Голова Верховної Ради

Проект

вноситься народними депутатами України

Кличком В.В.

Тягнибоком О.Я.

Яценюком А.П.

Чумаком В.В.

Оробець Л.Ю.

Головком М.Й.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України

“Про здійснення державних закупівель” щодо підсилення прозорості закупівель підприємств

_________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 2:

1) абзац другий частини першої після слів “визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону” доповнити словами “із урахуванням вимог щодо оприлюднення інформації про закупівлі, які здійснюються за рахунок власних коштів, відповідно до абзацу сімнадцятого частини першої статті 10 цього Закону”.

2. У статті 10:

1) частину першу після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, зобов’язані розміщувати звіти про результати проведення закупівель, які здійснюються за рахунок власних коштів, вартість предмету яких відповідає вимогам абзацу першого частини першої статті 2 цього Закону, на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів після укладання договору. У звіті обов'язково зазначаються: найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання; інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг; найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг з яким укладено договір; ціна одиниці товару, робіт та/або послуг та сума, визначена у договорі; дата укладення договору; строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг та інше”.

У зв’язку з цим абзац сімнадцятий відповідно вважати абзацом вісімнадцятим.

3. У частині першій статті 8:

1) пункт 19 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“звіту про результати проведення закупівлі, яка здійснюється за рахунок власних коштів підприємств;”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради