Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування

Необхідною умовою розділення матеріалу за густиною в процесі відсаджування є повторювані у кожному циклі підйом і розпушування постелі. Розпушеність постелі (або окремого її шару) характеризують коефіцієнтом розпушення:

Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №1 - открытая онлайн библиотека , (7.10)

де Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №2 - открытая онлайн библиотека – об’єм рідини і твердого в постелі (окремому шарі).

Середнє значення коефіцієнта розпушення постелі в деякий момент циклу визначається формулою:

Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №3 - открытая онлайн библиотека , (7.11)

де Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №4 - открытая онлайн библиотека – коефіцієнт розпушення постелі в зімкненому стані; Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №5 - открытая онлайн библиотека – висота постелі в зімкненому стані, м; Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №6 - открытая онлайн библиотека – переміщення верхнього і нижнього шарів постелі відносно решета, м.

Розділення частинок по вертикалі супроводжується їх горизонтальним переміщенням, при цьому однорідні частинки розташовуються не горизонтальними шарами, а мають вигляд віяла з нахилом променів в бік розвантаження продуктів розділення (рис. 7.3).

Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №7 - открытая онлайн библиотека

Швидкість проходження мінеральних зерен крізь постіль залежить від багатьох факторів: відмінності в густині і розмірах зерен живлення і постелі, висоти постелі, її густини, форми частинок та ін.:

Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №8 - открытая онлайн библиотека , м/с, (6.12)

де Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №9 - открытая онлайн библиотека – швидкість проходження матеріалу крізь постіль, м/с; Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №10 - открытая онлайн библиотека – кількість матеріалу, що проходить крізь постіль за одиницю часу, кг/с; Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №11 - открытая онлайн библиотека – густина важких частинок, що проходять крізь постіль, кг/м3; Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №12 - открытая онлайн библиотека – площа поперечного перетину постелі, м2; Закономірності розділення матеріалу в процесі відсаджування - №13 - открытая онлайн библиотека – середній коефіцієнт розпушення постелі; k – коефіцієнт, який враховує інші фактори, зокрема гранулометричний склад штучної постелі, особливо її верхнього шару, який контактує з відсаджуваним матеріалом.