Теорія постіндустріального суспільства

Представники: Тоффлер і Белл. Книга 3-ая Хвиля

Людство проходить 3 етапи:

Доіндустріальний - від перших цивілізацій до кінця 18 століття. Забезпечення себе продуктами харчування і товарами першої необхідності. Основні класи: власники землі і селяни) - монархія;

Індустріальне суспільство - від початку 19 століття до середини 20. Розвиток промисловості. Соціальні класи: наймані робітники і підприємці. Відбувається розвиток демократія, з'являється вільна преса і незалежні профспілки.

Постіндустріальне - від сер 20 по наш час. Розвиток науки і техніки, сфери високотехнологічних послуг. Соціальні класи: інженери, вчені, менеджера). Розвиваються інститути правової держави і громадянського суспільства.

Концепція постіндустріального суспільства, по Беллу, включає п'ять основних компонентів:

 в економічному секторі - перехід від виробництва товарів до розширення сфери послуг;

 в структурі зайнятості - домінування професійного і технічного класів, створення нової «мерігократіі»;

 осьової принцип суспільства - центральне місце теоретичних знань;

 майбутня орієнтація - особлива роль технології і технологічних оцінок;

 прийняття рішень на основі нової «інтелектуальної технології»

23)Теорія постіндустріального суспільства та соціальна реальність

Представники: Тоффлер і Белл. Книга 3-ая Хвиля

Людство проходить 3 етапи:

Доіндустріальний - від перших цивілізацій до кінця 18 століття. Забезпечення себе продуктами харчування і товарами першої необхідності. Основні класи: власники землі і селяни) - монархія;

Індустріальне суспільство - від початку 19 століття до середини 20. Розвиток промисловості. Соціальні класи: наймані робітники і підприємці. Відбувається розвиток демократія, з'являється вільна преса і незалежні профспілки.

Постіндустріальне - від сер 20 по наш час. Розвиток науки і техніки, сфери високотехнологічних послуг. Соціальні класи: інженери, вчені, менеджера). Розвиваються інститути правової держави і громадянського суспільства.

Концепція постіндустріального суспільства, по Беллу, включає п'ять основних компонентів:

 в економічному секторі - перехід від виробництва товарів до розширення сфери послуг;

 в структурі зайнятості - домінування професійного і технічного класів, створення нової «мерігократіі»;

 осьової принцип суспільства - центральне місце теоретичних знань;

 майбутня орієнтація - особлива роль технології і технологічних оцінок;

 прийняття рішень на основі нової «інтелектуальної технології»

Соціа́льна реа́льність - це вся сукупність умов суспільного життя, які виступають перед членами суспільства як надіндивідуальних, об'єктивно дані обставини їх існування.

Соціальна реальність складається з безлічі явищ, які Дюркгейм називає соціальними фактами.

Соціальні факти - особливий тип явищ, які мають місце тільки в суспільстві, тільки у спільному житті людей.

Найбільш яскраво виражена в працях Е. Дюркгейма, соціальна реальність складається з безлічі явищ і процесів, які називаються соціальними фактами. Вони існують об’єктивно, незалежно від того, приймає конкретна особистість у них участь. Соціальні факти - особливі процеси, притаманні лише людському суспільству. Соціальні факти відмінні від природних явищ, так як містять у собі духовну складову соціальної реальності суспільства. Але в той же час, соціальні процеси з об’єктивною даністю відрізняються від фактів свідомості і суб’єктивного стану душі соціального об’єкта.