E) Макростар, модульдер, беттер

1111

1:1 жазуы келесіні білдіреді: B) Бір жазбаға екінші кестенің бір жазбасы сәйкес келеді

C)«Бір бірге» байланысы

E) Мәлімет аралық байланыс түрі

1:М жазуы:B) Бір жазбаға екінші кестенің көп жазбасы сәйкес келеді

C) «Бір көпке» байланысы F) Мәлімет аралық байланыс түрі

3 курс студенттері туралы ақпаратты шығаратын оператор: B) SELECT stud_id, name, cource_id FROM stud WHERE cource_id = 3;

D) SELECT * FROM stud WHERE cource_id = 3;

F) SELECT stud_id, name FROM stud WHERE cource_id = 3;

3 пен 5 арасындағы бағалары бар студенттерді таңдайтын оператор:

C) SELECT * FROM VED WHERE ocenka BETWEEN 3 And 5;

E) SELECT Stud_id, Name FROM VED WHERE ocenka BETWEEN 3 And 5;

G) SELECT Stud_id FROM VED WHERE ocenka BETWEEN 3 And 5;

AAAA

Access-те автоформа түрлері:А) Бағаналы

С) Кестелік F)Ленталық

Acces –те конструктор режимінде жасауға болмайтын жағдайлар: мәліметтерді өзгерту

Access – те сұраныстар терезесінде [Аты-жөнін енгізіңіз] шарты: В) Аты-жөні енгізілген студентке сәйкес жазбаны шығарады

С) Параметрлік сұраныс

E) Диалогты терезеде аты-жөнін енгізуге шақыру шығарады

Access – те сұраныстар терезесінде сәйкес өрістегі А* жазуы: D)А әріпінен басталатын кез келген жазбаны шығарады

Access-те «Амалдарды құрушы» (Построитель выражений) терезесіндегі Year(Date())-

Access-те «Амалдарды құрушы» терезесінде амалдарды жазу ережесі: A)Кесте, сұраныс және өрістердің аттары квадраты жақшада жазылады C) Кестемен өріс аты леп белгісімен біріктіріледі E) Сұраныспен өріс аты леп белгісімен біріктіріледі

Access-те MEMO өрісі:

A) Ұзындығы 65535 символға дейінгі өріс C) Үлкен көлемді сипаттау мәліметтерін сақтайды E) Кілттік немесе индекстелген болмайды

Access-те автоформа түрлері: B) Бағаналы

C) Ленталық E) Кестелік

Access-те Амалдарды құрушы терезесіндегі Year(Date())-Year([Stud]! [Data_rojd])<20 амалында: B) Жасы 20 кіші студенттер ізделінеді

D) Year() функциясы жақшада жазылған аргументтен жылды табады E) Year(Date()) ағымдағы жылды береді

Access-те есеп берулерді жобалау түрі: B)«Қолмен» D)Автоматты түрде

F) Шебер көмегімен

Access-те есеп берулерді құрғанда қолданылады:

B) Жоғарғы және төменгі колонтитул D) Беттер нөмірі F) Есеп беруді құру мерзімі

Access-те конструктор режимінде жасауға болмайтын жағдайлар: мәліметтерді өзгертуге.. .мәндерге өзгеріс жасауға...өріске тиісті мәтіндерді өзгертуге

Access-те өріс типтері:

C) Сандық, логикалық

D) Мәтіндік F)Санауыш, гиперсілтеме

Access-те Построитель выражений (Амалдарды құрушы) терезесінде дұрыс жазылған амал: B)[Авто]![Түс]=’қызыл’ E)[Авто]![Түс]=’қызыл’ or ‘жасыл’

G) [Авто]![Түс]=’қызыл’ or ‘жасыл’ or ‘сары’

Access-те сұраныстар терезесінде [Аты-жөнін енгізіңіз] шарты:

