Выбирать deligere, o, legi, lectum; eligere; seligere; allegere; adoptare, 1; exquirere, o, quisivi, quisitum; optare, 1; см. выбрать 59 страница

преобладать praevalзre [eo, ui, -]; plus valзre; dominare [1];

преображать reformare [1]; immutare [1];

преобразование reformatio [onis, f]; reorganisatio [onis, f];

преобразовать reformare [1]; immutare [1]; fingere [o, nxi, ctum];

преодолеть domare [o, ui, itum] (invidiam; libidines; vim fluminis); obviare [1] (vermibus); vincere [o, vici, victum] (difficultates; medicinв vinci fata non possunt); superare [1] (Musarum scopulos; labores); perrumpere [o, rupi, ruptum];

препарат praeparatum [i, n];

преподавание institutio [onis, f]; doctrina [ae, f];

+ преподавание начальной грамоты litteratura [ae, f];

преподавательtraditor [oris, m] (alicujus scientiae); professor [oris, m]; praeceptor [oris, m]; magister [tri, m]; doctor [oris, m]; institutor [oris, m]; instructor [oris, m];

преподаватьtradere [o, didi, ditum] (juventuti multa de sideribus); praecipere [io, cepi, ceptum]; docзre [eo, ui, ctum]; instituere [o ,ui, utum];

препятствие impedimentum [i, n]; obstaculum [i, n]; impeditio [onis, f]; praepedimentum [i, n]; vinculum [i, n] (fugae); irritamentum [i, n]; mora [ae, f];

+ если нет препятствий ubi, quod vetet, remotum est;

+ быть препятствием impedimento esse;

препятствовать impedire [4]; impedimentum afferre [fero, tuli, latum]; impedimento esse [sum, fui,-]; obstare [o, stiti,-]; obsistere [o, stiti, stitum]; officere [io, feci, -]; prohibзre [eo, ui, itum]; vetare [1]; tardare [1] (aliquem ad insequendum);

прервать interrumpere [o, rupi, ruptum]; abrumpere (iter, sermonem); scindere [o, scidi, scissum]; abscindere; intermittere [o, misi, missum]; intervenire [io, veni, ventum]; obsonare [o,-,-] (alicui); (компьют.) sustinзre [eo, ui, tentum] (processum vel programma = abort);

прерия praeria [ae, f];

прерывание intermissio [onis, f]; interrruptio [onis, f];

прерывистый interruptus [a, um];

Пресвитер presbyter [eri, m];

пресекать, пресечь tollere [o, sustuli, sublatum] (querelas; bellum);

преследование persecutio [onis, f]; insectatio [onis, f]; vexatio [onis, f];

преследовать sectari [or, atus sum]; insectari (aquila insectatur alias aves); agere [o, egi, actum] (cervos; aprum); agere stimulis); exagitare [1]; sequi [or, cutus sum]; persequi; consequi; prosequi; exsequi (aliquem ferro); premere [o, pressi, pressum]; vexare [1]; sollicitare [1];

+ преследовать в судебном порядке ingredi;

+ преследовать зверя venari;

+ преследовать страхом terrзre;

+ преследовать судом persequi; insistere; vexare;

пресмыкаться serpere [o, psi, ptum]; repere [o, psi, ptum];

пресмыкающееся reptile [is, n];

пресноводный aquae dulcis;

пресс pressor [oris, m]; pressorium [ii, n]; prelum [i, n];

пресса scripta [orum, npl] typis edita;

пресс-конференция conventus [us, m] diurnariis edocendis;

престарелый annis gravis [e]; aetate provectus [a, um]; senectus; grandaevus [a, um]; longaevus [a, um]; senior [ius] aetate; grandior [ius] natu;

престол solium [ii, n]; thronus [i, m];

преступить transire [eo, ii, itum] (finem legis); tansgredi [ior, gressus sum]; transcendere [o, scendi, nsum]; evagari [or, atus sum]; migrare [1];

+ преступать закон forefacere;

преступление scelus [eris, n]; delictum [i, n]; crimen [inis, n]; maleficium [ii, n]; malum [i, n]; nefarium [ii, n]; noxa [ae, f]; admissum [i, n] (gentis admissa dolosae); fraus [fraudis, f]; peccatum [i, n]; parricidium [ii, n];

+ совершить преступление noxam nocere; merere noxam;

+ по неразумию вы совершили непростительное преступление imprudentes admisistis inexpiabile scelus; crimen; admissum;

+ доказанное (действительное) преступление crimen certum;

+ виновник преступления admissor criminis;

+ застать кого-либо при совершении преступления aliquem in admisso [in noxa] deprehendere;

+ быть наказанным за преступление expendere scelus;

+ быть осужденным за преступление damnari noxae;

+ что это за преступления? Quae scelerum facies?

