Жалпы медицина факультетінің 1-курс студенттеріне информатика пәні бойынша № 1 аралық бақылау сұрақтары

1. Француз тіліндегі «Informatique» термині қандай екі терминнің бірігуінен пайда болды?

2. Информатика ғылымы қандай екі ғылым негізінде қалыптасты?

3. Адамның аппараттық және бағдарламалық құралдармен өзара байланысының құралдары мен әдiстерiн __________ деп атайды.

4. Информатиканың негізгі міндеті дегеніміз -:

5. Информатика ұғымына анықтама берілген халықаралық ғылыми конгресс қай жылы өтті?

6. Информатика ғылымының базалық ұғымдарын атаңыз:

7. Информатиканың математикалық логика саласына негізделген бөлігі __________ қалай аталады?

8. Есептеу техникасын құру мәселелерін, оны пайдалану заңдылықтарын архитектура деңгейінде зерттейтін бөлім __________ қалай аталады?

9. Бағдарламалық жасақтама құру және жасау мәселелерін зерттейтін бөлім ________ қалай аталады?

10. Әртүрлі күрделі жүйелердегі ақпарат ағындарын анализдеу, тиімділеу, құрылымдау, ақпаратты сақтау және іздеу мәселелерін зерттейтін бөлім __________ қалай аталады?

11. Адам интеллектілік қызметін машиналық модельдеу мәселелерін зерттейтін бөлім __________ қалай аталады?

12. Ақпараттық, есептеу, білім беру және тағы да басқа мәселелерді шешу мақсатында байланыстырылған компьютер (ЭЕМ) желілерін архитектура тұрғысынан зерттейтін бөлім __________ аталады?

13. Информатиканы жалпы тұрғыдан қарастырғанда қандай екі бағытқа бөлінеді?

14. Информатиканың ақпараттық ресурстарды, олардың қызмет істеу және әлеуметтік прогресстің қозғаушы күші тұрғысынан пайдаланудың жалпы заңдылықтарын зерттейтін бөлімі қалай аталады?

15. «Ақпарат» термині латынның қандай сөзінен шыққан?

16. Латынның «informatio» сөзі қандай мағына береді?

17. Есептеу техникасы тұрғысынан қарастырғандағы ақпаратұғымының анықтамасы қандай:

18. Ақпараттың берілуінің пішімдеріне байланысты жіктелуі:

19. Ақпараттың берілу және қабылдау тәсілдеріне байланысты жіктелуі

20. Ақпараттың пайда болу және қолдану аумақтарына байланысты түрлері

21. Ақпараттың қасиеттері қандай екі топқа бөлінеді?

22. Ақпараттың жеке көзқарастар мен талқылаудан тәуелсіздігін анықтайтын қасиеті қалай аталады?

23. Ақпараттың объектіні немесе үрдісті толық мінездеу қасиеті қалай аталады?

24. Ақпараттық ағымдық уақыт мезетіне сәйкестік дәрежесін анықтайтын қасиеті қалай аталады?

25. Ақпаратта жасырын қателіктердің болмауы қасиеті қалай аталады?

26. Пайдаланушының ақпаратты алу мүмкіндігі дәрежесін анықтайтын қасиеті қалай аталады?

27. Ақпараттың өзі бейнелейтін объектіге немесе құбылысқа, үрдіске бірмәнді сәйкестігін анықтайтын қасиеті қалай аталады?

28. Белгілі қолданушы үшін ақпараттың пішімі мен көлемінің ықғайлылық дәрежесін көрсететін қасиеті қалай аталады?

29. Ақпараттың көрсетілуінің формаларын атаңыз:

30. Ақпаратты өлшеудің ең кіші бірлігі:

31. Машиналық сөз дегеніміз не:

32. Біртұтас бүтін ретінде ЭЕМ-нің аппараттық бөлігімен қарастырылатын биттер немесе таңбалар тізбегі қалай аталады?

33. ЭЕМ-нің техникалық мүмкіндіктерін пайдаланып ақпаратты жинақтау, өңдеу және оны пайдаланушыға жеткізіп беруді атқарады:

34. Бесінші буын машиналарын құру мақсаты:

35. 1843 жылы есептеу операцияларын бағдарламалауға перфокарталарды қолдану идеясын кім ұсынды?

