Тақырып. Информатика курсына кіріспе. Ақпарат түсінігі. Компьютерге ақпараттарды ұсыну

1. Ақпарат дегеніміз:

Бізді қоршаған пәндік аймақ: сызба және ән шығармашылығы, кітаптар және суреттер, фильм және қойылымдар.

Ғылыми білім аумағы.

[Қоршаған ортаның көрінісі және объектілерге, олардың параметріне, қасиетіне түсініктеме.

Объектіні бөлу жүйесі.

Кілттік сөздің қасиеті.

2. Ақпараттың өлшем бірлігі:

Стек, Регистр.

Бит, слоты.

Байт, стек.

Модем, ячейка.

[Бит, байт

3. Информатика … зерттейді.

Қозғалыстың физикалық және механикалық формаларын.

[Ақпаратты жинақтау және қайта өңдеу тәсілдері мен заңдылықтарын.

Ақпаратты қайта өңдеу және сақтау үшін арналған әмбебап құрылғыларды.

Ақпаратты өңдеу тәсілдерін.

Ойын программаларын қолдану ережелерін.

4. Жеке ой мен пікірден тәуелсіз ақпарат дегеніміз:

Толық.

Актуальді.

[Объективті.

Тиімді.

Түсінікті.

5. Ақпарат өлшемінің ең кіші өлшем бірлігі:

Байт.

[Бит.

Кбайт.

Мбайт.

Гбайт.

6. Байт дегеніміз:

1024 бит.

Ақпараттың максимальді өлшем бірлігі.

Логикалық элемент.

[8 бит.

10 бит.

7. Сандық жүйе дегеніміз:

Кілттік сөздердің ара қатынасы.

Объектілердің кодттық берілуінің дұрыс ара қатынасы.

Сандардың экспоненциалдық түрде берілуі.

Сандардың үтір арқылы тұрақты берілуі.

[Нақты сандық мәндері бар символдар арқылы сандардың берілуі.

8. 10 санын екілік санау жүйесіне ауыстырыңыз:

[1010.

1111.

0010.

9. ЭЕМ –ның қандай кезеңі үлкен интегралдық схемаман жұмыс істеді:

I.

II.

III.

[IV.

I- II.

10. Экранға ақпаратты шығару құрылғысы:

Сканер.

Принтер.

[Монитор.

Клавиатура.

Модем.

11. Компьютердің жұмыс істеуіне арналған қажетті құрылғылар тізімін көрсет:

Принтер, жүйелі блок, клавиатура.

[Жүйелі блок, монитор, клавиатура.

Процессор, тышқан, монитор.

Клавиатура, монитор, тышқан.

Процессор, тышқан, клавиатура.

12. ЭЕМ-нің екінші кезеңі немен жұмыс істеді:

Интегралды схемаман.

[Жартылай өткізгішті құрылғымен.

Электронды лампамен.

Үлкен интегралды схемемен.

Өте үлкен интегралды схемемен.

13. Лазерлік дискіні оқитын құрылғыны ата:

[CD-ROM.

Принтер.

Сканер.

Плоттер.

Клавиатура.

14. Принтердің қай типінде арнайы таспаларға түсетін бейнені, бояудың жіңішке инесі басқарады:

Матрицалық және лазерлік принтер.

Лазерлі принтер.

[Матрицалық принтер.

Бейнені осылай алатын әдіс түрі жоқ.

Сия бүріккіш принтер.

15. Қандай перне сандық пернені іске қосады:

[Num look.

Insert.

Caps lock.

Shift.

Home.

16.Булева операциясының дұрыс жазылуын көрсет:

1 «және» 0 = 1

[1 «немесе» 0 = 1

0 «және» 0 = 1

1 «және» 1 = 0

0 «немесе» 0 = 1

17. Компьютерді локальді желіге қосу үшін қолданылады:

[Желілік адаптер.

Жүйелі плата.

Графикалық планшет.

Слот.

Порт.

18. Компьютерде қою және орын алмастыру режимі қандай перненің көмегімен жүзеге асады:

<Tab>.

[<Insert>.

<Esc>.