B) Параметрлік сұраныс D)Диалогты терезеде аты жөнін енгізуге шақыру шығарады F)Аты-жөні енгізілген студентке сәйкес жазбаны шығарады

Access-те сұраныстар терезесінде сәйкес өрістегі A* жазуы: A) Үлкен «А» әрпінен басталатын жазбаларды шығарады C) Кіші «а» әрпінен басталатын жазбаларды да шығарады

E) А әрпінен басталатын кез келген жазбаны шығарады

Access-те сұраныстар терезесіндегі ! (леп) белгісі: A) Сұранысты орындау B) Сұраныс нәтижесін көрсетеді F) Сұраныстар терезесінің инструменттер панелінде орналасады

Access-те сұраныстар терезесіндегі ! (леп) белгісі: E)Кестелерді біріктіреді F)Өрістерді біріктіреді

Access-те сұраныстар терезесіндегі ∑ белгісі:

В) Таңдалған өріске операциялар қолданады

E) Топтық операциялар

F) Барлық өрісте «Группировка» сөзінің пайда болуына әкеледі

Access-те сұраныстар терезесіндегі белгісі:

B)Топтық операциялар D)Барлық өрісте «Группировка» сөзінің пайда болуына әкеледі F)Таңдалған өріске операциялар қолданады

Access-те фильтрді қолдану.А) Формат->ФильтрàИзменить фильтр С) Формат->ФильтрàРасширенный фильтр D)Формат->ФильтрàФильтр по выделенному

Access-те фильтрді қолдану: B)Записи →Фильтр →Фильтр по выделенному

D) Записи →Фильтр →Изменить фильтр

G) Записи →Фильтр →Расширенный фильтр

Access-те форма құру тәсілі: C) Мастер

D) Гиперсілтемелік

F) Модульдік

Access-те форма құру тәсілі: В) Мастер (шебер)

D) Автоформа

G) Конструктор (жобалаушы)

Access-теМЕМОөрісі:

А) Кілттік немесе индекстелген болмайды

В) Үлкенкөлемді сипаттау деректерін сақтайды

D) Ұзындығы 65535 символға дейінгі өріс

Alpha типі:А) Символдар қатары F) Ұзындығы 255 аспайды H) Жолдарды сипаттайды

ALTER TABLE командасының тағайындалуы: C)Кестеге өріс қосады E) Бастапқы кілтті анықтайды

G) Сыртқы кілтті сипаттайды

Auto increment типі: В)Автоинкрементті өріс С) Өрістің әрбір алдыңғы мәнін бірге арттырады

Е) Әдетте кілттік өріс ретінде қолданылады

BBBB

BDE администраторы:

B)Утилита D)Мәліметтер базасының драйверін икемдеу утилитасы

F) BDE параметрлерін икемдейді

BDE: B)Мәліметтерге қолжеткізуді қамтамасыз етеді E) Мәліметтер базасының процессоры G) Динамикалық кітапханалар мен драйверлер жиынтығынантұрады

CCCC

Clipper қызметі:Dbase МҚ программалау тілі…МҚ программалау тілі...Dbase тілі

Currency (Ақшалай) типі: F)Мәнінде ақша белгісі көрсетіледі

G) Ақшалық соманы сақтауға арналған тип

DDDD

Data = 10.05.13) операторының нәтижесі:

F) 10.05.13 күні алынған бағалардың орташасына тең болатын жазбалар

G)Қабаттасқан сұраныс болып табылады

Н)Шартқа жауап беретін Stud кестесінің барлық өрістері шығарылады

Data Access:D)Мәліметтер көзі E)Базаға қол жеткізудің барлық типтерінде қолданылады F)Визуалды емес компоненттер парағы

Data Controls: D)Мәліметтерді өзгертуге арналған компонент E)Мәліметтерді навигациялауға арналған компонент F)Мәліметтерді экранға шығаруға арналған компонент

Data Source:C)Мәліметтер көзі E)Мәліметтерге қол жеткізуді ұйымдастырады F)Визуалды емес компонент

