Завдання 3. Розрахувати планову чисельність працівників за такими даними: виробнича програма підприємства на рік – 450000 од

Розрахувати планову чисельність працівників за такими даними: виробнича програма підприємства на рік – 450000 од. Трудомісткість окремих видів робіт на один виріб становить: свердлувальні роботи – 15 нормо-годин, токарні – 10 нормо-годин, шліфувальні – 4 нормо-години, фрезерні – 8 нормо-годин, складальні роботи – 15 нормо-годин. Середній відсоток виконання норм виробітку – 110%. Річний корисний фонд часу одного працівника – 1680 год. Кількість допоміжних робітників – 25% від кількості відрядників.

Розв’язання

1 Визначаємо трудомісткість виробничої програми за формулою

, (6.6)

- кількість найменувань виробів у виробничій програмі, од.;

- кількість операцій, необхідних для виготовлення виробу i-го найменування;

– виробнича програма виробів i-го найменування, од.;

– трудомісткість j-ї операції з виготовлення одиниці i-го виробу, нормо-годин.

Тв.п св.= 450000 · 15 = 6750000 нормо-годин;

Тв.п ток = 450000 · 10 = 4500000 нормо-годин;

Тв.п шл = 450000 · 4 = 1800000 нормо-годин;

Тв.п фр = 450000 · 8 = 3600000 нормо-годин;

Тв.п ск = 450000 · 15 = 6750000 нормо-годин.

2 Визначаємо планову чисельність основних робітників за професіями за формулою

, (6.7)

де - трудомісткість виробничої програми;

– корисний фонд часу роботи одного виробничого робітника за рік;

– коефіцієнт виконання норм виробітку.

.

особи; осіб;

особи; осіб;

особи.

Всього: 3653 + 2435 + 974 + 1948 + 3653 = 12663 особи.

3 Знайдемо чисельність допоміжних робітників:

Чдоп = 12663·0,25 = 3166 осіб.

Відповідь: чисельність свердлильників становить 3653 особи, токарів – 2435 осіб, шліфувальників – 974 особи, фрезерувальників – 1948 осіб, складальників – 3653 особи. Кількість допоміжних робітників – 3166 осіб.

Завдання для самостійного розв’язання