<Backspace>.

<Ctrl>.

19. Ақпараттың сапасын сипаттайтын және шешім қабылдауға арналған деректер жеткіліктілігін анықтайтын ақпарат қасиеті:

Толықтығы.

[Нақтылығы.

Адекваттығы.

Қол жетімділігі.

Маңыздылығы.

20. Кейбір алфавиттік символдар көмегімен кез келген санды көрсету тәсілінің аталуы:

Алгоритмизациямен.

[Санау жүйесі.

Кодтау жүйесі.

Жазу жүйесі.

Шифрлаумен.

21. 1-ші буын машиналарының негізгі элеменгтік базасы:

Транзисторлар.

Диод.

Электрошамдар.

[[ интегралды схемалар деп аталатын микросхемалардан.

Электромагниттік реле.

22. 4-ші буын машиналарының негізгі элеменгтік базасы:

Транзисторлар.

Диод.

Электрошамдар.

[Үлкен интегралды схемалар.

Электромагниттік реле.

23. ESC пернесі:

Курсорды жолдың, терезенің немесе файлдың басына ауыстырады.

Курсорды мәтін жазылған беттен бір бет төмен түсіріп орын ауыстырады.

Кіші немесе үлкен әріптерді шығаруға арналған.

[Соңғы команданы қайтаруға арналған.

Соңғы команданы орындауға арналған.

24. Қатты дискі:

Қолданбайтын ақпаратты уақытша сақтайды.

[Компьютерде жұмыс істегенде, ақпаратты тұрақты есте сақтағанда қолданылады.

Қосымша құрылғыларды қосқанда

ЭЕМ жұмысын берілген программада басқару.

Компьютерде тұрақты сақталатын ақпаратты уақытша сақтау.

25. Процессордың қызметі:

Дәл бір уақытта бір программаны өңдейді.

Қосымша құрылғылардың қосылуын қамтамасыз етеді.

Ақпаратты енгізеді және шығарады.

[Есептеулерді және арифметикалық және логикалық амалдарды орындайды басқарады.

Ақпаратты сақтайды.

26. Жедел есте сақтау (ОЗУ) жадысында:

[Тікелей жұмыс жасап тұрғанда бір уақытта программа және мәліметтер сақталады.

Компьютерге барлық уақытта қажетті информациялар сақтайды.

ЭЕМ жұмысына байланысты емес информацияларды сақтайды яғни ЭЕМ іске қосылса да қосылмаса да.

ЭЕМ қолданушы диалогын қамтамасыз етуге арналған программаларды сақтайды.

Қолданбалы прораммалар сақталады.

27. Дербес компьютерде жадының қандай түрлері қолданылады:

Тек қана жедел жады және (ОЗУ немесе RAM) сыртқы жады.

Тек қана тұрақты жады (ПЗУ) және сыртқы жады.

Тек қана сырқты жады ( дискета, компакт-диск. қатты диск).

Тек қана жедел жады.

[ОЗУ, ПЗУ, сыртқы жады (дискета, компакт-диск. қатты диск).

28. Дербес компьютердің жылдамдығы немен анықталады:

Процессордың есептеу жылдамдығымен.

Шеткі құрылғылар мен жедел жадының дерек алмасу уақытымен.

Процессордың жылдамдығымен және шеткі құрылғылар мен жедел жадының дерек алмасу уақытымен.

Жүйелі шинаның разрядтығымен.

[Процессордың есептеу жылдамдығымен және жүйелік шинаның разрядтығымен.

29. Басу сапасы ең төмен баспа құрылғысын көрсетіңіз:

Струйный принтер.

[Матричный принтер.

Лазерлік принтер.

Графопостроитель.

Плоттер.

30. Модем дегеніміз:

Компьютердің жедел жадысындағы ақпарат.

Ақпаратты қағаз бетіне шығару үшін арналған құрылғы.

[Байланыстың телефон каналдары бойынша деректерді тасымалдау құрылғысы.

Қағаз бетіндегі ақпаратты компьютерге енгізу үшін арналған құрылғы.

Компьютерге командалар мен мәтіндік ақпаратты енгізу құрыдғысы.

