Тема: Редагування та форматування тексту та абзаців у текстовому процесорі MS Word

Мета: Закріпити навички роботи з програмою Проводник. Закріпити вміння завантаження та збереження документів у текстовому процесорі MS Word. Набути навичок редагування та форматування тексту та абзаців.

Обладнання: ПК типу IBM PC.

Програмне забезпечення : текстовий процесор MS Word 2010.

Хід виконання роботи

№ п/п Завдання Хід виконання
1. Завантажити текстовий процесорMS Word за допомогою кнопки Пуск, використовуючи розділ меню Выполнить.  
2. Набрати текст, який би містив Вашу автобіографію (не менше 3 абзаців).  
3. Зберегти цей файл, з іменем Лаб_Word_2_Ваше прізвище на Робочому столі. Не забудьте премістити його в кінці пари у папку Мой компьютер\\ Користувач \ Прізвище\ Word \ Лабораторні роботи, використовуючи стрічку.  
4. Задати параметри сторінок файлу, використовуючи стрічку: верхнє поле 1 см; нижнє поле 1 см ліве поле 1,5 см; праве поле 1 см верхній колонтитул 1,25 см. Файл/Печатьабо Разметка страницы/Параметры страницы/Поля
5. Використовуючи стрічку, вирівняти назву тексту по центру, а іншу частину документа – по ширині сторінки. Встановити для всього тексту шрифт – Arial, розмір шрифту – 14 кегель, накреслення – курсив. Главная
6. Використовуючи панель інструментів стрічки, включити режим виведення на екран спеціальних (недрукованих) символів.  
7. Використовуючи діалогове вікно «Масштаб» стрічки, встановити масштаб перегляду документа 100%. Вид
8. Використовуючи cтрічку, виконати перевірку орфографії. Рецензирование
9. Використовуючи стрічку, виконати в документі пошук слів школа, коледж. Главная
10. Використовуючи рядок меню, створити (перейти на наступну) сторінку в документі. Вставка/Разрыв страницы або Разметка страницы/разрывы
11. Використовуючи контекстне меню, скопіювати весь текст автобіографії на другу сторінку поточного документа. (Усі подальші завдання будуть стосуватись другої сторінки документа).  
12. Використовуючи діалогове вікно «Шрифт», у першому абзаці виконати стиснення відстані між літерами на 0,5 пт. Главная
13. Використовуючи діалогове вікно «Шрифт», у другому абзаці літери другого речення змінити на великі.  
14. Використовуючи стрічку, виконати заміну усіх літер «а» на сполучення літер «аааа».  
15. За допомогою контекстного меню скопіювати перші два абзаци другої сторінки документа в кінець файлу.  
16. За допомогою миші перенести другий абзац на початок сторінки, третій абзац скопіювати у кінець документа. Передостанній абзац – вилучити за допомогою клавіатури.  
17. Використовуючи стрічку, у першому абзаці встановити полуторний міжрядковий інтервал. Главная або Разметка страницы
18. Використовуючи стрічку, у другому абзаці встановити подвійний міжрядковий інтервал.  
19. Використовуючи команди стрічки для третього абзацу виконати обрамлення з рамкою та фоном. Главная/абзац/Границы и заливка
20. Використовуючи стрічку, розмістити текст у вигляді двох колонок. Разметка страницы/колонки
21. Усі подальші завдання будуть стосуватись першої сторінки документа.  
22. Використовуючи діалогове вікно «Символ», розставити на початку кожного абзацу в документі символ ". Вставка/Символы…
23. Використовуючи стрічку, розставити на початку кожного абзацу в документі закладки. Вставка/Ссылки/Закладка
24. Використовуючи пункт меню «Файл», встановити значення параметрів, за допомогою яких на екрані відображатимуться всі вставлені у документ закладки. Файл/Параметры/дополнительно
25. Використовуючи стрічку, виконати перехід в документі від однієї закладки до іншої. Главная/Редактирование/Найти…
26. Використовуючи стрічку, встановити просту зноску в документі – з посиланням на слово у другому абзаці (слово виділити синім кольором та встановити накреслення напівжирний курсив). Ссылки/сноски
27. На другій сторінці документа встановити кінцеву зноску в документі з посиланням на слово у третьому абзаці (слово виділити червоним кольором та подвійним підкресленням).  
28. Використовуючи стрічку, записати до верхнього колонтитулу Ваше прізвище, поточну дату та час. Вставка/Колонтитулы
29. Використовуючи стрічку, встановити нумерацію сторінок у правому верхньому кутку.  
30. Використовуючи стрічку, відмінити режим виведення на екрані спеціальних символів.  
31. Використовуючи стрічку, виконати попередній перегляд документа.  
32. Використовуючи стрічку, скасувати наявність на екрані лінійки координат.  
33. Використовуючи стрічку, захистіть ваш файл паролем; а також встановіть автозбереження даного документа – 2 хв.  
34. Відновити на екрані наявність лінійки координат.  
35. Використовуючи панель швидкого доступу, виконати збереження документа та використовуючи системне меню, закрити текстовий процесор MS Word.  
36. Перемістіть створений вами документ у папку Мой компьютер\\ Користувач \ Прізвище\ Word \ Лабораторні роботи, використовуючи мишу.  
37. Оформити звіт, зробити висновки.  

Контрольні питання

1. Яким чином встановлюються параметри сторінок у редакторі Word?

2. Яким чином виконується форматування тексту?

3. Яким чином встановлюються ефекти в тексті?

4. Як можна задати розмір шрифту? Як можна задати тип, колір літер?

