Для профілактики післяопераційного ускладнення, у черевну порожнину хворого лікар ввів 50мл рідкого полівалентного стафілококового бактеріофага. Який механізм дії цього препарату?

А.+ Лізує мікробні клітини.

В. Нейтралізує стафілококові токсини.

С. Активізує імунітет.

D. Затримує ріст збудника.

Е. Порушує біосинтез ферментів патогенності.

Хворому на фурункульоз за допомогою мікробіологічного методу бактеріолог підтвердив стафілококову етіологію захворювання. Який основний метод мікробіологічної діагностики використав бактеріолог?

А.+ Бактеріологічний.

В. Алергічний.

С. Серологічний.

D. Мікроскопічний.

Е. Біологічний.

У хірургічному відділенні епідеміолог зареєстрував випадок нагноєння післяопераційної рани. При бактеріоскопії ранового вмісту бактеріолог виявив скупчення грампозитивних бактерій, які нагадували грона винограду. Для диференціації якого мікроорганізму бактеріолог застосував тест на коагулазу?

А.+ Staphylococcus aureus від Staphylococcus epidermidis.

В. Streptococcus pyogenes від Staphylococcus aureus.

С. Staphylococcus epidermidis від Neisseria meningitidis.

D. Streptococcus pyogenes від Enterococcus faecalis.

Е. Neisseria meningitidis від Streptococcus pneumoniae.

32. У 65-річного чоловіка на шиї розвинувся гнійний абсцес. Бактеріолог виділив культуру грампозитивного коку, який володів плазмокоагулазною активністю. Вірогідніше всього це:

А.+ Staphylococcus aureus.

В. Staphylococcus epidermidis.

С. Staphylococcus saprophyticus.

D. Neisseria meningitidis.

Е. Streptococcus pyogenes.

З гнійної рани хворого бактеріолог виділив патогенний стафілокок і визначив його чутливість до антибіотиків: пеніциліну – зона затримки росту склала 8мм, оксациліну – 9мм, ампіциліну – 10мм, гентаміцину – 22мм, лінкоміцину – 11мм. Який антибіотик лікар повинен призначити хворому для лікування?

А. Пеніцилін.

В. Оксацилін.

С. Ампіцилін.

D.+ Гентаміцин.

Е. Лінкоміцин.

Культура стафілококу тривалий час культивувалась при кімнатній температурі, потім з цієї культури бактеріолог приготував препарат та пофарбував його за методом Грама. При мікроскопії препарату бактеріолог виявив грампозитивні коки, які розташовувались попарно та невеликими скупченнями. Який варіант мінливості виявив бактеріолог?

А.+ Модифікацію.

В. Кон‘югацію.

С. Мутацію.

D. Трансдукцію.

Е. Трансформацію.

У 30-річного чоловіка лікар запідозрив менінгіт. З анамнезу стало відомо, що хворий видавив гнійничок, який з‘явився на носі, після чого на цьому місці з‘явилось почервоніння з гноєм у центрі, обличчя набрякло, у хворого підвищилась температура тіла і з‘явились ознаки менінгіту. При посіві крові та спинномозкової рідини хворого бактеріолог виділений патогенний стафілокок. Який фактор патогенності дав можливість стафілококу проникнути через шкіру, сполучну тканину і потрапити у кров та спинномозковий канал?

А.+ Фактор інвазії.

В. Фактор адгезії.

С. Ендотоксин.

D. Екзотоксин.

Е. Капсула.

У хворого фурункульоз. При мікроскопічному дослідженні гною з рани бактеріолог виявив грампозитивні бактерії, які були розташовані у вигляді скупчень. Які ознаки патогенності бактеріологу необхідно виявити у бактерій для з‘ясування етіології захворювання?

А.+ Синтез бактерією плазмокоаугулази та лецитовіттелази.

В. Ріст бактерії у м'ясо-пептонному бульйоні.

С. Утворення бактерією ліпополісахаридного ендотоксину.

D. Синтез бактерією бета-лактамаз.

Е. Пігментоутворення.

Через декілька днів після оперативного втручання з приводу гнійного апендициту стан 20-річного хворого різко погіршився. Лікар запідозрив у пацієнта сепсис і призначив посів крові на стерильність. Яке живильне середовище бактеріолог використав для посіву крові?

А.+ Цукровий бульйон.

В. Середовище Леффлера.

С. Кров'яний агар.

D. МПА.

Е. Середовище Ендо.

У 30-річного пацієнта після оперативного втручання розвинувся гнійний процес. З гною, який утворився у рані, бактеріолог виділив культуру S. aureus. Який тест бактеріолог застосував для диференціації S. aureus від S. epidermidis?

А.+ Плазмокоагулазну активність.

В. Гемоліз на кров'яному агарі.

С. Колір колонії.

D. Ферментацію арабінози.

Е. Оксидазний тест.