Статистичні показники природного і механічного руху трудових ресурсів

Чисельність трудових ресурсів постійно змінюється під впливом природного і механічного руху.

Природний рух трудових ресурсів зумовлюється вступом населення в робочий вік і вибуттям із нього, а механічний - територіальним переміщенням цієї категорії населення.

Характеристику природного руху трудових ресурсів дістають на підставі системи абсолютних і відносних величин, яка містить у собі середню чисельність трудових ресурсів за певний період (рік, квартал тощо), чисельність тих осіб, які вступили в робочий вік і тих, які вибули з цього віку (смерть, вихід на пенсію, перехід на інвалідність І та II груп).

Абсолютні дані використовуються для аналізу динамічних процесів з обов'язковою умовою порівнянності території та періоду динаміки Для між територіальних порівнянь, а також порівнянь у межах однієї території використовують відносні показники або коефіцієнти, поширення певного явища в даному середовищі. Такими є коефіцієнти природного поповнення і природного вибуття трудових ресурсів. Вони показують, скільки в середньому становить природне поповнення і вибуття трудових ресурсів в розрахунку на 1000 осіб середньої чисельності.

Статистичні показники природного і механічного руху трудових ресурсів - №1 - открытая онлайн библиотека = Статистичні показники природного і механічного руху трудових ресурсів - №2 - открытая онлайн библиотека

Статистичні показники природного і механічного руху трудових ресурсів - №3 - открытая онлайн библиотека = Статистичні показники природного і механічного руху трудових ресурсів - №4 - открытая онлайн библиотека

Різниця між обсягами прибуття та вибуття показує абсолютну величину, на яку змінилася чисельність трудових ресурсів за рахунок природного руху (природне прибуття, вибуття). Абсолютна величина зміни чисельності трудових ресурсів може бути додатною (природний приріст трудових ресурсів), від'ємною (зменшення трудових ресурсів за рахунок природного фактора), а також нульовою (у разі рівності природного прибуття та вибуття).

Коефіцієнт природного приросту дорівнює різниці коефіцієнтів природного поповнення і природного вибуття трудових ресурсів.

Цей коефіцієнт показує середню чисельність природного приросту трудових ресурсів у розрахунку на кожну тисячу середньої чисельності трудових ресурсів.

Механічний рух (міграція) трудових ресурсів означає переміщення цієї категорії населення з одних регіонів до інших.

При вивченні міграції вирізняють: загальну чисельність прибулих і вибулих; сальдо міграції (результат механічного руху трудових ресурсів), тобто приріст, якщо чисельність прибулих перевищує чисельність вибулих, і навпаки.

Для порівняння міграції за різними територіями і на різних відрізках часу використовують відносні величини - коефіцієнти.

Коефіцієнт механічного поповнення трудових ресурсів показує, скільки прибулих припадає за рік на кожну тисячу середньої чисельності трудових ресурсів:

Статистичні показники природного і механічного руху трудових ресурсів - №5 - открытая онлайн библиотека = Статистичні показники природного і механічного руху трудових ресурсів - №6 - открытая онлайн библиотека

Статистичні показники природного і механічного руху трудових ресурсів - №7 - открытая онлайн библиотека = Статистичні показники природного і механічного руху трудових ресурсів - №8 - открытая онлайн библиотека

Коефіцієнт міграції дорівнює різниці коефіцієнтів прибуття та вибуття. Загальну характеристику руху трудових ресурсів дає коефіцієнт загального приросту трудових ресурсів, який дорівнює сумі коефіцієнтів природного та механічного приросту.