5. Як змінюється інтервал між літерами?

6. Як виконується пошук в документі?

7. Яким чином виконується автоматизована заміна словосполучень у редакторі?

8. Що у редакторі Word вважається абзацом?

9. Яким чином встановлюються параметри абзацу?

10. Як змінити відстань між рядками?

11. Як встановити закладки в текст?

12. Які обмеження існують на імена закладок?

13. Як встановити режим, щоб закладки відображались на екрані?

14. Види колонтитулів, їх призначення та можливості додавання у Word.

15. Що таке зноска?

16. Види зносок та спосіб їх встановлення.

17. Яким чином встановлюються номери сторінок?

Література:

Основна: [1], [2], [3], [4].

Додаткова: [2], [5], [10], [20].

Лабораторна робота № 3

Тема: Робота з таблицями та об’єктами у текстовому процесорі MS Word.

Мета: Закріпити вміння редагування, форматування та збереження документа у текстовому процесорі MS Word. Набути навичок роботи з таблицями та об’єктами.

Обладнання: ПК типу IBM PC.

Програмне забезпечення: текстовий процесор MS Word 2010.

Хід виконання роботи

№ п/п Завдання Хід виконання
1. Завантажити текстовий процесор MS Word за допомогою кнопки Пуск, використовуючи розділ меню Программы).  
2. Зберегти файл, давши йому ім’я Лаб_Word_3_Ваше прізвище на Робочому столі. Не забудьте премістити його в кінці пари у папку Мой компьютер\\ Користувач \ Прізвище\ Word \ Лабораторні роботи, використовуючи мишу.  
3. Набрати текст (див. на сторінці 45 – заголовок з таблицею).  
4. Використовуючи відповідні засоби на лінійках, задати параметри сторінок файлу: верхнє поле 1,5 см; нижнє поле 1,5 см; ліве поле 2,5 см; праве поле 1,5 см.  
5. Відформатувати введений текст відповідно до зразка (сторінка 46).  
6. Розмістити числові значення стовпчика Оклад у порядку зростання. (Попередньо виділити необхідні комірки) Работа с таблицами/Макет/Данные/Сортировка
7. Використовуючи вілповідні засоби стрічки, розрахувати значення колонок Податок =0,15*SUM(LEFT), До сплати = d2+e2-f2 та відповідних комірок Усього =SUM(ABOVE). На претині стовпчиків Усього та До сплати виконати розрахунок ще й за іншою формулою. Работа с таблицами/Макет/Данные/Формула
8. Використовуючи панель інструментів стрічки, включити режим виведення на екран спеціальних (недрукованих) символів.  
9. Показати результати викладачу.  
10. Відмінити режим виведення на екрані спеціальних символів.  
11. Побудувати гістограму з групуванням за значенням стовпчика До сплати. Вставка/Диаграмма Замінити запропоновані дані на необхідні
12. Показати результати викладачу.  
13. Виконати такі зміни у діаграмі: Легенда – додати рамочку, змінити шрифт на Times New Roman, розмістити внизу; Змінити тип діаграми на «об’ємний з групуванням»; Стінки і основу діаграми зробити світло-сірими; Вісь значень та вісь катергорій – змінити шрифт на Times New Roman; Встановити значення над стовпчиками і змінити у них шрифт на Times New Roman; Додати заголовок діаграми Заробітна плата та змінити у ньому шрифт на Times New Roman, № 14, звичайний.  
14. Показати результати викладачу.  
15. Записати до верхнього колонтитулу (по центру) текст Заробітна плата робітників.  
16. Використовуючи стрічку, виконати попередній перегляд документа.  
17. Показати результати викладачу.  
18. Виконати такі зміни у таблиці: Перед першим рядком додати рядок; У цьому рядку об’єднати 4, 5 комірки; В утвореній комірці набрати текст Нараховано і розмістити його по центру; У цьому ж рядку у 6 комірці набрати текст Відраховано і розмістити його по центру; У комірках 1, 2,3, 7 зняти нижнє обрамлення; Об’єднати попарно комірки 1 і 2 рядка у 1, 2, 3, 7 комірках і текст вирівняти по центру; За допомогою клавіатури додати рядок після останнього рядку таблиці.  
19. Використовуючи панель швидкого доступу, виконати збереження документа.  
20. Показати результати викладачу.  
21. Виконати збереження файлу, встановивши на нього пароль. Перевірити дію пароля.  
22. Зняти пароль.  
23. За допомогою системного меню закрити текстовий процесор MS Word з підтвердженням збереження результатів.  
24. Перемістіть створений вами документ у папку Мой компьютер\\ Користувач \ Прізвище\ Word \ Лабораторні роботи, використовуючи мишу.  
25. Оформити звіт, зробити висновки.  

Текст:

Тема: Редагування та форматування тексту та абзаців у текстовому процесорі MS Word - №1 - открытая онлайн библиотека

Контрольні питання

1. Як задається стиль заголовків і для чого це може застосовуватись?

2. Які можливості має редактор Word, щодо роботи з таблицями?

3. Яким чином виконується створення таблиці?

4. Як виконується редагування таблиці?

5. Яким чином виконується форматування таблиці?

6. Як виконується упорядкування даних у таблиці?

7. Як виконується робота з формулами в редакторі Word?

8. Яким чином можна змінити кількість рядків або стовпчиків у таблиці?

9. Що таке колонтитул і як його встановити?

10. Яким чином виконується побудова діаграми?

11. Які можливості редактора щодо редагування і форматування діаграми?

Література:

Основна: [1], [2], [3], [4].

Додаткова: [2], [5], [10], [20].