+ громоздить преступления на преступления scelus sceleri addere;

+ оказаться виновным в преступлении admittere facinus in se;

+ пойти на преступление suscipere facinus; suscipere in se crimen;

+ когда с преступлением сочетается большая дерзость quum malae causae superest magna audacia;

преступник scelestus [i, m]; sceleratus [i, m]; scelerator [oris, m]; admissor [oris, m] criminis; legirupa [ae, m]; delinquens [ntis, m]; malandrinus [i, m]; malefactor [oris, m]; noxius [ii, m] (cervicem noxio imperare praecоdi); nefarius [ii, m]; parricida [ae, m];

преступность criminalitas [atis, f];

преступный scelestus [a, um] (homo; facinus; sermo); sceleratus [a, um]; criminalis [e] (causa; accusatio); criminosus [a, um]; nefarius [a, um]; incestus [a, um]; maleficus [a, um]; nocens [ntis];

пресыщать satiare [1];

пресыщенностьsatietas [atis, f]; taedium [ii, n] (alicujus rei);

претендент affectator [oris, m] (regni);

претендовать sibi (prae)sumere [o, mpsi, mptum]; assumere (sibi nihil); affectare [1];

+ я не претендую на то, чтобы…mihi non sumo tantum ut…

претензия affectatio [onis, f] (alienae fortunae); postulatio [onis, f];

+ иметь претензии на Галлию affectare Galliam;

+ заявлять претензию vindicare;

претенциозностьarrogantia [ae, f];

претерпеваниеpassio [onis, f];

претерпеть pati [ior, passus sum]; perferre [fero, tuli, latum]; tolerare [1]; laborare [1]; haurire [io, hausi, haustum];

преткновение scandalum [i, n];

претор praetor [onis, m];

преторианский praetorianus [a, um];

преторий praetorium [ii, n];

преувеличенный exquisоtus [a, um] (munditia);

преувеличивать exaggerare; nimis laudare; nimis attollere; verbis extollere; augзre; dicendo amplificare;

преуспевать prosperare [1]; frunisci [or, frunitus sum]; procedere [o , cessi, cessum]; progredi [ior, gressus sum];

+ он всю жизнь преуспевал frunitus est, quam diu vixit;

префект praefectus [i, m];

+ быть префектом praefecturam agere;

преходящий temporalis [e]; temporarius [a, um] (amicitia; brevis et t.); volatilis [e] (gloria);

при sub; apud; ad; palam;

+ при помощи per; ope;

+ при тогдашних обстоятельствах ut tum res erant;

+ при таких обстоятельствах sub hoc casu;

прибавить addere [o, didi, ditum]; adjicere [io, jeci, jectum] (aggerem ad munitionem; ad bellicam gloriam laudem doctrinae); subjicere; acquirere [o, isivi, isitum]; applicare [1]; astruere [o, xi, ctum]; affingere [o, nxi, ctum]; obducere [o, xi, ctum]; applicare [1] (verba verbis);

+ прибавлять шагу addere gradum;

прибавиться accedere [o, cessi, cessum]; supervenire [io, veni, ventum] (febris vulneri supervenit);

прибавление additio [onis, f]; additamentum [i, n]; cumulus [i, m];

прибегать confugere [io, fugi, -] (ad auxilium, ad defensionem, in fidem alicuius); perfugere; accurrere [o, rri, rsum]; decurrere; excurrere;

+ прибегнуть к чарам secretas advocare artes;

прибежищеnidus [i, m] (senectae); stabulum [i, n] (stabile stabulum habere); confugium [ii, n]; perfugium [ii, n]; refugium [ii, n]; asylum [i, n];

прибивать affigere [o, xi, ctum]; affligere [o, xi, ctum]; allidere [o, si, sum];

