Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру

Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру

Жұмыстың мақсаты:

Microsoft Office Access мәліметтер қорында күрделі МҚ-на конструктордың көмегімен сұраныс құруды үйрену.

Жұмыстың мазмұны:

Конструктордың көмегімен сұраныс құру үшін Құру=> =>Cұраныс конструкторы (Создание=>Конструктор запросов) Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №1 - открытая онлайн библиотека батырмасына басамыз. Экранда Кесте қосу (Добавление таблицы) сұқбат терезесі пайда болады (18.1-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №2 - открытая онлайн библиотека

18.1-сурет. Конструктордың көмегімен сұраныс құру

Осы сұқбат терезедегі Балл және Студенттер кестелерін ерекшелеп, Қосу (Добавить), содан кейін Жабу (Закрыть) батырмаларына басамыз. Сұраныс1 (Запрос1) терезесінде байланыс орнатылған екі кесте пайда болады. 1 және 2 семестрдегі бағалары бар студенттер тізімін шығаратын сұраныс құрайық. Ол үшін керек өрістерді тышқанның сол жақ батырмасымен басып тұрып, терезенің төменгі жағындағы Өріс1 (Поле1) өрісіне тартып әкелеміз (18.2-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №3 - открытая онлайн библиотека

18.2-сурет.

Лентадағы Сұраныспен жұмыс=>Конструктор=>Орындау (Работа с запросами=>Конструктор=>Выполнить) батырмасына басамыз (18.3-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №4 - открытая онлайн библиотека

18.3-сурет. Сұраныспен жұмыс істеуге арналған құралдар

Экранда 18.4-суреттегі қарапайм сұраныс пайда болады.

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №5 - открытая онлайн библиотека

18.4-сурет. Қарапайым сұраныс

Сұранысты Үлгерім атымен сақтаймыз.

Енді параметрлі сұраныс құруды қарастырайық. Параметрлі сұраныс дегеніміз белгілі бір шарт бойынша кестедегі мәліметтерді іріктеп алу. 1 семестрде 5 және 4-пен оқитын студенттердің тімізін шығаратын сұраныс құрайық. Ол үшін жоғарыда құрылған Үлгерім сұранысындағы қадамдарды қайталаймыз. 1 семестр бағанасындағы Іріктеу шарты (Условие отбора) өрісіне 4 or 5 шартын енгіземіз (18.5-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №6 - открытая онлайн библиотека

18.5-сурет. 4 пен 5-ке оқитын студенттердің тізімі

Лентадағы Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №7 - открытая онлайн библиотека батырмасына басамыз. Нәтижеде 18.6-суреттегі терезе пайда болады. Сұранысты Бес_пен_төрт деп сақтаймыз.

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №8 - открытая онлайн библиотека

18.6-сурет. Сұранысты кесте режимінде көру

Фамилиясы А әрпінен басталатын сұраныс құрайық. Конструктордың көмегімен Үлгерім сұраныс құрғандай қадамдарды орындаймыз. Фамилия бағанасының Іріктеу шарты (Условие отбора) өрісіне А* шартын енгіземіз (18.7-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №9 - открытая онлайн библиотека

18.7-сурет. Фамилиясы А әрпінен басталатын студенттердің тізімін құруға арналған сұраныс

Сұранысты А_фамилия атымен сақтаңыз. Сұранысты орындаңыз (18.8-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №10 - открытая онлайн библиотека

18.8-сурет. Фамилиясы А әрпінен басталатын студенттердің тізімі

Енді тобын енгізу бойынша параметрлі сұраныс құрайық. Сұранысты Үлгерім сұранысы сияқты Конструктор режимінде құрамыз. Керек өрістерді таңдап аламыз. Тобы бағанасының Іріктеу шарты (Условие отбора) өрісіне [Тобын енгізіңіз] шартын енгіземіз (18.9-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №11 - открытая онлайн библиотека

18.9-сурет. Параметрлі сұраныс

Сұранысты Тобы атымен сақтаймыз және орындаймыз. Экранда Параметрдің мәнін енгізіңіз (Введите значение параметра) сұқбат терезесі пайда болады. Тобын енгізіңіз өрісіне МОК-111 тобын енгізіңіз және ok батырмасына басыңыз (19.10-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №12 - открытая онлайн библиотека

18.10-сурет. Тобын енгізуді сұрайтын параметрлі сұраныс

Нәтижеде МОК-111 тобы студенттерінің тізімі бар терезе пайда болады (18.11-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Office Access-те екі кестеден тұратын МҚ-на сұраныс құру - №13 - открытая онлайн библиотека

18.11-сурет. МОК-111 тобы студенттерінің тізімі

Зіндік жұмыстар

1. Математика мамандығы студенттерінің тізімін шығаратын сұраныс құрыңыз.

2. Фамилиясы С әрпінен басталатын студенттерінің тізімін шығаратын сұраныс құрыңыз.

3. Оқу түрін сұрайтын параметрлі сұраныс құрыңыз,

4. 1,2,3,4 семестрдегі бағаларымен студенттерінің тізімін шығаратын сұраныс құрыңыз.

5. 8 семестрде 3-ке оқыған студенттерінің тізімін шығаратын сұраныс құрыңыз.

6. Күндізгі бөлімде барлық семестр бойынша 5-ке оқитын студенттерінің тізімін шығаратын сұраныс құрыңыз.

7. Ұлдардың тізімін шығаратын сұраныс құрыңыз.