C) За твердженнями схоластів, певним історичним періодам розвитку людства відповідають певні етапи людського життя

d) Схоластика відкидає існування Бога

e) Це синоніми

114.Все створене Богом має свою міру добра, ідея добра присутня у кожному з актів творіння. І як тиша є відсутність шуму, хвороби – відсутністю здоров”я, так зло є відсутністю добра. Це ідеї, висловлені...

a) Фомою Аквінським

b) Северином Боецієм

c) Філоном Александрійським

d) Григорієм Великим

e) Аврелієм Августином

115.Яка з філософських шкіл Китаю протиставляє благородного чоловіка низькій людині

a) школа даосистів

b) школа легістів

c) школа моїстів

d) школа натурфілософів

e) школа конфуціанців

116.Вчення Середньовіччя, яке відповідає на запитання: ”Якщо є Бог, то чому поганим людям живеться добре, а добрим – погано?” – це...

a) Теоцентризм

b) Теодицея

c) Телеологізм

d) Персоналізм

e) Космоцентризм

117.Хто з китайських філософів розтлумачив сенс людяності словами: «Не роби іншому того, чого собі не бажаєш»

a) Мен-цзи

b) Лао-цзи

c) Мо-цзи

d) Конфуцій

e) Сюнь-цзи

118.Для кого з філософів Нового Часу характерний принцип „Сумнівайся в усьому!”?

a) Р.Декарта

b) Ф.Бекона

c) Т.Гоббса

d) Д.Локка

e) Г.Лейбніца

119.Доповніть афоризм Августина Аврелія: „ Досконалість – це знання людини про...”

A) Свою недосконалість

b) Істину

c) Бога

d) Бога і природу

e) Людину

120.Доповніть думку Августина Аврелія: ”Більше значення, ніж будь-яка мова, має ... того, хто говорить”

a) Вигляд

b) Обличчя

c) Життя

d) Розум

e) Очі

121.Назвіть філософське вчення школи законників в якому розкривається етико-політична концепція про керування людиною, суспільством і державою

a) конфуціанство

b) легізм

c) моїзм

d) брахманізм

e) даосизм

122.Емпіризм – це позиція у методології, яка характеризується...

a) Найпершим цінуванням розумових дедуктивних виведень

b) Визнанням людини як „чистої дошки”

C) Визнанням того, що пізнання починається з чуттєвих сприйнять зовнішнього світу

d) Визнанням розуму як критерію істини

e) Визнанням першості Бога

123.Чому практика є рушійною силою пізнання?

a) Тому що саме потреби практики зумовлювали виникнення тих чи інших галузей пізнання.

b) Тому що пізнання є передумовою практичної перебудови світу.

c) Тому що перекреслює „річ у собі”

d) Тому що саме вона постійно ставить перед пізнанням певні проблеми і завдання, вимагаючи їх рішення.

e) Всі варіанти правильні

124.Завершіть афоризм П. Гассенді: „ Щоб говорити про те, хто мудрий треба самому бути особливо... „

a) Мудрим

b) Багатим

c) Начитаним

d) Люб’язним

e) Шанованим

125.Завершіть афоризм Т.Гоббса: „ Бідність є менший сором, ніж... „

a) Багатство

b) Дурість

c) Ненависть

d) Краса

e) Лінь

126.Завершіть думку Августина Аврелія: „ Любов до себе, доведена до презирства до себе як до гріховної істоти, є любов до Бога, і любов до себе, доведена до презирства до Бога, є ...„

a) Дурість

b) Глупота

c) Гріх

d) Віра

e) Любов

127.Завершіть думку Рене Декарта: „ Кожний народ тим більше цивілізований і освічений, чим краще у нього ...”

a) Розуміють походження світу

B) Філософують

c) Ставляться до релігії

d) Прагнуть до пізнання

e) Живуть

128.Завершіть думку французького філософа Мішеля Монтеня: „Якщо хочеш вилікуватися від невігластва, треба... „

a) Опанувати науки

b) В ньому признатися

c) Не боятися смерті

d) Вивчити самого себе

e) Багато вчитися

129.Закінчіть афоризм відомого італійського мислителя Франческо Петрарки: „ І справді, поглянь, кому належать твори, котрі всі хвалять, відшукай їх авторів – вони давно зітліли в землі. Хочеш, щоб хвалили твої - ...”.

a) Вчися

b) Звернися до них

c) Напиши краще

d) Помри

e) Сходи в церкву

130.Закінчіть думку Августина Блаженного: „ Кожну людину треба любити заради Бога, а Бога - ...”.

a) Заради спасіння

b) Заради всіх людей

c) Заради людини

d) Заради нього самого

e) Заради істини

131.Закінчіть думку відомого французького мислителя М. Монтеня: „ Я, бувало, заперечую самого себе, але ніколи не заперечую... „

a) Богові

b) Друзям

c) Істині

d) Природі

e) Собі

132.Ідолами печери Френсіс Бекон називав...

a) Хибні уявлення про світ, властиві усьому людському родові

b) Хибні уявлення людей, породжені неправильним розумінням слів і думок, які викрикують у натовпі

c) Хибні уявлення про світ, засновані з інших філософських систем