приближатьadmovзre [eo, movi, motum] (machinam; diem leti); afferre [affero, attuli, allatum]; conferre; agere [o, egi, actum] (vineas turresque ad oppidum); subjicere [io, jeci, jectum] (legions castris; subjicere se iniquis locis);

приближаться accedere [o, cessi, cessum] (ad aliquem; aliquem; ad Aquinum; Carthaginem); propinquare [1]; appropinquare [1]; proximare [1]; approximare [1]; vergere [o, (versi),-]; se admovзre; admovзre [eo, movi, motum] (jam admovebat rex); suggredi [ior, gressus sum] (propius); adesse [sum, fui,-]; subesse; appetere [o, pti(v)i, itum]; praecipitare [1]; se applicare [1] (ad flammam);

+ уже приближалась ночь nox jam suberat;

приближение adventus [us, m]; accessus [us, m]; gradus [us, m];

+ с приближением зимы hiemis accessu;

+ с приближением старости accedente senectв;

+ приближение шагов adventus pedum;

приближенный familiaris [e]; necessarius [a, um];

приблизительно circa; circiter; sub…; fere (tota fere Gallia; nihil fere); ferme; ad;

прибой fluctus [us, m] (maris) litora illidens; fretum [i, n]; aestus [us, m];

прибор apparatus [us, m]; instrumentum [i, n]; machina [ae, f]; machinamentum [i, n];

прибрежный riparius [a, um]; litoralis [e]; maritimus [a, um];

прибывать venire [io, veni, ventum]; adire [eo, ii, itum] (ad urbem); subvenire (nocte); tangere [o, tetigi, tactum] (simul ac tetigit provinciam);

+ на шестой день мы прибыли из Афин в Делос sexto die Delum Athenis vзnimus;

+ прибыли на остров ventum est in insulam;

прибыльlucrum [i, n]; fructus [us, m]; stips [is, f] (exigua); fenus [oris, n]; quaestus [us, m]; compendium [ii, n]; praeda [ae, f];

прибыльный uber [era, um] (quaestus uberrimus); fructuosus [a, um]; lucrosus [a, um]; quaestuosus [a, um];

прибытие adventus [us, m] (alicujus); appulsus [us, m] (navis);

+ когда состоится прибытие в порт quum ventum fuerit in portum;

привал mansio [onis, f]; mora [ae, f];

приведение introductio [onis, f];

+ приведение в движение actus [us, m]; agitatio [onis, f]; commotus [us, m]; commotio [onis, f];

привередливость fastidium [ii, n];

приверженец sectator [oris, m]; sequax [acis, m]; aemulus [i, m]; studiosus [i, m] (Catonis; nobilitatis); amans [ntis, m];

+ быть приверженцем exsequi (sectam alicujus);

приверженность studium [ii, n];

привесок libramentum [i, n];

привет salus [utis, f];

+ Привет! Salve!

+ передайте привет брату от меня jubete fratrem salvзre (salvum esse);

приветливо benigne (salutare; invitare); liberaliter; humane; urbane; blande;

приветливый urbanus [a, um] (homo; anus); festivus [a, um] (puer; senex); benignus [a, um]; humanus [a, um]; liberalis [e]; comis [e];

приветствие gratulatio [onis, f]; salutatio [onis, f];

приветствовать salutare [1]; consalutare [1]; apellare [1]; gratulari [or, atus sum]; alloqui [or, cutus sum];

+ он приветствует квестора и говорит quaestorem appellat dicitque;

прививание inoculatio [onis, f]; insitio [onis, f];

прививать inserere [o, sevi, situm] (pirum bonam in pirum silvaticam); inserere [o, ui, sertum] (arbores gemmis inserantur); innectere [o, nexui, nexum]; implectere [o, xi, xum]; intexere [o, xui, xtum]; introducere [o, xi, ctum];

прививка insitio [onis, f]; conubium [ii, n]; inoculatio [onis, f]; vaccina [ae, f]; vaccinatio [onis, f];

+ делать прививку inserere [o, sevi, situm] (ex arbore in arborem);

+ прививка против бешенства vaccinum antirabicum;

привидение spectrum [i, n]; umbra [ae, f] (Hectoris); visum [i, n]; visio [onis, f]; larva [ae, f]; miraculum [i, n];

привилегия privilegium [ii, n]; jus [juris, n];

привкус sapor [oris, m]; gustus [us, m] secundarius;

