Штамповані матеріали для виплавлення сталей зі спеціальними властивостями

Шихта - суміш вихідних матеріалів, яка піддається переробленню у металургійних або інших агрегатах.

Для виплавлення високолегованих сталей використовують велику кількість різних матеріалів.

Шихта для виплавлення ливарних сталей складається із:

- металевої частини,на основі якої виплавляють сталь заданого хімічного складу (сталевий і чавунний брухт, зворот власного виробництва, чавуни, феросплави, чисті метали та ін.);

- неметалевої частини- флюсів, що використовують для формування шлаків та надання їм властивостей, які дозволяють забезпечити здійснен ня необхідних реакцій з металом (вапно або вапняк, боксити, плавиковий шпат, кварцовий пісок, окислювачі, матеріали, що вмістять велику кількість вуглецю та ін.).

До усіх шихтових матеріалів пред'являються вимоги, шо забезпечують раціональне проведення процесу плавлення сталі заданого хімічного складу іякості.

Шихтові металеві матеріали, які найчастіше використовуються для виплавлення ливарних сталей зі спеціальними властивостями:сталевий брухт та відходи;брикети із сталевої стружки;чавун переробний;ферохром;феромарганець;марганець металевий;феросиліцій; феротитан;феромолібден;феровольфрам;ферованадій;фероніобій;феросилікохром;силікомарганець;алюміній;нікель первинний;мідь;хром металевий.

Основною складовою металевої частини шихти є сталевий брухт івідходи. Ці матеріали повинні відповідати вимогам нормативних документів.

Відповідно до вимог нормативних документів вторинні чорні метали розділяють:

- за вмістом вуглецю- два класи: сталевий брухт і відходи та чавунний брухт та відходи;

- за наявністю легувальних елементів- на дві категорії: А - вугле цеві; Б-леговані;

- за показником якості- на 28 видів;

- за вмістом легувальних елементів- 67 груп.

Останнім часом у шихту додають високометалізовані обкатиші (90...95% заліза), які виготовляють безпосередньо із руди методом прямого відновлення (бездоменний процес) в спеціальних установках.

Як шихтові матеріали використовують також губчасте залізо, яке вмі стить до 8... 12% кремнію, та спеціальні виливанці. ,

У сталеливарних цехах особливу увагу приділяють феросплавам,і оскільки вони є другою, після сталевого брухту та відходів, складовою металевої частини шихти.

Замість феротитану можна використовувати брикети титанової губки.

Для відновлювальних шлаків використовують порошки коксу, молотого феросиліцію, а в окремих випадках - алюмінію.

Як матеріали для навуглецьовування сталі використовують кам'яновугільний кокс (80% С), електродний бій (98% С), графіт, деревне вугілля (80% С) та ін.