36. 1878 жылы Ресейде ондықтарды үзіліссіз тасымалдайтын қосылғыш аппарат (алғашқы арифмометрдi) кім құрастырды?

37. Ақпарат тасуышы ретінде алғашқы болып перфокартаны кім қолданды?

38. Электромеханикалық кезеңде елеулі өзгерістердің болуы – электромеханикалық басқару құралы – ------- пайда болуына байланысты болды.

39. Базалық негізі электрондық вакуумдық шам – триод, екі орнықты қалып-күйінің біреуінде ғана болатын электрондық сызбалы элементті атаңыз.

40. Дж.фон Нейман принциптері iске асырылған алғашқы машина қай жылы жасалды? Қалай аталды?

41. Екiншi буын машиналарының негізгі элементін атаңыз.

42. Қай буын машиналары қолданушылардың машинамен қатынасында тек қана сандарды ғана емес, сол сияқты графикалық ақпараттарды да пайдалануына мүмкiндiк бердi?

43. 1977 жылы дербес компьютерлерді қолданысқа енгізген және оны жаппай шығаруды жолға қойған Apple фирмасының негізін қалаушы адамды атаңыз.

44. XVII ғасырдың басында логарифм түсінігін енгізген және өзінің логарифм кестесін жариялаған шотландиялық математик:

45. Механикалық сағаттың негізінде пайда болған әлемдегі ең алғашқы қосу амалын орындайтын автоматты құрылғыны қай жылы, кім жасады?

46. 1786 жылы Лейбництің тісті доңғалақтары негізінде жасалған, 14-разрядты сандармен негізгі төрт арифметикалық амалды орындай алатын «айырмалық машина» идеясын ұсынған неміс әскери инженері:

47. Ч.Беббидж өзiнің аналитикалық машинасының жобасын қай жылы жасап шығарды?

48. IBM фирмасы Microsoft фирмасының трансляторлары мен операциондық жүйесi орнатылған өзiнiң туындысы IBMPC компьютерін әлемдiк компьютерлiк рынокта қай жылы тiркеді?

49. Бірінші буын машиналарының негізгі элементін атаңыз.

50. Санау жүйесі дегеніміз не?

51. Санау жүйесі қандай екі топқа бөлінеді?

52. Позициялық санау жүйесінде қолданылатын таңбалардың саны оның ______ деп аталады:

53. Позициялық емес санау жүйесіне қандай санау жүйесін жатқызуға болады?

54. Римдік санау жүйесінде жазылған MCMXCIII саны қандай санды білдіреді?

55. Оналтылық санау жүйесінің негізі нешеге тең:

56. Оналтылық санау жүйесіне кірмейтін санды табыңыз:

57. 110012 санын ондық санау жүйесіне ауыстырыңыз:

58. Компьютер қандай санау жүйесінде жұмыс істейді?

59. 3310 санын екілік санау жүйесіне ауыстырыңыз:

60. 7Е16 санын ондық санау жүйесіне ауыстырыңыз:

61. 101011002 санын оналтылық санау жүйесіне ауыстырыңыз:

62. 10111112 санын сегіздік санау жүйесіне ауыстырыңыз:

63. 1E,F16 санын ондық жүйеде өрнектеңіз:

64. 44,68 саны сегіздік санау жұйесіндегі санды ондық санау жүйесіне өрнектеңіз:

65. Екілік санау жүйесіндегі 101,0112 және 10011,1012 сандардың қосындысы неге тең?

66. Екілік санау жүйесінде қандай сандар қолданылады?

67. Есептеу жүйелерінің орталық құрылғысы деп нені атаймыз?

68. Логика дегеніміз:

69. Логика алгебрасы дегеніміз:

70. Логика алгебрасындағы негізгі ұғым _____ болып табылады:

71. Пікірлер ____ және ______ болып екі түрге бөлінеді:

72. Логика алгебрасы формулаларында айнымалылар логикалық болып табылады және олар тек екі мәнді ғана қабылдайды –

73. Логикалық (бульдік) айнымалы _______екі мәнін ғана қабылдай алатын х шамасы:

74. Егер пікір ақиқат болса, онда кез келген пікірді х символы арқылы белгілеуге және _____ болады:

75. Пікірабсолюттіақиқат болады, егер оған тиісті логикалық шама кез келген шарттарда _____ мәнін қабылдаса

76. Пікірабсолюттіжалған болады, егер оған тиісті логикалық шама кез келген шарттарда _____ мәнін қабылдаса

77. Бульдік амалдардың қайсысы дұрыс жазылған?

