Практикалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Ақпараттық қауіпсіздік курсының мақсаты мен міндеттері.

Мақсаты: Ақпаратты қорғау мақсаттары болып келесілер табылады: айтуды болдырмау, қорғалатын мағлұматтарға рұқсатсыз емес қатынау мен сыртқа кетуі; ақпаратты көшіру, модификациялау, жою бойынша заңсыз әрекеттерді болдырмау;

Әдістемелік нұсқаулар:

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Ақпаратты қорғаудың теориялық әдістері.

Мақсаты: Ақпаратты қорғау сферасындағы қызметтің жағдайын талдау

негізін келесілер құрайтын қорғаудың тұжырымдамасымен

Әдістемелік нұсқаулар:

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Ақпаратты қорғаудың тәжрибелік әдістері.

Мақсаты: ақпараттың анықталған түріне ену үшін қолданушылар өкілеттілігі мен құқығын нақты анықтау

Әдістемелік нұсқаулар:

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Компьютерлер мен желілердегі ақпаратты қорғаудың

программалық құралдары

Мақсаты: Ақпараттық қауіпсіздіктің қауіп объектілері болып қорғау

объектісінің әрекеті мен күйі, құрамының мағлұматтары болып табылады.

Әдістемелік нұсқаулар:

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Компьютерлік вирустарды жіктеу, өмір сүру ортасына жүру

тәсілдері.

Мақсаты:

Әдістемелік нұсқаулар:

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Вирусқа қарсы антивирустық құралдарды жіктеу.

Мақсаты:

Әдістемелік нұсқаулар:

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Қолданушыларды

идентификациялаулау, аутентификациялау.

Мақсаты:

Әдістемелік нұсқаулар:

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Ақпараттардың физикалық тасымалдағыштарын қорғау

Мақсаты: Қатты диск, жұмсақ диск т.с.с. қорғауды үйрету

Әдістемелік нұсқаулар: Қатты диск, жұмсақ диск т.с.с. құрылымдарын

зерттеп, оларды қорғаудың негізгі әдістерін қарастыру керек

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Компьютерлік программаларды зерттеуден қорғау

Мақсаты: Осыған сәйкес ақпараттың сыртқа кету каналдары визуалды-оптикалық, аккустикалық, электромагниттік және материалды-заттық.

Әдістемелік нұсқаулар: визуалды-оптикалық, аккустикалық,

электромагниттік және материалды-заттық каналдарды қарастырып,

зерттеу.

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері

Мақсаты: Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерін үйрету,

олардың қолдануларын тұжырымдау

Әдістемелік нұсқаулар: Ақпаратты қорғаудың криптографиялық

әдістерінің түрлерін зерттеп, олрды практика жүзінде қолдана білуге

машықтану.

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Симметриялы криптожүйелерді қолдану.

Мақсаты: Симметриялы криптожүйелерді қолданудың басты жолдарын

үйрету.

Әдістемелік нұсқаулар: Симметриялы криптожүйелерді қолдануға

машықтану жолдарымен танысып, практиа жүзінде меңгеру.

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Орын ауыстыру. Орынға қою жүйесі. Гаммирлеу

Мақсаты: Орын ауыстыру. Орынға қою жүйесі. Гаммирлеу жолдарын

үйрету.

Әдістемелік нұсқаулар:Ш.Ж.Мүсіралиеваның «Қолданбалы

криптография» деген кітабындағы мысалдарға талдау жасау, сол сияқты

мысалдарды келтіру

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Internet-ке қосу кезеңінде ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз

ету.

Мақсаты: : Internet-ке қосу кезеңінде ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз

етуді үйрету

Әдістемелік нұсқаулар:Интернет арқылы келетін вирустар түрлерін

зерттеп, олармен күресу жолдарын көрссету

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]

Практикалық сабақ.

Тапсырма: Берілетін және сақталатын деректерді қорғау үшін ашық кілтті криптожүйелер алгоритмін қолдану.

Мақсаты: : Берілетін және сақталатын деректерді қорғау үшін ашық

кілтті криптожүйелер алгоритмін қолдануды үйрену

Әдістемелік нұсқаулар: Ш.Ж.Мүсіралиеваның «Қолданбалы

криптография» деген кітабындағы мысалдарға талдау жасау, сол

сияқты мысалдарды келтіру

Әдебиет:

Негізгі:[1], [3], [4]

Қосымша: [7], [9], [15]