Database Desktop:

E)Кестелерді құру программасы G)SQL-сұраныстарды құру программасы H)QBE-сұраныстарын құру программасы

Date /Time(Дата/Уақыт) типі: E) Мерзім және уақыт

Date типі: D)Күн

F)Мерзім H)Мерзім диапазонын көрсетеді

DBGrid: C)Кестенің құрамын шығарады E)Кесте F)Визуалды компонент

DROP командасы: C)Кестені өшіруде қолданылады E)COLUMN командасымен бірге өрістерді өшіруде қолданылады F)INDEX командасымен бірге индексті өшіруде қолданылады

GGGG

Graphic типі: Е)Графиктік көрініс F)BMP, PCX форматын қолданады H)TIFF, GIF форматын қолданады

HHHH

HAVING сөйлемі:

B) Шығарылатын топтарды көрсетеді

C) SELECT операторында GROUP BY кілттік сөзімен қолданылады E)ORDER BY үшін WHERE сияқты қолданылады

HAVING сөйлемі:

А) Шығарылатын топтарды көрсетеді

LLLL

Like “??4[/]?”өрнегі үшін дұрыс нәтиже:

AB4/CAA4/B…RR4/N

Like “?9[*]?”өрнегі үшін дұрыс нәтиже:

L9*M…A9*B…S9*F+

Logical типі:В) True мәнін қабылдайды G) False мәнін қабылдайды

H) Логикалық мән

MMMM

Money типі: В) Мәнінде ақша белгісі көрсетіледі С) Ақшалық қосынды

G) Ақшалық соманы сақтауға арналған тип

MS Access деректер қорын басқару жүйесі келесі объектілермен жұмыс атқармайды: ПрезентацияҚалам

MS Access деректер қорының объектілері: ФормаКесте

MS Access төменде өспелі бойынша сұрыпталған мысалдар;10.09.96, 02.10.97, 02.11.98, 14.12.99…94,105,144,245

MS Access, Clipper, Dbase, FoxBase, FoxPro, IMS/VS, Oracle, Paradox: MS Access, Clipper, Oracle Paradox, Dbase–реляциялық…FoxBase, FoxPro–желілік…IMS/VS - иерархиялық

MS Access-те қолданылатын объекттер: A) Кестелер, сұраныстар C) Есеп берулер, формалар E) Макростар, модульдер, беттер

MS Access-те негізгі сұраныс типтері:

A) Таңдайтын

C) Қорытынды

E) Қиылысатын

MS Access-тегі алаңдар кестесіндегі “Күн/Уақыт” (“Дата/Время”) мәліметтер типінде сақталатын мәліметтер: қазіргі уақытты және күнтізбелік күндерді…мәтін типінің уақыт мерзім екендігін көрсетеді…күн, ай, жыл, уақыт

MS Access–тегі алаңдар кестесіндегі “Күн/Уақыт” (“Дата/Время”) мәліметтер типінде сақталатын мәліметтер: қазіргі уақытты және күнтізбелік күндерді

MS Access-тегі белгіленген элементтерді жою үшін: {Delete} пернесін басу жеткілікті...{Del} пернесін басу қажет...өшіру пернесін шерту керек.

MS Access–тегі форма... үшін арналған объект: мәліметтерді кестеге енгізу және пайдаланушы белгілеген форматқа негізделіп, кесте немесе сұраудан ақпаратты экранға шығару... толтыруға қажет дайын бланк...қолданушыға қажет информацияны бір формада шектеп көрсету

MSAccess-те қолданылатын объекттер: А) Кестелер, сұраныстар D) Есеп берулер, формалар

E) Макростар, модульдер, беттер

NNNN

Number (сандық) типі: А)Бүтін сан

OOOO

ODBC қызметі: әртүрлі форматтағы МҚ-на қол жеткізуді қамтамасыз ететін драйвер…МҚ-на қол жеткізуді қамтамасыз ететін драйвер…МҚ-на қол жеткізуді қамтамасыз ететін әртүрлі форматтағы драйвер