78. «Емес» жалғауы қандай амалға тең?

79. Инверсия ақиқат болады, егер пікір _______ болса:

80. Инверсия жалған болады, егер пікір _______ болса:

81. «Және» жалғауы қандай амалға сәйкес келеді?

82. «Немесе» жалғауы қандай амалға сәйкес келеді?

83. Екі логикалық пікірдің конъюнкциясы сонда және тек қана сонда ақиқат деп аталады, егер пікірлердің екеуі де………………..

84. Екі логикалық пікірдің конъюнкциясы сонда және тек қана сонда жалған деп аталады, егер пікірлердің ………………..

85. Импликация амалы қандай таңбамен белгіленеді?

86. Конъюнкция амалы қандай таңбамен белгіленеді?

87. Дизъюнкция амалы қандай таңбамен белгіленеді?

88. Кез келген ақпарат түрін автоматты түрде жылдам өңдеуге арналған электрондық құрылғылар жиыны қалай аталады?

89. Бір-бірімен нақты түрде байланысып, біртұтас кешендік қызмет атқара алатын құрылғылар жиыны қалай аталады?

90. Мәліметтерді өңдейтін және есептеулер жүргізетін, сол сияқты символдармен өзге де әрекеттерді жүзеге асыра алатын бағдарланған электрлік құрылғыны атаңыз?

91. Компьютерлер қандай негізгі екі класқа бөлінеді:

92. Қандай принцип бойынша компьютердегі бағдарлама бұйрықтар тізбегінен құралып, белгілі бір кезекпен автоматты түрде біртіндеп орындалады?

93. ДК модульдік құрылымды, оның барлық модульдері _______________ арқылы байланысқан.

94. RAM немесе жедел есте сақтау құрылғысы дегеніміз:

95. Контроллер дегеніміз:

96. Микропроцессор - бұл:

97. Микропроцессор разрядтылығы дегеніміз:

98. Микропроцессордың жұмыс жылдамдығының көрсеткіші:

99. Компьютерде атқарылатын нақты әрекет ______________ деп аталады:

100.Магниттік тасымалдаушыда файл түрінде сақталып, қолданушының бұйрығы бойынша компьютер жадына жүктеліп, орындауға арналған машина тіліндегі нұсқаулар жиыны ______________ деп аталады:

101.Бағдарламалық жабдық пен қолданушы арасындағы сұқбат жүргізу шарттары мен келісімдер жиыны ______________ деп аталады:

102.Компьютерде белгілі бір үлгілерді орындайтын, оларды орындауға септігін тигізетін техникалық бағдарламалық құжаттамалар жиынын қоса алғандағы бағдарламалар жиынтығы қалай аталады?

103.Компьютердегі бағдарламалық жасақтама құрамы қалай аталады?

104.Қолданбалы деңгей бағдарламалары қандай топтарға бөлінеді?

105.Белгілі бір мамандық саласында нақты есептер шығара алатын бағдарламалар жиыны қалай аталады?

106.Қолданбалы деңгей бағдарламалары қандай топтарға бөлінеді?

107.Пайдалану аймағы шектеулі, қолданушының нақты есептерін шығаруға арналған қолданбалы бағдарламалық жасақтама тобы:

108.Тек бір есепті шығарып қана қоймай, белгілі бір мамандық саласында есеп жұмыстарын түгел автоматтандыруды немесе ақпараттың белгілі бір түрлерін өңдеуді түгел қамти алатын бағдарламалар тобын атаңыз?

109.Белгілі бір қосымша қызмет атқаруға керекті бағдарламалар тобы қалай аталады?

110.ЭЕМ-ның ақпараттық жабдықтар жұмысын басқарып, жұмыс істеп отырған адамды қолданбалы бағдарламалармен байланыстыратын бағдарламалар тобын атаңыз.

111.Базалық аппараттық құрылғылармен байланысуға жауап беретін бағдарламар тобы ___________ деп аталады.

