Міжнародна студентської Інтернет конференції

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

Шановні студенти!

Факультет лінгвістики запрошує Вас взяти участь у роботі

Міжнародна студентської Інтернет конференції

Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow,

яка відбудеться 9 грудня 2013р. у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 7.

Програма роботи конференції передбачає роботу пленарних та секційних засідань.

Робочі мови конференції: англійська.

Для участі у конференції необхідно до 20 листопада 2013 року надати наступну інформацію:

1. Заповнений бланк заявки (в друкованому та електронному варіанті) для участі у конференції (бланк додається);

2. Електронний варіант презентації в PowerPoint

3. Електронний варіант тез доповіді, оформлений відповідно до вимог (див. нижче)

4. Сплатити організаційний внесок

Матеріали та реєстраційну форму надсилатина електронну адресу studconf-kamgs3@ukr.net з поміткою «Конференція»

Презентації повинні відповідати таким вимогам:

1. Презентація має бути виконана у програмі PowerPoint (97-2010).

2. Обсяг презентації: 15-20 слайдів

3. Орієнтовний час доповіді: 3-5 хвилин

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

- Файл з тезами повинен бути у форматі DOC (97-2010).

- Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1 (поля сторінок – 2 см.).

- Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту "Навколо рамки". Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.)

- 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).

- 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання по центру);

- 3-й рядок: місце навчання; вирівнювання по центру.

- Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 3-х сторінок.

- Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений відповідно до стилю APA (секції 4, 5) − http://www.michener.ca/lrc/lrcapa.php та IEEE (секції 1, 2, 3) − http://www.computer.org/portal/web/publications/style_refs) у алфавітному порядку.

Організаційний внесокна отримання електронного збірника матеріалів конференції становить 20 грн і сплачується за адресою оргкомітету (див. нижче)

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору презентацій та доповідей. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 2 авторів на одні тези).

Планується робота таких секцій:

Назва секції E-mail
Natural Sciences / Природничі науки Ø Astronomy Ø Biology Ø Chemistry Ø Earth science Ø Medicine Ø Physics     studconf-kamgs3@ukr.net з поміткою Природничі науки / Natural Sciences
Engineering Sciences / Технічні науки Ø Electronics Ø Energy Saving Ø Informatics & Information Technologies Ø Instrument Making Ø Material Science Ø Mechanical Engineering Ø Metallurgy Ø Power Engineering Ø Radio Engineering Ø Welding     studconf-kamgs3@ukr.net з поміткою Технічні науки / Engineering Sciences
Social Sciences / Суспільні науки Ø Communication studies Ø Economics Ø Education Ø History Ø Law Ø Linguistics Ø Political science Ø Psychology Ø Sociology   studconf-kamgs3@ukr.net з поміткою Суспільні науки / Social Sciences

Оргкомітет: факультет лінгвістики, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3, кімн. 625, корпус 7, НТУУ "КПІ", пр-т Перемоги, 37, Київ, 03056

Тел. для довідок: (044) 406 82 05

Адреса сайту: http://www.studconf.kamgs3.kpi.ua

Для запитань e-mail: studconf-kamgs3@ukr.net

Контактна особа: Дробязко Юліана Іванівна (063) 244 2009