OLE типі арқылы берілген өріске қойылатын объектілер: MSPaint-та салынған сурет…MS Excel-де құрылған кесте…MS Word-та құрылған мәтіндік құжат

OLE-технологиясы–бұл: объектілерді ендіру және байланыстыру…Objects Linking and Embedding DateBase…СОМ-интерфейсі базасында әртүрлі деректер көзімен жұмыс істеу механизмі

QQQQ

QBE сұранысына кіретін сұраныс түрлері:іріктелген, қайшы, жаңартуға, жазылымдар қосуға, жазылымдарды өшіруге…жазылымдарға қосуға,айқасқан өріс жасауға,таңдауға арналған…өріс мәндері іріктелген, мәндердің белгілі бір тобын өшіру, мәндерді жаңарту

QBE тілінде орындалатын операциялар:

B) Мәліметтерді таңдау D) Мәліметтерге есептеулер қолдану

F) Мәліметтерді өзгерту, өшіру

QBE тілінің қызметі қандай: мәліметтерді сипаттау мен манипуляциялау…

манипуляциялау…

мәліметтерді сипаттау

QBE тілінің сипаттамалары:

A) Көрнекілік

C) Сұраныстарды өңдеу тілі E) Программалауды қажет етпейді

QBE:A) Үлгі бойынша сұраныстар тілі

C) Мәліметтерді бір немесе бірнеше кестелерден алады

E) Сұранысты визуалды түрде қалыптастырады

Query компоненті:

D) Мәліметтер жиыны

E) SQL-сұранысқа негізделеді

F)Визуалды емес компонент

Query1.Locate(‘Stud_FAM’,Edit1.text,[loPartialkey, loCaseInsensitive]); операторы. B) Edit өрісіне енгізілген фамилияны іздейді D) Іздеу енгізілген мәтіннің бір бөлігі бойынша да жасалады

F) Енгізілген әріптердің регистрі ескерілмейді

SSSS

SELECT * FROM StudWHERE Ocenka = (SELECT AVG (Ocenka) FROM Stud WHERE

SELECT * FROM Stud WHERE Ocenka= (SELECT AVG(Ocenka) FROM Stud WHERE Data=10.05.13); операторының нәтижесі:

C) 10.05.13 күні алынған бағалардың орташасына тең болатын жазбалар

D) Шартқа жауап беретін Stud кестесінің барлық өрістері шығарылады

E) Қабаттасқан сұраныс болып табылады

SELECT COUNT (DISTINCT Stud_id) FROM VED операторы:B) Сынақ тапсырған студенттердің санын санайды

D) Stud_id өрісінің қайталанбайтын мәндерінің санын санайды F) Нәтижесі бір жолдан ғана тұрады

SELECT DISTINCT Stud_id FROM VED операторы:

A) Мәліметтердің артықтығын жояды

B) Stud_id өрісінде қайталанусыз тізім шығарады

F) Stud_id өрісіндегі қайталанбайтын жазбалар шығарылады

SELECT DISTINCT Stud_id FROM VED операторы:

В)Предикат қайталанатын жазбаларды алып тастайды

D) Stud_id өрісіндегі қайталанбайтын жазбалар шығарылады

E)Stud_id өрісіндегі қайталанусыз тізім шығарады

SELECT Stud.kod, Group. Kod, Stud.imia, Group.nazv FROM Stud, Group WHERE Stud.kod=Group.kod операторы. А)Топ пен студент арасындағы байланысты орнатады

В) Қиылысты қосылыстарды көрсетеді

SELECT Stud_id, Data, MAX(ocenka) FROM VED GROUP BY Stud_id, Data операторы:A) Әрбір күні студенттермен алынған ең үлкен бағаны шығарады C) Баға жоқ күндерді шығармайды