112.Жаңа бағдарламалар және автоматтандырылған жүйелер жасау үшiн қолданылатын бағдарламалар мен бағдарламалық кешендер қалай аталады?

113.Бағдарламалау жүйелері немесе аспаптық (инструментальдық)жасақтамалар қандай екі түрге жіктеледі?

114.Күрделі бағдарламалық жүйені өңдеу, жобалау, сараптау процесінің технологиясын автоматтандыратын бағдарламалық кешені қалай аталады?

115.Әрбір бұйрықты машина тіліне аудара салып, бірден орындайтын трансляторлар тобын атаңыз.

116.Командаларды орындамай тұрып, машиналық кодтарға толық аударатын бағдарлама қалай аталады?

117.ЭЕМ iске қосылғаннан кейiн иiлгiш немесе қатты дискiден оқылып алғаш жұмыс iстейтiн бағдарлама ___________ деп аталады.

118.ДК-мен жұмыс істеуші адамның арасындағы іс-әрекеттерді жеңілдететін бағдарламалар ___________ деп аталады.

119.Операциялық жүйені сыртқы құрылғылармен байланыстыратын бағдарламалар тобы қалай аталады?

120.Драйверлер қандай екі топқа жіктеледі?

121.Стандартты ДК-нің құрамына кіретін сыртқы құрылғыларды басқару үшін қызмет ететін бағдарламалар атауы қандай?

122.Стандартты құрылғылардан өзінің техникалық параметрлері бойынша ерекшеленетін сыртқы құрылғыларды басқаруға арналған бағдарламалардың атауы:

123.Операциялық жүйенің функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтетін және толықтыратын қосымша бағдарламалар ___________ деп аталады.

124.Қызметші бағдарламалар магниттік дискілермен әр түрлі сервистік қызмет түрлерін атқаруға мүмкіндік беретін бағдарламалар түрін атаңыз.

125.Диск бетін онда мәлімет жазылатындай етіп адрестелген элементтерге (сызық-жолдарға және секторларға) жіктеу үрдісі қалай аталады?

126.Қандай үрдістің көмегімен дискіні пішімдемей жөндеуге болады?

127.Мәліметтерді архивке орналастыру және байланыс арнасы арқылы жіберу қажет болған жағдайларда оларды алдын ала қысу, сығу үрдісін орындайтын бағдарламалық құралдарды ______________ деп атайды.

128.MS DOS-та ОЖ қай жылы шығарылды?

129.MS DOS-та команданы енгізу үшін оны теріп, қандай пернені басу қажет?

130.Командалық процессор қандайкомандалардыөңдейді:

131.MS DOS-та қандай команда көмегімен файлды жоюға болады?

132.Файл дегеніміз не?

133.Windows – бұл:

134.Файлды сақтау үшін орындалатын команда

135.Қосымша сандық пернетақта төмендегі пернемен қосылады:

136.Файлдың жолы (маршруты) дегеніміз:

137.Жұмыс үстелінде бума құру

138.Мәзірлер жолының жанындағы кішкене үшбұрыш таңбасы ... білдіреді.

139.Корзина не үшін қолданылады?

140.Алмастыру буферіне графикалық элемент түрінде белсенді терезе құрамын толық қалай көшіріп алуға болады:

141.Деректерді алмасу буферіне көшіру үшін пернелер үйлесімі қолданылады:

142.Каталог (папка) деген не?

143.Бас менюді шақыру қалай орындалады

144.Сохранить как командасы қай жағдайда қолданылады?

145.Ерекшеленген объектіні қиып алып, алмастыру буферіне орналастыру пернесі:

146.Жарлық дегеніміз не?

147.Белгіленген объектілер үшін қолданылатын Сілтеуіштің (Проводник) Түзету (Правка) менюінің командасын көрсетіңіз:

148.Құжатты корзинаға (Recycle Bin) апармай жоюдың «Жылдам» орындау пернесі:

149.Конфигурацияны өзгертуге, терезелердің түсін, каріптерді қосуға арналған программа қалай аталады

150.Windows операциялық жүйесінде файлдың қай аты дұрыс жазылған?

