Тема 4. Основи програмування. Алгоритми

Алгоритм - це

а. правила виконання певних дій;

б. орієнтований граф, вказуючий порядок виконання деякого набору команд;

в. опис послідовності дій, строге виконання яких приводить до рішення поставленої задачі за кінцеве число кроків;

г. набір команд для комп'ютера;

д. протокол обчислювальної сіті .

2. Алгоритм називається лінійним, якщо

а. він складений так, що його виконання припускає багатократне повторення одних і тих же дій;

б. хід його виконання залежить від істинності тих або інших умов;

в. його команди виконуються в порядку їх природного проходження один за одним незалежно від яких-небудь умов;

г. він представимо в табличній формі;

д. він включає допоміжний алгоритм.

3. Алгоритм називається циклічним, якщо

а. він складений так, що його виконання припускає багатократне повторення одних і тих же дій;

б. хід його виконання залежить від істинності тих або інших умов;

в. його команди виконуються в порядку їх природного проходження один за одним незалежно від яких-небудь умов;

г. він представимо в табличній формі;

д. він включає допоміжний алгоритм.

4. Алгоритм включає галуження, якщо

а. він складений так, що його виконання припускає багатократне повторення одних і тих же дій;

б. хід його виконання залежить від істинності тих або інших умов;

в. його команди виконуються в порядку їх природного проходження один за одним незалежно від яких-небудь умов;

г. він представимо в табличній формі;

д. він включає допоміжний алгоритм.

5. Властивістю алгоритму є:

а. результативність;

б. циклічність;

в. можливість зміни послідовності виконання команд;

г. можливість виконання алгоритму в зворотному порядку ;

д. простота запису на мовах програмування.

6. Властивість алгоритму, полягаючі в тому, що кожна дія і алгоритм в цілому повинна мати нагоду завершення, називається

а. дискретність;

б. детермінована;

в. кінцівка;

г. масовість;

д. результативність.

7. Властивість алгоритму, полягаючі в тому, що алгоритм повинен складатися з конкретних дій, наступних в певному порядку, називається

а. дискретність;

б. детермінована;

в. кінцівка;

г. масовість;

д. результативність.

8. Властивість алгоритму, полягаючі у відсутність помилок, алгоритм повинен приводити до правильного результату для всіх допустимих вхідних значеннях, називається

а. дискретність;

б. детермінована;

в. кінцівка;

г. масовість;

д. результативність.

9. Властивість алгоритму, полягаючі в тому, що один і той же алгоритм можна використовувати з різними початковими даними, називається

а. дискретність;

б. детермінована;

в. кінцівка;

г. масовість;

д. результативність.

10. Властивість алгоритму, полягаючі в тому, що будь-яка дія повинна бути строгий і недвозначно визначений в кожному випадку, називається

а. дискретність;

б. детермінована;

в. кінцівка;

г. масовість;

д. результативність.

11. Виберіть вірне представлення арифметичного виразу на алгоритмічній мові:

а. x + 3y / 5xy

б. x + 3*y / 5*x*y

в. (x + 3y) / 5xy

г. (x + 3*y) / (5*x*y)

д. x + 3*y / (5*x*y)

12. Алгоритм, записаний на «зрозумілому комп'ютеру мові» програмування, називається

а. виконавцем алгоритмів;

б. програмою;

в. лістингом;

г. текстовкою;

д. протоколом алгоритму.


Тема 5. Компютерні презентації та публікації

1. Для чого призначена програма Microsoft PowerPoint?

а. Для оброблення текстової інформації.

б. Для розроблення бази даних.

в. Для створення електронних таблиць.

г. Для розроблення веб-сторінок.

д. Для створення електронних презентацій.

2. Якими шляхами можна скористатися при створенні нової презентації?

а. Створити з існуючої презентації.

б. Створити за допомогою шаблона оформлення.

в. Створити за допомогою майстра автозмісту.

г. Нова презентація.

3. Що таке розмітка слайда?

