Азаматтық істер бойынша процессуалдық құжаттар» пәні бойынша жазбаша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі

Тақырып аталуы Тапсырмалар түрлері Бақылау нысаны Мерзімі (семестр аптасы)
Процессуалдық құжаттардың түсінігі. Процессуалдық құжаттарды құрастырудың маңызы және принциптері.   Келесі тақырыптар бойынша реферат жазу: 1. Азаматтық сот ісін жүргізу барысында құрастырылатын процессуалдық құжаттар 2. Сот актілері. 3. Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымдары. 4. Сот шешімі. 5. Сырттай шешім. 6. Сот бұйрығы. Жазбаша, рефератты қорғау
Азаматтық істі қозғау кезінде құрастырылатын процессуалдық құжаттар   Келесі құжаттарды құрастыру: Талап арыз. Талап қоюшылық емес іс жүргізудің істері бойынша арыздар (шағымдар) (ерекше талап қою арқылы іс жүргізу; ерекше іс жүргізу; бұйрық арқылы іс жүргізу). Сотта азаматтық істі жүргізуге сенімхат. Талап арызды қозғалыссыз қалдыру туралы ұйғарым. Арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарым. Талап арызды қайтару туралы ұйғарым. Талап арызды қабылдау және азаматтық істі қозғау туралы ұйғарым. Жазбаша құжатты тексеру
Істі сотта қарауға әзірлеу кезінде құрастырылатын процессуалдық құжаттар   Келесі құжаттарды құрастыру: Істі сотта қарауға әзірлеу туралы ұйғарым. Талап арызға пікір (қарсылық). Талапты қамтамасыз ету туралы арыз. Талапты қамтамасыз ету туралы ұйғарым. Сараптама тағайындау туралы арыз. Сот тапсырмасын жіберу туралы ұйғарым. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету туралы арыз. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету туралы ұйғарым. Дәлелдемені талап ету туралы өтінім. Соттың сұратуы. Істі сотта қарауға тағайындау туралы ұйғарым. Жазбаша құжатты тексеру 3-4
Істі сотта қарау кезінде құрастырылатын процессуалдық құжаттар   Келесі құжаттарды құрастыру: Істі қарауды кейінге қалдыру туралы ұйғарым. Құрастыру тәртібі және мазмұны. Бітімгершілік келісімін бекіту туралы арыз. Қарсылық білдіру туралы арыз. Талап арызды қараусыз қалдыру туралы ұйғарым. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру туралы ұйғарым. Сот отырысының хаттамасына ескертпелер. Жазбаша құжатты тексеру 4-5
Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істерді қарау нәтижелері бойынша сотпен құрастырылатын процессуалдық құжаттар   Келесі құжаттарды құрастыру: Ақшалай сомаларды өндіру туралы шешім. Мүлікті тағайындау туралы шешім. Қосымша шешім. Сырттай шешім. Арызды қараусыз қалдыру туралы ұйғарым. Тараптардың бітімгершілік келісімін жасауына байланысты іс бойынша іс жүргізуді қысқарту туралы ұйғарым. Жеке ұйғарым. Сот бұйрығы. Жазбаша құжатты тексеру 6-7
Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу кезінде құрастырылатын процессуалдық құжаттар   Келесі құжаттарды құрастыру: Апелляциялық шағым (наразылық). Апелляциялық шағымға қарсылық. Іске жаңа дәлелдемелерді тіркеу туралы өтінім. Апелляциялық шағымды (наразылықты) қозғалыссыз қалдыру туралы ұйғарым. Апелляциялық сатының апелляциялық шағымды (наразылықты) қайтару туралы ұйғарым. Апелляциялық қаулы немесе шешім. 8. Жеке шағым (наразылық). Жазбаша құжатты тексеру 8-9
Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу кезінде құрастырылатын процессуалдық құжаттар   Келесі құжаттарды құрастыру: Кассациялық шағым (наразылық). Кассациялық шағымға қарсылық. Кассациялық шағымды (наразылықты) қайтару туралы ұйғарым. Кассациялық қаулы. Жазбаша құжатты тексеру 10-11
Қадағалау сатысындағы сотта іс жүргізу кезінде құрастырылатын процессуалдық құжаттар   Келесі құжаттарды құрастыру: Қадағалау тәртібімен наразылық. Сот актісіне дау айту және Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына қадағалау наразылығын келтіру туралы өтініш. Қадағалау сатысындағы соттың қаулысы.   Жазбаша құжатты тексеру 12-13
Істі жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау кезінде құрастырылатын процессуалдық құжаттар   Келесі құжаттарды құрастыру: Сот актісін жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арыз. Сот актісін жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызды қанағаттандыру туралы ұйғарым. Шешімді жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қараудан бас тарту туралы ұйғарым. Жазбаша құжатты тексеру
Атқару құжаттары. Атқарушылық іс жүргізудің актілері   Келесі құжаттарды құрастыру: Атқару парағы. Сот орындаушысының іс-әрекеттеріне берілетін шағым. Сот орындаушысының іс-әрекеттеріне берілетін шағым бойынша ұйғарым. Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру туралы қаулы. Атқарушылық іс жүргізуді тоқтату туралы қаулы. Атқару құжатын өндіріп алушыға қайтару туралы қаулы. Мүліктің тізімдемесі. Жазбаша құжатты тексеру