привлекательность amoenitas [atis, f]; suavitas [atis, f]; jucunditas [atis, f]; lenocinamentum [i, n]; lenocinium [ii, n]; mica [ae, f] salis; invitamentum [i, n] (naturae; urbis et fori); blanditia [ae, f] (voluptatum); venustas [atis, f] (muliebris; corporis; verborum);

привлекательный venustus [a, um]; placibilis [e]; invitabilis [e] (sermones); suavis [e]; delicatus [a, um]; jucundus [a, um]; speciosus [a, um]; amabilis [e];

привлекать allectare [1]; lenocinari [or, atus sum] (novitas lenocinatur alicui rei); trahere [o, xi, ctum] (in suam sententiam; trahit sua quemque voluptas); attrahere; adhibзre [eo, ui, itum]; adigere [o, egi, actum]; invitare [1]; traducere [o, xi, ctum]; vocare [1]; advocare [1] (populum in contionem; aliquem in auxilium); capere [io, cepi, captum] (magistrum); delectare [1];

+ привлекать кого-л. на свою сторону abducere aliquem ad se;

+ привлекать кого-л. к суду adducere aliquem ad [in] judicium;

+ привлекать на свою сторону conciliare; sociare;

приводить afferre [fero, tuli, latum] (exemplum); proferre; referre; ducere [o, xi, ctum]; adducere (exercitum in Italiam; aliquem ad se domum); perducere; obducere; citare [1]; laudare [1] (aliquem auctorem; aliquem testem); sistere [o, stiti (steti), statum] (victimam ante aras); adigere [o, egi, actum]; subigere (naves ad castellum); (в пример) sumere [o, mpsi, mptum] (homines notos); exsequi [or, cutus sum] (nomen; numerum); admovзre [eo, movi, motum] (alicui equum); statuere [o, ui, utum] (aliquem ante oculos); supponere [o, posui, positum]; deportare [1]; pertrahere [o, xi, ctum]; applicare [o, avi (ui), atum (itum)] (captivum; equum alicui);

+ приведи сюда сестру Анну Annam huc siste sororem;

+ приводить в порядок disponere [o, posui, positum]; ordinare [1]; in ordinem redigere [o, egi, actum]; constituere [o, ui, utum]; distinguere [o, nxi, nctum]; temperare [1];

+ приводить в беспорядок turbare [1]; perturbare;

+ приводить в волнение turbare; excitare [1];

+ приводить в движение citare [1]; incitare; pellere [o, pepuli, pulsum]; impellere; moliri [ior, itus sum]; percire [4] [ieo,-,-]; ciзre; torquзre [eo, rsi, rtum]; versare [1]; vibrare [1]; agitare [1];

+ приводить в доказательство afferre [fero, tuli, latum] (argumento);

+ приводить в замешательство permiscзre [eo, ui, stum (xtum)]; turbare [1]; perturbare;

+ приводить в прежнее состояние reparare [1];

+ приводить в изумление obstupefacere [io, feci, factum];

+ приводить в исполнение agere [o, egi, actum]; exigere; expedire [4]; patrare [1]; perficere [io, feci, fectum];

+ приводить в какое-либо состояние afficere [io, feci, fectum]; referre [fero, tuli, latum];

+ приводить в оправдание causari [or, atus sum];

+ приводить в сильное движение, волнение permovзre [eo, movi, motum];

+ приводить в соприкосновение contaminare [1];

+ приводить в состояние окоченения obstupefacere;

+ приводить в ужас terrзre [eo, ui, itum]; perterrзre;

+ приводить в уныние frangere [o, fregi, fractum];

+ привести что-л. в качестве доказательства sumere [o, mpsi, mptum] aliquid argumenti loco;

+ приводить в пример in exemplum adducere [o, xi, ctum]; statuere [o, ui, utum] exemplum in aliquem, in aliquo;

привозinvectus [us, m];

привозить afferre [o, tuli, latum]; advehere [o, xi, ctum]; devehere; invehere; adducere [o, xi, ctum] (aurum secum); apportare [1];

привозной advecticius [a, um]; anabolicus [a, um] (species);

привратник portarius [ii, m]; janitor [oris, m]; ostiarius [ii, m]; cancellarius [ii, m];

привыкать suescere [o, evi, etum]; consuescere; insuescere; se assuefacere [io, feci, factum]; discere [o, didici, doctum];