31. Принтердің функционалдық қызметі:

Басқа компьютерлермен байланыс алмасу.

[ Мәтіндік және графиктік ақпараттарды қағазға басып шығару.

Мәтіндік және графиктік ақпаратты бейнелеу.

Мәтіндік және графиктік ақпаратты оқуға.

Ақпаратты енгізу.

32. Базалық деңгейдегі программалар және аппараттық жабдықтаумен тікелей өзара байланысын қамтамасыздандыратын программалық жабдықтау деңгейі

базалық.

[жүйелік.

қызметтік.

қолданбалы.

негізгі.

33. Компьютерлік жүйені тексеру, ақауларды түзету, баптау жұмыстарын автоматтандыратын программалық жабдықтау деңгейі.

базалық.

жүйелік.

[қызметтік.

қолданбалы.

негізгі.

34. Тұтынушыларға қажет жұмыстары тікелей орындауды қамтамасыз ететін программалық жабдықтау деңгейі.

базалық.

жүйелік.

қызметтік.

[қолданбалы.

негізгі.

35. Утилиттер дегеніміз не?

резидентті программалар

компьютердің бөлігі

қолданбалы программалар

инструменттер панелі

[қосымша іс әрекет орындайтын программалар

36. Берілу әдісіне қарай санау жүйесі келесі түрлерге бөлінеді:

арабша және римдік

[позициалық және позициалық емес

қатар түрінде берілуі

тор дәрежесінде ұсыну түрі

ағылшынша және орысша

37. Логикалық элементтерден ғана тұратын түйшік- бұл

Мультиплексор.

Регистр.

Счетчик.

[Дешифратор.

Сумматор.

38. Сақтау элементтерінен ғана түратын түін –бұл

[Регистр.

Мультиплексор.

Сумматор.

Шифратор.

Дешифратор.

39. 100100 саның екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне ауыстырыңыз.

[36

40. 36 саның ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауыстырыңыз.

[100100

41. 59 саның ондық санау жүйесінен сегіздік санау жүйесіне ауыстырыңыз

[73

42. “ИНФОРМАТИКА” сөзінде қанша бит бар:

11;

[88;

44;

1.

80.

43. Жедел жады сиымдылығы қандай:

8,16,32,64,128,256,512 …(Mhz).

1,2,3,4,5,6 …(Mb).

162,331,125,134 …(Mb).

[8,16,32,64,128,256,512 …(Mb).

8,16,32,64,128,256,512 …(Ghz).

44. Компьютер алдында ересек адамға күнде қанша сағат жұмыс істеуге рұқсат беріледі?

[5 сағаттан көп емес

5 сағаттан аз емес

8 сағаттан көп емес

10 сағаттан көп емес

1 сағаттан көп емес

45. Бірінші ЭЕМ қалай аталды:

МИНСК.

БЭСМ.

ЗОДИАК.

IBM.

[ЭНИАК

46. Қандай мүмкін болатын ең үлкен санды коды 1 байт болатындай етіп кодтауға болады:

100.

1000.

256.

[255.

1024.

47. 8-дік символ дегеніміз, бұл:

екілік символдың тетрадасы.

[екілік символдың триадасы.

бес екілік символдың комбинациясы.

1 байтпен.

2 байтпен.

48. Жад ұяшығы ненің базалық элемент:

дискі жадысы.

[жедел жады.

ПЗУ

процессордың.

монитордың.

49. Қандай құрылғы аналық тақшаға (материнская плата) орналастырылмаған:

процессор.

жедел жады.

чипсет.

[дискілік жады.

тұрақты жедел жады.

50. Қазіргі заман процессорының тактілік жұмыс жылдамдығы немен өлшенеді:

секундпен.

миллисекундпен.

[ мегагерцпен.

герцпен.

твинмен.

51. BIOS енгізу-шығару базалық жүйесі қайда орналасқан:

дискі жадының бастапқы секторында.

[ПЗУ

жедел жадта.

кэш-жадта.

FAT таблица.

52. Диск секторының стандартты ұзындығы қандай:

1024 байт.

