Дітей дошкільного віку

Особливості психолого-фізіологічного розвитку дітей дошкільного віку та використання цих знань у активізації навчального процесу в дитячому хореографічному колективі.

Застосування фізичних вправ і навантажень в роботі з дітьми дошкільного віку з урахуванням особливостей протікання фізіологічних процесів у нервово-м’язовому апараті і центральних відділах нервової системи дитини.

Обмеження терміну статичних напружень в заняттях біля станка відповідно до віку дитини. Застосування ігрових прийомів, що вдосконалюють розумову діяльність сприяють розвиткові фантазії та уяви дошкільнят.

Завдання для самостійної роботи

1.
Опрацювати літературу, що сприятиме удосконаленню знань з психолого-фізіологічних особливостей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Форма контролю: семінарські заняття.

План семінарського заняття

1.
Психолого-фізіологічні особливості становлення, розвитку дітей та використання цих знань у активізації навчального процесу в дитячому хореографічному колективі.

2. Особливості побудування занять з дітьми 4–5 та 6–7 років.
Тема 15. Організація занять

Індивідуальна та групова форми проведення занять. Тривалість уроку. Побудова, зміст, план уроку відповідно до вікових особливостей дітей. Повторення попереднього й викладення нового матеріалу. Методика подачі нового матеріалу, створення невимушеної творчої атмосфери на заняттях. Узгодження емоційних і фізичних навантажень на уроці. Розподіл нового матеріалу за ступенем складності: наступне заняття продовжує попереднє, логічно розвиваючи й ускладнюючи його.

Доброзичливі, сповнені взаємної поваги стосунки викладачів і дітей – запорука успішної творчої роботи колективу. Дотримання дисципліни й порядку в колективі.

Заохочення дітей до самостійної творчої роботи.

Завдання для самостійної роботи

1.
Визначити співвідношення тематики, форми, структури частин уроку – як запоруки ефективності навчального процесу в дитячому хореографічному колективі.

Форма контролю: співбесіда