привычка consuetudo [inis, f]; suetum [i, n]; usus [us, m] (cultioris vitae); habitus [us, m];

+ иметь привычку consuevisse; solere;

+ войти [входить] в привычку in consuetudinem venire;

привычный suetus [a, um]; consuetus [a, um]; assuetus [a, um]; assuefactus [a, um]; habitualis [e]; vulgaris [e] (ars; nomen; opinio); notus [a, um];

+ отличающееся от привычного не всегда является худшим non statim deterius est, quod diversum est;

привязанность caritas [atis, f] (in caritate esse; uxoria); studium [ii, n] (studiis odiisque carere);

привязать alligare [1]; religare; deligare; illigare; devincire [io, nxi, nctum]; annectere [o, xi, ctum]; conjungere [o, nxi, nctum];

+ привязанный к лошади jumento adhaerens;

пригвоздить (clavis) affigere [o, xi, xum];

пригибать afflectere [o, xi, xum];

пригладить domare [o, ui, itum ([1])] (impexos crines);

пригласительный invitatorius [a, um] (scripta);

пригласить invitare [1] (aliquem ad prandium; in hospitium, hospitio; tecto ac domo, domum suam); rogare [1] (aliquem ad prandium; in consilium); vocare [1] (aliquem domum; ad cenam); advocare [1] (populum in contionem; aliquem in auxilium); convocare [1]; suadзre [eo, suasi, suasum] (somnum inire); sollicitare [1]; accire [4]; citare [1]; admovзre [eo, movi, motum] (medicum alicui; aliquem ad convivium); capere [io, cepi, captum] (magistrum); contrahere [o, xi, ctum]; arcessere [o, ivi, itum, ere/ire];

приглашение invitatio [onis, f] (amicorum atque hospitum); vocatus [us, m]; accitus [us, m]; tractoria [ae, f];

+ приглашение выпить вина vini invitatio; invitatus (invitatu tuo);

+ благодарю за приглашение (вежливый отказ) bene vocas;

приглушать obtundere [o, tudi, tusum];

приглушенный suppressus [a, um] (vox); obstutus [a, um]; raucus [a, um];

пригнать subigere [o, egi, actum] (sues in umbrosum locum); adigere; appellere [o, puli, pulsum]; applicare [1]/o, ui, itum] (boves illuc);

приговор sententia [ae, f]; damnatio [onis, f] (dignus damnatione; d. ad aeterna supplicia); judicatum [i, n]; judicium [i, n];

+ оправдательный приговор candida sententia;

+ выносить приговор decernere;

приговорить damnare, 1 (aliquem inauditum); condemnare, 1; addicere, o, xi, ctum; adjudicare, 1;

+ приговорить кого-л. к высшей мере наказания damnare aliquem capite, capitis;

+ быть приговоренным к смертной казни damnari capitali crimine (judicio), capitalis poenae, morte, ad mortem, ad extremum supplicium;

+ приговорить кого-л. к отдаче на растерзание диким зверям damnare aliquem ad bestias;

+ быть приговоренным к пожизненному заключению carceri perpetuo adjudicari;

пригодиться bonus, utilis esse; usui esse;

пригодность utensilitas [atis, f] (ferri et aeris); usus [us, m]; habilitas [atis, f];

пригодный aptus [a, um]; commodus [a, um]; idoneus [a, um] (locus; tempus; verba); utilis [e]; utensilis [e]; opportunus [a, um]; ingeniosus [a, um] (ad / in aliquid; ager ingeniosus ad segetes);

+ быть весьма пригодным для чего-л. magnum usum afferre ad aliquid;

пригорать comburi [or, ustus sum];

пригород suburbanum [i, n]; suburbium [ii, n];

пригородный suburbanus [a, um];

пригорок colliculus [i, m];

приготовить (prae)parare [1]; apparare; comparare; sternere [o, stravi, stratum]; efficere [io, feci, fectum]; expedire [4] (virgas; arma; pecunias); formare [1]; instruere [o, uxi, ctum]; diluere [o, ui, utum] (medicamentum; venenum); temperare [1] (vinum; pocula; venenum); adordinare [1]; tractare [1] (dapes; venena);

приготовиться expedire se (ad pugnam);

приготовление apparatus [us, m] (sacrificii); paratus [us, m]; comparatio [onis, f]; praeparatio [onis, f]; editio [onis, f]; instructio [onis, f]; instructus [us, m];

