після абзацу, відступ першого рядку командою Формат/Абзац та задати необхідні параметри.

4. Придумати заголовок до тексту. Розташувати його по центру.

5. Змінити розмір шрифту заголовку на 16, курсив.

6. Зробити вирівнювання всього тексту по ширині. Для цього необхідно скористуватися відповідною кнопкою на панелі інструментів форматування Тема: Створення, редагування та форматування текстових документів засобами офісного пакету WORD - №1 - открытая онлайн библиотека .

7. Зробити перевірку орфографії тексту. Для цього необхідно:

· виділити увесь текст командою головного меню Правка/Выделить все;

· вибрати мову для перевірки правопису – украинский командою головного меню Сервис/Язык/Выбрать язык;

· вибрати команду Сервис/Правописание або скористуватися відповідною кнопкою на панелі інструментів форматування Тема: Створення, редагування та форматування текстових документів засобами офісного пакету WORD - №2 - открытая онлайн библиотека або натисканням на підкресленому слові правою клавішею миші;

· виправити помилки.

8. Пронумерувати сторінки документу. Для цього необхідно:

· вибрати в головному меню Вставка/Номера страниц;

· визначити становище номера на сторінці – згідно варіанту завдання.

9. Ознайомитися з довідковою системою текстового редактора WORD. Вставити (через буфер обміну) в кінці документу, на окремій сторінці, з довідкової системи WORD довідкову інформацію. Для цього необхідно:

· відкрити довідкову інформацію командою головного меню Справка або за допомогою помічника;

· виділити необхідну інформацію та скопіювати її в буфер обміну за допомогою контекстного меню, яке викликається по правій клавіші миші командою Копировать;

· перейти в кінець документу та відкрити нову сторінку командою Вставка/Разрыв;

· встановити курсор на місце вставки довідкової інформації та вставити її з буферу обміну командою контекстного меню Вставить або натисканням кнопки на стандартній панелі інструментів Тема: Створення, редагування та форматування текстових документів засобами офісного пакету WORD - №3 - открытая онлайн библиотека .

10. Додати в текст звіту колонтитули:

· верхній - П.І.Б. студента, № групи;

Параметри форматування:

ü вирівнювання – зліва,

ü шрифт – Arial, напівжирний, курсив, розмір – 9 пт;

· у нижній – дата і час виконання роботи.

Параметри форматування:

ü вирівнювання – справа,

ü шрифт – Arial, напівжирний, курсив, розмір – 9 пт;

Для цього необхідно:

· вибрати команду Вид/Колонтитулы;

· у верхній колонтитул ввести П.І.Б. студента, № групи згідно заданих параметрів форматування;

· в нижній колонтитул увести дату і час виконання роботи згідно заданих параметрів форматування.

11. Зберегти документ у свою папку під ім'ям "Документ". Для цього необхідно:

· вибрати команду Файл /Сохранить або натиснути на кнопку стандартної панелі інструментів Тема: Створення, редагування та форматування текстових документів засобами офісного пакету WORD - №4 - открытая онлайн библиотека ;

· задати назву папки для зберігання „Назва групи”;

· вказати ім’я файлу "Документ".

12. Задати режим перенесення слів командою Сервис / Язык / Расстановка переносов / Автоматическая расстановка переносов.

13. Визначити за допомогою команди головного меню Сервис/Статистика кількість слів і символів у набраному тексті. Результат перегляду відобразити у звіті.

14. Зробити попередній перегляд тексту перед друком. Для цього необхідно:

· вибрати команду Файл / Предварительный просмотр або натиснути на кнопку стандартної панелі інструментів Тема: Створення, редагування та форматування текстових документів засобами офісного пакету WORD - №5 - открытая онлайн библиотека .

15. Послідовно скористатися режимами Разметка страницы, Обычный, Электронный документ та Структура документу для перегляду документу. Для переключення між режимами перегляду необхідно скористатися меню Вид або відповідними кнопками рядку стану вікна документу.

16. Установити різні масштаби перегляду документу: 150%, 90%, 50%, по ширині, сторінка повністю, кілька сторінок. Для цього необхідно скористатися командою Вид/Масштаб або відповідним списком Тема: Створення, редагування та форматування текстових документів засобами офісного пакету WORD - №6 - открытая онлайн библиотека на панелі Стандартная.

17. Навчитися додавати (ховати) панелі інструментів текстового редактору Word. Для цього необхідно:

· вибрати команду Вид / Панели инструментов;

· вибрати в переліку інструментів необхідні та додати обрані інструменти.

18. Результати роботи оформити у вигляді звіту.

19. Роздрукувати остаточну версію звіту. Для цього необхідно:

· вибрати команду Файл / Печать або натиснути на кнопку стандартної панелі інструментів Тема: Створення, редагування та форматування текстових документів засобами офісного пакету WORD - №7 - открытая онлайн библиотека ;

· вибрати ім’я принтеру;

· задати кількість копій;

· задати сторінки для друку:

Все – буде надрукований увесь текст;

Текущая – буде надрукована сторінка, на якій знаходиться курсор;

Страницы – можна вказати сторінки для друку;

Выделенный фрагмент – буде надрукований виділений фрагмент тексту.

Вибрати – надрукувати весь текст.

20. Використовуючи літературу та довідкову систему Word підготуватися до захисту лабораторної роботи по питанням для захисту.

Питання для захисту роботи:

1. Яке призначення текстового редактора WORD?

2. Як задати в документі поля?

3. Яка буває орієнтація паперу?

4. Як задати в документі інтервал поміж рядками тексту?

5. Що таке шрифт?

6. Вибір шрифтів у текстовому редакторі WORD.

7. Як проставити в документі номери сторінок?

8. Що таке форматування документу?

9. Що таке редагування документу?

10. Що таке буфер обміну і для чого він служить?

11. Для чого служать колонтитули і яку інформацію вони можуть містити?

12. Як здійснюється робота з колонтитулами? Як створити верхній та нижній колонтитул?

13. Як видалити частину документу?

14. Як розтиражувати частину документу?

15. Як визначити кількість слів і символів у набраному тексті?

16. Як здійснюється зберігання документа в текстовому редакторі WORD?

17. Скільки і яких (якою мовою) символів може містити ім'я файла, створеного за допомогою WORD? Яке розширення мають файли, створені текстовим редактором WORD?

18. Як провести попередній перегляд тексту перед друком?

19. Як Ви розумієте поняття „абзац” у текстових редакторах?

20. Як встановити масштаб тексту?

21. Як виконати перевірку правопису в документі? Як автоматично перевіряти орфографію та граматику?

22. Що таке „фрагмент тексту”? Як здійснити виділення „фрагменту тексту”?

23. Як активізувати режим автоматичного перенесення слів у документі? З якою метою це слід роботи?

24. Як примусово розпочати нову сторінку документа?

25. Які режими перегляду документів Ви можете назвати? Для чого їх використовують?

26. Як вивести текст до друку?

27. Як надрукувати частину тексту?

28. Як надрукувати дві перші сторінки тексту?

29. Як додати (видалити) панель інструментів у текстовому редакторі WORD?

Лабораторна робота № 3