G) Студенттің коды мен әрбір күні алынған ең үлкен бағасын шығарады

SELECT Stud_id, Data, MAX(ocenka) FROM VED GROUP BY Stud_id, Data операторы: В) Әрбір күні студенттермен алынған ең үлкен бағаны шығарады

SELECT операторы:

B) Критерий бойынша жазбаларды таңдайды

D) Бір кестеден мәліметтерді таңдайды

F) Бірнеше кестеден мәліметтерді таңдайды

SELECT,INSERT,DELETE,UPDATE операторларының қызметі:мәліметтерді манипулияциялау тілі…мәліметтерді өзгерту тілі…мәліметті оқуға сұраныс, жаңа жазбаларды енгізу, жазбаларды өшіру қызметін атқарады.

SELEСT Stud.kod, Group.kod, Stud.imia, Group.nazv FROM Stud, Group WHERE Stud.kod=Group.kod операторы. A) Топ пен студент арасындағы байланысты орнатады

C) Негізгі кілт пен сыртқы кілт арасындағы байланысты орнатады

G) Кілттер арасындағы сәйкестіктер ескеріледі

Short типі:В) Бүтін сан

F) Төменгі диапазоны: -32768 H) Жоғарғы диапазоны 32767

SQL командаларында тұрақтылар...қолданылады:сандар, жолдарды көрсетуге…күнді және уақытты көрсетуге … сандар, жолдар, күнді және уақытты көрсетуге

SQL қызметтері:

C) Мәліметтерді ұйымдастыру

F) Мәліметтерді өңдеу

G) Мәліметтерді бірлесе пайдалану

SQL сұраныстарымен жұмыс істеуге кіретіндер: сұраныс жасау… сұранысты өзгерту… сұранысты орындау

SQL тілінде тұрақтыларға мыналар жатады:сандар, жолдар, күн және уақыт…жазба, сан, уақыт/мерзім…record, number, data\time

SQL тілінің операциялары: B) іздеу (таңдау)

C) түзету, өшіру

D) қосу (енгізу)

SQL тілінің элементтер: кілттік сөз, аты, тұрақтылар, мәліметтер типі, функциялар, өрнектер…тұрақты, типі, өрнек, кілт сөз, аты…аты, константа, мәндердің типі, өрнек, функция

SQL функциясының қызметіне...жатады:мәліметтерді қорғау…жазбаларды жүктеу немесе мәліметтерді өзгерту VBA-да макрокомандалар мен программаларды жасауда пайдаланалануы

SQL: B) Сұраныстардың құрылымданған тілі

D) Сұранысты программалауды қажет етеді G) Мәліметтерді өңдеуге арналған тіл

SQL-да келесі мәліметтер типі қолданылады: Char, float…Integer, real…Varchar, money

SQL-де келесі мәліметтер типтерінің жиыны анықталған: VARCHAR, CHAR, INTEGER, SMALLINT, NUMERIC, FLOAT…REAL, LOGICAL, MONEY, CURRENCY, VARCHAR, CHAR, INTEGER, SMALLINT…ақшалық шамалар; тұрақты ұзындықтың символдар жолы, DECIMAL дәлдік, дәреже

SQL-де курсорға тиісті емес пікірлер: Мәліметтер қорын көрсететін объект…Тізбектелген типте (forward only cursor)…Қарапайым типтегі (sample)

SQL-де сұранысқа тиісті пікірлер: SELECT ALL*FROM Клиент; нұсқасы клиент кестесіндегі барлық өрістерді қарастырылады …Таңдау жүргізілетін кестенің атауын анықтайды…Сұраныста SELECT нұсқасында келтірілген кестелердің немесе сұраныстардың өрістерін белгілейді

SQL–тілінің элементтері ата: кілттік сөз, аты…тұрақтылар, мәліметтер типі… функциялар мен өрнектер

Stud_id бағанын кемуі бойынша сұрыптайтын оператор: C) SELECT * FROM STUD ORDER BY Stud_id DESC.