[512 байт.

1 М байт.

2 М байт.

255.

53.ЭЕМ-ның архитектурасы – бұл:

[Компьютер құрылғысының физикалық және техникалық бөлшегінің сипаттамасы.

Енгізу – шығару құрылғысын теру сипаттамасы.

ЭЕМ жұмысын қамтамасыз ететін программалық сипаттамасы.

ЭЕМ жүйе командасы және жұмыс принциптерін толық меңгеру, ЭЕМ функциялары мен құрылымының сипаттамасы.

Программалық қамтамасыз ету сипаттамасы.

54. Объекті жағдайының ақиқатылығын бейнелейтін ақпарат қасиеті:

Толықтығы.

[Нақтылығы.

Адекваттығы.

Қол жетімділігі.

Маңыздылығы.

55.Компьютердің алдында қалай дұрыс отыру қажет?

[ Арқа тік, иық бос, шынтақ тік бұрышқа иілген, бас алға кішкене түсіп тұруы қажет.

Арқа тік, бас оңға кішкене түсіп тұруы қажет.

Иық бос, бас солға кішкене түсіп тұруы қажет.

Арқа тік, иық бос, шынтақ тіктелген.

Арқа тік, бас артқа кішкене түсіп тұруы қажет.

56. “ИНФОРМАТИКА” сөзінде қанша байт бар:

12.

192.

80.

100.

[11.

57. 8 Мбайта қанша байт бар:

[213.

211.

410.

8000.

4000.

58. Бірінші ЭЕМ қай жылда пайда болды:

1951.

1963.

[1946.

1949.

1965.

59. Джон фон Нейман принципы бойынша компьютер қандай құрылғылардан тұруы мүмкiн:

[Арифметика -логикалық құрылғы, басқару құрылғы, сыртқы құрылғылар (енгізу-шығару), еске сақтау құрылғы (жады).

Арифметика -логикалық құрылғы, iшкi программалық жабдықтау, сыртқы құрылғылар.

Арифметика -логикалық құрылғы, басқару құрылғы, сыртқы құрылғылар.

Арифметика -логикалық құрылғы, информацияны енгiзу құрылғысы, информацияны шығару құрылғысы, жедел жады.

Басқару құрылғы, информацияны енгiзу құрылғысы, информацияны шығару құрылғысы, жедел жады.

60. Компьютердің негізгі бөліктері:

Жады, жүйелік блок, принтер, монитор.

Монитор, пернетақта, маус.

Монитор, принтер.

Жады, жүйелік блок, пернетақта.

[Жүйелік блок, монитор, пернетақта, тышқан.

61. Графикалық курсормен басқарылатын енгізу құрылғысы не:

Пернетақта.

Монитор.

[Тышқан.

Координаттық қолтұтқа.

Сканер

62. Монитордың жұмыс істеу режимі:

[Графикалық және Мәтіндік.

Монохромдык және түстілік.

Қара-ақ және түстілік.

Мәтіндік және видео режимі.

Графикалық.

63. Микропроцессорге құрамдас орналастырылған жады қалай аталады:

Кэш.

Жедел жады.

[Тұрақты жады.

BIOS.

Процессор.

64.ЭЕМ-нің алғашқы буыны:

чиптер.

транзисторлар.

интегралды схемалар.

логикалық элементтер.

[электронды шамдар.

65.ЭЕМ-нің негізгі блоктары:

қоректену блогы, күшейткіш, процессор, түзеткіш.

түзеткіш, жад, процессор, енгізу құрылғысы.

принтер, тышқан, пернетақта, сканер.

[енгізу-шығару құрылғысы, процессор, есте сақтау құрылғысы.

монитор, пернетақта, тышқан, принтер.

66.Компьютермен жұмыс жасағанда үзіліс жасау қажет:

Әр екі сағат сайын.

[Әр сағат сайын.

Әр төрт сағат сайын.

Әр бес сағат сайын.

Әр жарты сағат сайын.

67.Монитор экранынан көзге дейінгі арақашықтық болуы қажет...

2, 20 см

30 см

[70 см

150 см

25 см