Конспект. Дуже поширеним способом фіксації джерела наукового або ділового стилів у скороченому вигляді є конспект

Дуже поширеним способом фіксації джерела наукового або ділового стилів у скороченому вигляді є конспект. Конспект порівняно з вищезгаданими видами скороченого викладу інформації (планами, тезами) є більш розгорнутою формою, у якій у стислому вигляді викладається найголовніше із опрацьовуваного матеріалу. Але на відміну від тез конспект повинен містити не просто сформульоване положення, що відбиває певну міктротему, а й відбивати розвиток ідеї, мікротеми.

Укладаючи конспект, можна застосовувати обидва уже відомі вам способи згортання інформації і з частковою заміною (або втратою) авторських засобів висловлення, і з повною заміною авторських засобів висловлення; проте активно використовується і спосіб запису найголовнішого за допомогою суто авторських засобів. До того ж рекомендується перед укладанням деяких видів конспектів, (наприклад, якщо це конспект Вашого власного виступу) зробити план.

ЗАВДАННЯ 10. Прочитайте текст "Резюме". Скажіть, що таке резюме? Що є метою резюме? Чим резюме відрізняється від інших видів скороченого запису наукових текстів?

Резюме

Резюме –– це мовленнєвий витвір, який містить короткий виклад змісту тексту, написаного або прочитаного. Слово резюме запозичене, походить від фр. résumé. Досить часто це слово використовується у другому (вузькому) значенні: підсумок доповіді; короткий висновок, що містить основне положення доповіді, промови, наукової роботи тощо.

У науковому стилі поширене таке розуміння цього слова: вид скороченого запису певного наукового тексту, що фіксує головну тему тексту- першоджерела, основну найважливішу ідею (або ідеї, залежно від обсягу аналізованого матеріалу) і висновок, пропонований автором.

Під час складання резюме необхідно використовувати такі стійкі вислови й конструкції:

Отже,...

Таким чином,...

Автор розповідає

повідомляє (про що?)

приходить до висновку

до переконання

узагальнює (що?)

Починати резюме (якщо воно не входить до складу відповідного тексту) слід такими словами:

- У даній статті (роботі, книжці...) автор...

Потім слід повідомити про найголовнішу думку тексту (або перераховати декілька).

В останню чергу підкреслюється, до якого висновку приходить автор.

ЗАВДАННЯ 11. Прочитайте подану нижче інформацію про структуру та етапи складання резюме. Запишіть її.