а. Розмітка задає розміщення об'єктів на слайді презентації.

б. Розмітка здійснюється за допомогою вертикальної і горизонтальної лінійок.

в. Розмітка здійснюється за допомогою команди контекстного меню слайда Сетка и направляющие...

4. Розмітка слайдів може бути таких видів:

а. Макеты текста.

б. Макеты содержимого.

в. Макеты текста и содержимого.

г. Макеты мультимедиа.

д. Другие макеты.

5. Що таке шаблони оформлення?

а. Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна виб­рати в ділянці завдань після використання команди контекстного меню слайда Оформление слайда.

б. Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна виб­рати в ділянці завдань після використання команди Формат/Оформ­ление слайда.

в. Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда презен­тації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання ко­манди контекстного меню слайда Оформление слайда.

г. Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда презен­тації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання ко­манди Форматі Оформление слайда.

6. Чи можна для слайдів презентації застосовувати різні шаблони оформ­лення?

а. Так.

б. Ні.

в. Так, але не бажано.

7. В яких режимах може відображатися презентація PowerPoint:

а. Обычный.

б. Сортировщик слайдов.

в. Показ слайдов.

г. Режим разметки.

д. Страницы заметок.

8. Що називають анімацією?

а. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відеоефекту.

б. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального звукового ефекту.

в. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відео- чи звукового ефекту.

9. Для встановлення анімаційних ефектів потрібно:

а. Скористатися командою меню Формат/Оформление слайда.

б. Скористатися командою меню Формат/Эффекты анимации.

в. Скористатися командою меню Вставка/Эффекты анимации.

г. Скористатися командою Оформление слайда контекстного меню слайда.

д. Скористатися командою Эффекты анимации контекстного меню

слайда.

10. При настроюванні зміни слайдів презентації можна задавати такі па­раметри:

а. Відеоефекти зміни слайдів.

б. Швидкість зміни слайдів.

в. Звукові ефекти зміни слайдів.

г. Зміна слайдів (клацанням, автоматично).

д. Усе, перераховане вище.

11. Для запускання демонстрації презентації потрібно:

а. Скористатися командою меню Показ слайдові Начать показ.

б. Скористатися командою меню Показ слайдові Начать демонстрацию.

в. Скористатися командою меню Показ слайдові Демонстрировать.

г. Скористатися функціональною клавішею F5.

д. Скористатися функціональною клавішею F2.

12. Програма Microsoft PowerPoint дає можливість зберігати презентації в таких форматах:

а. Презентация (*.ppt).

б. Веб-страница (*.htm).

в. Шаблон презентации (*.pot).

г. Текст презентации (*.txt).

д. Демонстрация PowerPoint (*.pps ).

13. Що таке роздавальний матеріал PowerPoint?

а. Це короткий зміст презентації по кілька слайдів на сторінці.

б. Це замітки до слайдів зі зменшеними копіями слайдів.

в. Це текст, що міститься на слайдах презентації.

г. Це макети тексту, що роздаються разом з презентацією.

14. Як створити новий слайд презентації?

а. Скористатися командою Файл/Создать.

б. Скористатися кнопкою панелі інструментів Создать слайд.

в. Скористатися командою Вставка/Создать слайд.

г. Скористатися командою Правка/Вставить.

д. Скористатися командою Вставка/Слайд.

15. Як зупинити демонстрацію презентації?

а. Скористатися командою Файл/Приостановить демонстрацию.

б. Скористатися командою Файл/Остановить демонстрацию.

в. Скористатися командою Показ слайдов/Приостановить демонстра­цию.

г. Скористатися командою контекстного меню Завершить показ слай­дов.

д. Esc.

16. Які інструменти використовують для підкреслення деталей слайда під

час показу презентації?

а. Ручка.

б. Карлючка.

в. Стрілка.

г. Білка.

д. Фломастер.

17. Які об'єкти може вміщувати слайд презентації?

а. Малюнки.

б. Текст.

в. Діаграми.

г. Таблиці.

д. Веб-сторінки.