приготовленный paratus [a, um]; apparatus [a, um];

+ приготовленный из роз rhodinus [a, um];

+ приготовленный из шкур pellicius [a, um];

+ приготовленный на вине vinolentus [a, um];

придавать (at)tribuere [o, ui, utum]; dare [o, dedi, datum]; addere [o, didi, ditum]; indere; objicere [io, jeci, jectum]; induere [o, ui, utum]; perhibзre [eo, ui, itum];

+ придавать вид figurare [1]; deformare [1];

+ придавать силы vires dare;

+ придавать форму formam dare; formare;

придавить opprimere [o, pressi, pressum];

придаток appendix [icis, m]; appendicula [ae, f]; diverticulum [i, n];

придача additamentum [i, n]; accessio [onis, f];

придвигать admovзre [eo, movi, motum] (machinam); promovзre; applicare [1]/o, ui, itum] (castra flumini);

придвинуться se admovзre;

придворный aulicus [a, um]; regius [a, um];

придел(ыв)ать adjungere [o, nxi, nctum] (tabulas parietibus); affingere; aptare; accomodare;

придержать comprimere [o, pressi, pressum] (annonam; frumentum);

Придерживаться

+ будем придерживаться того мнения…teneamus, ut censeamus…

придираться calumniari [or, atus sum] (festinationem alicujus);

+ придираться в разговоре к словам aucupari verba inter se;

придирчивостьfastidium [ii, n]; jurgium [ii, n]; rixa [ae, f];

придирчивыйacerbus [a, um] (inquisitio); subscruposus [a, um] (meritorum examinator);

придорожный vialis [e]; viarius [a, um];

придуманный fictus [a, um]; exoptatus [a, um]; vernaculus [a, um]; commenticius [a, um];

придумать fingere [o, nxi, fictum]; affingere; excogitare [1]; reminisci [or, -]; comminisci [or, mentus sum]; invenire [io, veni, ventum]; novare [1];

+ мы что-л. придумаем, чтобы он не был нам помехой aliquid videbimus, ne iste nos obstare posit;

придурковатый vacerrosus [a, um];

придыханиеspiritus [us, m] (asper, lenis); aspiratio [onis, f];

приезд adventus [us, m] (alicujus); appulsus [us, m] (navis);

приезжать venire [io, veni, ventum] (Romam); advenire; advehi [or, vectus sum];

приемacceptio [onis, f]; (способ) ratio [onis, f]; ars [artis, f]; modus [i, m];

+ прием гостя hospitium [ii, n];

+ применять другие приемы versis gladiis depugnare;

приемлемый acceptabilis [e];

приемник receptaculum [i, n]; receptor [oris, m] (radiophonicus);

приемный adoptivus [a, um] (filius);

приж(им)ать apprimere [o, pressi, pressum]; artius complectari [or, atus sum]; amplectari; fovзre [eo, fovi, fotum]; applicare [1] (aliquem terrae);

прижаться se adjungere [o, nxi, ctum] corpori alicujus; applicari/se applicare [1] (stipiti);

приживаться assuescere [o, suevi, suetum]; assuefieri [fio, factus sum];

прижигание cauterisatio [onis, f]; causis [is, f];

прижигатьadurere [o, ussi, ustum]; inurere;

прижизненный vitalis [e];

призpraemium [ii, n];

+ главный приз, гранпри primae (primas ferre, referre; tenзre; obtinзre);

призвание vocatio [onis, f]; studium [ii, n]; artificium [ii, n]; professio [onis, f]; quaestus [us, m]; ars [artis, f]; status [us, m];

+ без всякого призвания к военному делу minime militiae idoneus;

приземистый humilis [e];

приземлиться terram appetere [o, ti(v)i, itum]; descendere [o, ndi, nsum], appellere [o, puli, pulsum];

признавать confiteri [eor, fessus sum]; fateri [eor, fassus sum]; concedere [o, cessi, cessum]; agnoscere [o, gnovi, gnotum] (aliquem ducem; ex nepte editum infantem; erratum suum); recognoscere; cognoscere; ascire [4]; novisse, nosse; probare [1]; approbare; asserere [o, ui, rtum]; tribuere [o, ui, utum] (aliquid); suscipere [io, cepi, ceptum] (puerum);

+ признавать приоритет prioritatem asserere;

