Шкода, яку спричиняють бур’яни

Шкідлива дія бур’янів, особливо високорослих, полягає в тому, що вони забирають з ґрунту вологу, поживні речовини, затінюють культурні рослини, значно знижуючи врожай. Зниження врожаю сільськогосподарських культур від бур’янів – наслідок багатьох причин. Пристосування бур’янів до місцевих умов дозволяє їм випереджувати в рості й розвитку культурні рослини. Завдяки більш глибокому проникненню коренів бур’янів в ґрунт вони використовують запаси вологи раніше, ніж культурні рослини. Велика листова поверхня бур’янів і великий транспіраційний коефіцієнт призводять до надмірної витрати вологи і підсиленню ґрунтової засухи. Бур’яни, використовуючи поживні речовини зменшують вміст необхідних для культурних рослин розчинних елементів живлення в ґрунті.

Бур’яни із значною листовою поверхнею затінюють культурні рослини і викликають їх вилягання. Під впливом широколистих бур’янів повністю гинуть сходи багаторічних трав, технічних і просапних культур.

Бур’яни, які обвивають культурні рослини, сприяють виляганню і сплетенню хлібів, ускладнюють і продовжують строки збирання, збільшують втрати зерна.

Затінюючи поверхню, бур’яни знижують температуру ґрунту, затримуючи життєдіяльність мікроорганізмів, розклад органічної речовини до мінеральних сполук, послаблюючи засвоєння елементів живлення культурними рослинами, а при понижених температурах ґрунту в них затримується ріст і розвиток.

Високостеблеві бур’яни, які обвивають культурні рослини, збільшують простої збиральної техніки до 20-30%, оскільки в посівах зернових і зернобобових культур на період збирання їх частка становить близько 50%. Внаслідок цього пряме комбайнування практично неможливе, і як правило, створює загрозу самозігрівання зерна.

Ще більш небезпечні отруйні бур’яни. При їх поїданні, особливо із сіном, можлива гибель тварин. Токсична дія різних рослин неоднакова і залежить від груп тварин, хімічного складу і фази розвитку бур’янів, ґрунтових і кліматичних умов.

Бур’яни знижують якість врожаю: вміст білка в зерні озимої пшениці зменшують на 1-2%; олійність соняшника – на 2-3%; зростає плівчастість зерна проса, гречки, ячменю, вівса з 25 до 30%, в озимому житі зростає вага насіннєвої оболонки з 24 до 28%.

Домішки насіння бур’янів муці надають темний колір (насіння гречки татарської та житнього стоколосу в зерні озимого жита), прискорюють черствість випеченого хліба (стоколос житній в озимому житі), псують смак і роблять продукт шкідливим для вживання, так як містять шкідливі речовини для людини і тварин.

Насіння, частина стебел і листя бур’янів при збирання попадає в зерно основної культури, підвищуючи його вологість внаслідок чого зерно зігрівається і стає непридатним для використання. Вологе зерно при зберіганні вимагає значних енергозатрат на перелопачування, сушку і очистку.