Основні поняття. Індивідуальні поняття, істотні ознаки, абстрагування, абстрактні поняття, аналіз, безвідносні поняття

Індивідуальні поняття, істотні ознаки, абстрагування, абстрактні поняття, аналіз, безвідносні поняття, видова відмінність, загальні поняття, збірні поняття, зміст поняття, конкретні поняття, логічний клас, негативні поняття, незбірні поняття, обсяг поняття, ознаки, позитивні поняття, поняття, порівняння, родова ознака, синтез, співвідносні поняття, узагальнення. визначення, визначення через відношення до своєї протилежності, визначення через найближчий рід та видову відмінність, генетичне визначення, дихотомічний поділ (дихотомія), контекстуальне визначення, непорівнювані поняття, неявні визначення, обмеження, основа поділу, остенсивні визначення, підпорядкування (субординація), перетин (перехрещування), поділ, поділ за видозміною ознаки, поняття що поділяється, порівнювані поняття, порівняння, протилежність, співвідносні поняття, співпідпорядкування, сумісні поняття, суперечність, тотожність, узагальнення, характеристика, члени поділу, явні визначення.

Контрольні запитання

1. Що таке поняття? За допомогою яких логічних прийомів воно формується?

2. В аналогії з яким логічним прийомом знаходиться операція підведення під поняття?

3. Що таке зміст поняття? З чого він складається?

4. Що таке обсяг поняття? З чого він складається?

5. Чим відрізняються одиничні та загальні поняття?

6. У чому різниця між реєструючими та нереєструючими поняттями?

7. У чому відмінність між збірними та незбірними поняттями?

8. Що означає застосування понять у розділовому та збірному значеннях?

9. Чим відрізняються абстрактні та конкретні поняття?

10. На якій основі ми розрізняємо позитивні та негативні поняття?

11. У чому відмінність між безвідносними та співвідносними поняттями?

12. У чому суть логічної характеристики поняття?

13. Чим відрізняються порівнювані та непорівнювані поняття? Наведіть власні приклади перших і других.

14. Що таке сумісні поняття? Які існують їх види? Наведіть власні приклади за кожним відношенням.

15. Що таке несумісні поняття? Які існують їх види? Наведіть власні приклади за кожним відношенням.

16. Що таке обмеження та узагальнення понять? Яке правило з ними пов’язане?

17. Що таке визначення понять? Які основні види визначень?

18. Які види явних визначень ви знаєте?

19. Які види неявних визначень ви знаєте?

20. Які ви знаєте види прийомів, що замінюють визначення?

21. Які перше та друге правила визначення?

22. Які третє та четверте правила визначення?

23. Що таке поділ понять? Що необхідно розрізняти у кожній операції поділу?

24. Які види поділу ви знаєте?

25. Яке перше правило поділу? Наведіть приклади його порушення (два варіанти).

26. Яке друге правило поділу? Наведіть приклад його порушення.

27. Яке третє правило поділу? Наведіть приклад його порушення.

28. Яке четверте правило поділу? Наведіть приклад його порушення.

29. Які операції з класами ви знаєте?

30. Які закони операцій над множинами ви знаєте?