+ это постыдно, да таким оно всеми и признается et est turpe et apud omnes habetur;

признаватьсяconfiteri [eor, fessus sum]; fateri [eor, fassus sum];

признак character [eris, m]; nota [ae, f]; signum [i, n]; insigne [is, n]; argumentum [i, n] (compositae mentis, animi laeti, amoris); testimonium [ii, n]; symbolum [i, n]; vestigium [ii, n]; indicium [ii, n];

+ явные признаки преступления expressa sceleris vestigia;

признание approbatio [onis, f]; probatio [onis, f]; existimatio [onis, f]; confessio [onis, f];

призрак effigia [ae, f]; effigies [ei, f]; spectrum [i, n]; simulacrum [i, n]; visio [onis, f]; apparitio [onis, f]; umbra [ae, f] (Hectoris); idolum [i, n]; phantasma [atis, n]; anima [ae, f]; species [ei, f];

призрачность vanum [i, n]; nubes [is, f]; fictio [onis, f];

призывvocatus [us, m]; accitus [us, m]; vocatio [onis, f]; invocatio [onis, f]; lituus [i, m];

призывать conclamare [1]; poscere [o, poposci,-] (ventos; numina); vocare [1] (aliquem ad se; milites ad (in) arma; plebem ad (in) contionem); advocare [1] (populum in contionem; aliquem in auxilium); appellare [1] (deos); suadзre (somnum inire); accire [4]; ciзre; exciзre; adhibзre [eo, ui, itum]; arcessere [o, ivi, itum];

+ призывать на помощь vocare auxilio;

призывникmiles [itis, m] novus; tiro [onis, m];

прииск fodina [ae, f];

прийти venire [io, veni, ventum];

+ прийти просить помощи auxilium postulatum venire;

+ прийти на помощь auxilio (Dat.) venire;

+ прийти в голову (на ум) in buccam [mentem] venire (scribere, quod in buccam venit); incidere in mentem alicui; succurrere (succurrit versus ille Homericus);

+ читателям, конечно, придет в голову вопрос, откуда… non dubito legentibus illud succursurum, unde…;

+ прийти к мнению in opinionem incidere;

+ прийти в ярость incidere in iram;

+ он не отказывясь (не заставляя себя упрашивать), пришел haud gravatus venit;

приказ jussum [i, n]; mandatum [i, n]; imperatum [i, n]; praedictum [i, n]; edictum [i, n]; praescriptum [i, n];

+ согласно приказу ad imperatum;

+ по чьему-л. приказу imperio alicujus;

+ исполнить приказ exsequi imperium;

+ отказаться исполнить приказ recusare imperium;

приказание jussum [i, n]; jussio [onis, f]; jussus [us, m]; mandatum [i, n]; imperatum [i, n]; imperium [ii, n]; voluntas; nutus [us, m];

+ повиноваться приказаниям jussa facere;

+ будь первым исполнителем своих приказаний primus jussa tua subi;

+ не исполнить приказаний jussa spernere;

приказатьjubзre [eo, jussi, jussum] (aliquem; aliquem aliquid facere; alicui); imperare [1]; mandare [1] (aliquid alicui); edicere [o, xi, ctum] (edixit, ut omnes adessent; e. universi orbi, ne quis…); praecipere [io, cepi, ceptum]; praescribere [o, psi, ptum];

+ как приказано praefinito;

+ он приказал бойцам укрепить лагерь jussit milites castra munire;

+ Цезарь приказал укрепить лагерь (чтобы лагерь был укреплен) Caesar jussit castra munire;

+ прикажи, чтобы он отвечал мне jube, mihi respondeat;

+ мне приказывают jubeor;

+ они делают то, что им приказано faciunt, quod jussi sunt;

прикалывать affigere [o, xi, xum];

прикасаться tangere [o, tetigi, tactum]; attingere; contrectare [1]; premere [o, pressi, pressum];

+ прикоснуться к чему-л. рукой admovere manus rei alicui, ad aliquam rem;

+ пусть он не прикасается к писаниям tangere vitet scripta;

+ кто-л. прикасается к кому-л. tactio est alicui aliquem;

прикидываться se facere [io, feci, factum] (se facere alias res agere);

+ прикинуться кем-л. se aliquem facere; fallere faciem alicujus;

прикладmanubrium [ii, n];