151.Экранның жеке программалар орындалатын, мәліметтер түзететін төртбұрышты қоршаулы аумағы қалай аталады:

152.Жұмыс столы – бұл:

153.Жұмыс столының безендіру түрін қалай өзгертуге болады?

154.Windows–дің стандарттық программасына мыналар жатады:

155.Windows ОЖ-нің жұмыс үстелінің негізгі элементтеріне жатады:

156.OLE технологиясы дегеніміз:

157.Алмастыру буферінің атқаратын қызметі:

158.Windows операциялық жүйесінің құрамындағы графикалық редакторды көрсетіңіз:

159.Жұмыс столында буманы қалай құруға болады?

160.Paint бағдарламасында салынған суреттің типі:

161.WordPad бағдарламасында құрылған құжаттың типі:

162.Блокнот бағдарламасында құрылған құжат типі:

163.Аудио файл типі:

164.Видео файл типі:

165.Тапсырмалар диспетчері терезесін шақыру үшін пернелер комбинациясы:

166.Белсенді терезелердің орнын ауыстыру үшін пернелер комбинациясы:

167.Анықтама терезесін шақыру үшін пернелер комбинациясы:

168.Белсенді терезені жаңарту үшін пернелер комбинациясы:

169.Сканер түрлері:

170.Плотер қандай құрылғы?

171.Windows ОЖ-де тышқанның оң жақ батырмасы келесі менюді шығарады

172.Сілтеуіш (Проводник) терезесінің сол жақ бөлігіндегі «-» таңбасының мағынасы:

173.CTRL+N пернелер комбинациясының қызметі:

174.CTRL+О пернелеркомбинациясының қызметі:

175.CTRL+Z пернелер комбинациясының қызметі:

176.Бүкіл мәтінді ерекшелеу үшін қолданылатын пернелер комбинациясы:

177.Буферге көшіру:

178.Белгілі бір объектімен тікелей қатынас жасауды іске асыратын командалық файл қалай аталады

179.Файлды дискінің бір жерінде ғана тізбектеліп орналастыру үшін әр бөліктерде орналасқан ақпараттарды бір орыннан екінші орындарға тасымалдайтын үрдісі қалай аталады?

180.Дискілік кеңістікті әр түрлі қажетсіз файлдардан босату үрдісі қалай аталады?

181.Қандай үрдістің көмегімен дискіні пішімдемей жөндеуге болады?

182.Дискіні қажетсіз файлдардан тазалау ненің көмегімен жүзеге асырылады?

183.Мәліметтерді архивке орналастыру және байланыс арнасы арқылы жіберу қажет болған жағдайларда оларды алдын ала қысу, сығу үрдісін орындайтын бағдарламалық құралдарды ______________ деп атайды.

184.Файлдарды байланыс арнасы арқылы жіберерде және көлемі аз сырқы тасуышта сақтау алдында қандай процедура қолданады?

185.Архиваторлар дегеніміз не?

186.Архивтеу не үшін қажет?

187.Информацияны архивтеудің деңгейі неге байланысты?

188.Архивтік файл дегеніміз не?

189.Архиваторлардың қандай түрлерін білесіз?

190.Вирус деніміз не?

191.Антивирустық бағдарламалар:

192.Мұрағаттаушы бағдарламалар:

193.Мәліметтерді архивтеудің негізгі пішімдері:

194.Зақымдау әдісі бойынша вирустардың жіктелуі:

195.Мекендеу ортасы бойынша вирустар төмендегі топтарға жіетеледі:

196.Вирустар мүмкіндіктеріне байланысты қалай жіктеледі?

197.Жеке түрде сирек кездесетін, белгілі вирустардың бірімен зақымдалған файлдарды табатын антивирустық бағдарламалар тобы қалай аталады?

198.Вируспен зақымдалған файлдарды тауып қана қоймай, оларды «емдейтін» антивирустық бағдарламаны атаңыз.

199.Антивирустық бағдарламаның қай түрі компьютердің вируспен зақымдалмаған кезін есте сақтап, оқтын-оқтын ағымдағы жағдайды алғашқы жағдаймен салыстырып отырады, егер өзгеріс табылса, экранға хабарлама шығарады?

200.Компьютердің операцияларын бақылайтын және компьютер жұмысының барысында вирустарға тән күмәнді әрекеттерді табатын антивирустық бағдарлама қалай аталады?